Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 

            +Giới thiệu lịch sử hình yhành

                                                                                 +Thành tích của nhà trường

                                                                                 +Quy mô trường lớp hiện tại

                                                                                    LLớp 1: Xem tệp đính kèm

                                                                                  +Định hướng phát triển

                                                                                   -Tổ chuyên môn

 

 

 

 


Ban Giám hiệu Trường THCS

 

STT
Thông tin cá nhân
ảnh
Hiệu trưởng
Họ và tên: Đoàn Hữu Thước
Chức vụ : Hiệu trưởng
Năm sinh : 01/09/1963
Địa chỉ :Thái Giang-Thái Thụy-Thái Bình
Ngày vào Đảng 24/06/1985  Ngày chính thức
Trình độ lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn
Nhiệm vụ được phân công
Điện thoại
Mail
 
Phó Hiệu trưởng
Họ và tên:Nguyễn Ngọc Đảng 
Chức vụ :
Năm sinh : 1974
Địa chỉ :Thái Giang-Thái Thụy-Thái Bình
Ngày vào Đảng
    Ngày chính thức
Trình độ lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn
Nhiệm vụ được phân công
Điện thoại
Mail
 
Chủ tịch công đoàn
Họ và tên: Phạm Bình Đượm
Chức vụ : CTCĐ
Năm sinh : 1978
Địa chỉ :Đông Mỹ -TP -Thái Bình
Ngày vào Đảng 03-02-2006    Ngày chính thức
Trình độ lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn
Nhiệm vụ được phân công
Điện thoại
Mail
 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

I.TTổ hành chính

STT
Thông tin cá nhân
ảnh
Hiệu trưởng
Họ và tên: Đoàn Hữu Thước
Chức vụ : Hiệu trưởng
Năm sinh : 1960
Địa chỉ :Thái Giang-Thái Thụy-Thái Bình
Ngày vào Đảng 03-02-64    Ngày chính thức
Trình độ lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn
Nhiệm vụ được phân công
Điện thoại
Mail
 
Phó Hiệu trưởng
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đảng
Chức vụ : HP
Năm sinh : 1974
Địa chỉ :Thái Giang-Thái Thụy-Thái Bình
Ngày vào Đảng 03-02-    Ngày chính thức
Trình độ lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn
Nhiệm vụ được phân công
Điện thoại
Mail
 
Kế toán
Họ và tên: Bùi Ngọc Tùng
Chức vụ :KT
Năm sinh : 1980
Địa chỉ :Thái Giang-Thái Thụy-Thái Bình
Ngày vào Đảng
   Ngày chính thức
Trình độ lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn
Nhiệm vụ được phân công
Điện thoại
Mail
 

2.Tổ 1

3.Tổ 2+3

4.Tổ 4+5
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Giang

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác