Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Đề khảo sát GKI

Đề khảo sát HSG tháng 1

Đề khảo sát HSG tháng 12

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Tiểu học Thái Hà với công tác chăm sóc HS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết

Thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo " , trường Tiểu học Thái Hà đã làm tốt công tác chăm sóc HS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán năm 2012


  

TiÓu häc Th¸i Hµ lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc HS cã hoµn c¶nh khã kh¨n trong dÞp tÕt nguyªn ®¸n

            Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo ” , trường Tiểu học Thái Hà đã làm tốt công tác chăm sóc HS có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán  năm 2012, cụ thể như sau:

- Trường tặng 12 xuất quà tết cho 12HS có HCKK, trị giá mỗi xuất quà 50000 đồng.

- Trường tặng 3 xuất quà tết cho 3HS con TB, trị giá mỗi xuất quà 50000 đồng.

- Trường tặng 1áo mùa đông cho 1HS có HCKK(Huyền Trang 5B), trị giá 130000 đồng.

- Cô giáo Đoàn Thị Hồng- Hiệu trưởng nhà trường tặng quà cho 1HS khuyết tật: Em Hoàng Thị Nghĩa, HS lớp 1B trị giá 50000 đồng.

               Tổng giá trị quà tặng của tập thể và cá nhân của trường là 930000 đồng.

Trường đã tổ chức trao quà tết cho HS chiều ngày 18/1(Chiều trước khi HS nghỉ tết)

                                                                               Thái Hà, ngày 18 tháng 1 năm 2012
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Hà

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác