Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018

Thông báo công khai CSVC, đội ngũ năm học 2017 - 2018

Biên bản tự kiểm tra trường chuẩn quốc gia mức độ I

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch hoạt động kì II (2015 - 2016)


 

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=============

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

I/ Công tác số lượng - phổ cập:

    - Duy trì giữ vững số lượng. GD học sinh ý thức đi học chuyên cần nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

    - Tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập

    - Tiếp tục làm công tác phổ cập, điều tra chính xác trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để chốt  số lượng làm kế hoạch cho năm học tới.

II/ Các hoạt động giáo dục:

1, Phẩm chất, năng lực

  - Tiếp tục giáo dục học sinh đức tính thật thà - lễ phép. Không đánh nhau, chửi bậy

  - Đẩy mạnh hoạt động đội , nâng cao ý thức tự giác, tự quản, chăm chỉ học tập.

  - Quán triệt GV thực hiện tốt những điều đã kí trong cam kết hưởng ứng cuộc vận động Hai không với 5 nội dung ngành giáo dục phát động. 100% CBGV và HS  kí cam kết: Thực hiện nghiêm NĐ 36/2009/NĐ-CP của chính phủ và pháp lệnh 16/2011 của UBTVQH về quản lí, sử dụng pháo và chấp hành Luật giao thông đường bộ trong dịp trước- trong và sau tết nguyên đán.

  - Tuyên truyền cho CBGV và HS học tập và thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

* Chỉ tiêu phấn đấu : 100% học sinh đạt về phẩm chất và năng lực.

2, Kết quả học tập

  - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Dạy thực, học thực, không dạy theo phương pháp đọc chép, không chạy theo thành tích. Chú ý quan tâm đến các đối tượng HS trong các giờ dạy để nâng cao chất lượng và nâng tỉ lệ học sinh điểm 9-10. Không để  trường hợp học sinh không đọc thông viết thạo trong nhà trường.

  - GV dạy buổi 2 phải có bài dành cho HS mức độ 3. GV tiếp tục hướng dẫn HS giải toán, tiếng Anh qua mạng để các em thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phấn đấu 25 HSG huyện tiếng Anh mạng, giải toán qua mạng, thể thao và trạng nguyên nhỏ tuổi.

  - Tiếp tục quan tâm rèn VSCĐ, nâng cao chất lượng VSCĐ 100% các lớp đạt vở sạch chữ đẹp với 90% số HS đạt trở lên.

  - Duy trì và nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bàn bài, bài về phương pháp giảng dạy, làm chuyên đề, làm rõ vai trò của các cá nhân trong tập thể.

   - GV tích cực nghiên cứu chuyên môn, dự giờ chuyên đề, hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng tốt thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

   - Tổ chức  chuyên đề tại trường (mỗi tổ 1 chuyên đề).

   - Giáo viên VH tham gia hội giảng cụm chuẩn bị tốt bài dạy, ĐDDH, SKKN phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

   - Quản lí tích cực dự giờ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện 4-5 giáo viên, kiểm tra hồ sơ, VSCĐ, kiểm tra vở bài tập của học sinh.

  - Phấn đấu xếp loại các môn học theo chỉ tiêu đầu năm đã đề ra. Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 99% trở lên. Lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học lần 1 đạt 100%.

3, Giáo dục lao động

  - Duy trì tốt các buổi lao động vệ sinh trường hàng ngày. Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức tự giác, kỉ luật trong lao động và lao động tự phục vụ.

  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc môn thủ công lớp 1,2,3 và môn kĩ thuật lớp 4,5. Thông qua các môn học giáo dục học sinh ý thức kỉ luật, tính tỉ mỉ - có kĩ thuật trong lao động.

  - Trồng cây: Tổ chức học sinh trồng cây mùa xuân, trồng cây cảnh trong các bồn cây, chậu cảnh ở cửa các lớp học, trồng cây tại nhà, chăm sóc cây để tạo ra những hàng cây xanh, đẹp trong trường.

4, Giáo dục thể chất thẩm  mĩ

   - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, ăn mặc đồng phục khi đến trường, mặc ấm về mùa đông.

  - Giáo dục ý thức bảo vệ tài sản trong trường học, không vẽ bậy ra trường lớp, bàn ghế. Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Sử dụng điện, nước đảm bảo tiết kiệm.

  - Duy trì tốt việc nuôi ăn bán trú cho học sinh tại trường.

  - Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp thể dục vệ sinh, múa hát tập thể. Dạy đủ chương trình môn thể dục. Giáo dục thể chất thông qua các bài học của môn TNXH lớp 1, 2 ,3 và môn Khoa học lớp 4,5 đồng thời giáo dục kĩ năng sống cho HS thông qua các bài dạy.

  - YTHĐ: Bổ sung thuốc vào tủ thuốc dùng chung của trường. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe toàn diện cho HS.

III/ Các điều kiện:

1, Cơ sở vật chất.

  - Quản lí tiếp tục tham mưu với địa phương từng bước hoàn thiện CSVC của trường chuẩn quốc gia (xây dựng 3 phòng học để năm học tới có đủ phòng học).

  - Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, CSVC của nhà trường. Phân công CBGV trực tết. Bảo vệ phải có mặt tại trường 24/24 giờ để đảm bảo an toàn nhất là trong dịp tết nguyên đán.

2, Về đội ngũ

  - Tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ 2 cán bộ giáo viên theo lớp Đại học tại chức.  

  - Duy trì, giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ. Mỗi CBGV phải gương mẫu về lối sống đạo đức, tác phong làm việc, gương mẫu về mọi mặt hoạt động .

  - Quán triệt CBGV nâng cao vai trò trách nhiệm, bồi dưỡng trau dồi đạo đức nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. GV tham gia hội giảng cụm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

  - Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp với đội ngũ GV khi có sự thay đổi bổ sung GV từ tháng 1/2016.

3, Sách thiết bị

 - Cán bộ thư viện tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu sách (mỗi tháng một lần), tổ chức việc đọc sách đúng lịch và có chất lượng hơn, sau khi đọc sách phải ghi chép vào sổ tư liệu đọc sách. Bổ sung sách cho tủ sách lớp học.

 - Kiểm tra SGK, VBT kì II của học sinh.

 - GV tích cực sử dụng TBDH, trả thiết bị mượn kì I, mượn thiết bị kì 2. Sắp xếp đồ dùng trên lớp và kho thiết bị khoa học. Vào sổ mượn, trả thường xuyên, kịp thời.

IV/ Công tác quản lí

  - Tiếp tục cải tiến công tác quản lí chỉ đạo, chỉ đạo có trọng tâm, mang tính tư duy sáng tạo nhất là trong việc dạy học. Quán triệt và theo dõi việc thực hiện cuộc vận động Hai  không với 5 nội dung trong nhà trường, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức tốt việc thi đua, khen thưởng để bồi dưỡng nhân tố điển hình.

 - Tăng cường kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm.

 - Tham mưu với địa phương thành lập đoàn tự kiểm tra lại các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tham mưu xây dựng CSVC phòng học để hoàn thiện tiêu chuẩn 3 của trường chuẩn quốc gia.

 - Tổ chức họp phụ huynh HS có hiệu quả.

 - Thông tin, báo cáo kịp thời, đúng hạn.

 - Chỉ đạo tốt các cuộc thi: thi giải toán và tiếng Anh qua mạng, hội giảng giáo viên giỏi cụm, thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường – cụm, kiểm tra định kì cuối năm học.  

 

                                                                 Thái Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2016

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=============

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

I/ Công tác số lượng - phổ cập:

    - Duy trì giữ vững số lượng. GD học sinh ý thức đi học chuyên cần nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

    - Tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập

    - Tiếp tục làm công tác phổ cập, điều tra chính xác trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để chốt  số lượng làm kế hoạch cho năm học tới.

II/ Các hoạt động giáo dục:

1, Phẩm chất, năng lực

  - Tiếp tục giáo dục học sinh đức tính thật thà - lễ phép. Không đánh nhau, chửi bậy

  - Đẩy mạnh hoạt động đội , nâng cao ý thức tự giác, tự quản, chăm chỉ học tập.

  - Quán triệt GV thực hiện tốt những điều đã kí trong cam kết hưởng ứng cuộc vận động Hai không với 5 nội dung ngành giáo dục phát động. 100% CBGV và HS  kí cam kết: Thực hiện nghiêm NĐ 36/2009/NĐ-CP của chính phủ và pháp lệnh 16/2011 của UBTVQH về quản lí, sử dụng pháo và chấp hành Luật giao thông đường bộ trong dịp trước- trong và sau tết nguyên đán.

  - Tuyên truyền cho CBGV và HS học tập và thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

* Chỉ tiêu phấn đấu : 100% học sinh đạt về phẩm chất và năng lực.

2, Kết quả học tập

  - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Dạy thực, học thực, không dạy theo phương pháp đọc chép, không chạy theo thành tích. Chú ý quan tâm đến các đối tượng HS trong các giờ dạy để nâng cao chất lượng và nâng tỉ lệ học sinh điểm 9-10. Không để  trường hợp học sinh không đọc thông viết thạo trong nhà trường.

  - GV dạy buổi 2 phải có bài dành cho HS mức độ 3. GV tiếp tục hướng dẫn HS giải toán, tiếng Anh qua mạng để các em thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phấn đấu 25 HSG huyện tiếng Anh mạng, giải toán qua mạng, thể thao và trạng nguyên nhỏ tuổi.

  - Tiếp tục quan tâm rèn VSCĐ, nâng cao chất lượng VSCĐ 100% các lớp đạt vở sạch chữ đẹp với 90% số HS đạt trở lên.

  - Duy trì và nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bàn bài, bài về phương pháp giảng dạy, làm chuyên đề, làm rõ vai trò của các cá nhân trong tập thể.

   - GV tích cực nghiên cứu chuyên môn, dự giờ chuyên đề, hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng tốt thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

   - Tổ chức  chuyên đề tại trường (mỗi tổ 1 chuyên đề).

   - Giáo viên VH tham gia hội giảng cụm chuẩn bị tốt bài dạy, ĐDDH, SKKN phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

   - Quản lí tích cực dự giờ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện 4-5 giáo viên, kiểm tra hồ sơ, VSCĐ, kiểm tra vở bài tập của học sinh.

  - Phấn đấu xếp loại các môn học theo chỉ tiêu đầu năm đã đề ra. Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 99% trở lên. Lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học lần 1 đạt 100%.

3, Giáo dục lao động

  - Duy trì tốt các buổi lao động vệ sinh trường hàng ngày. Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức tự giác, kỉ luật trong lao động và lao động tự phục vụ.

  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc môn thủ công lớp 1,2,3 và môn kĩ thuật lớp 4,5. Thông qua các môn học giáo dục học sinh ý thức kỉ luật, tính tỉ mỉ - có kĩ thuật trong lao động.

  - Trồng cây: Tổ chức học sinh trồng cây mùa xuân, trồng cây cảnh trong các bồn cây, chậu cảnh ở cửa các lớp học, trồng cây tại nhà, chăm sóc cây để tạo ra những hàng cây xanh, đẹp trong trường.

4, Giáo dục thể chất thẩm  mĩ

   - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, ăn mặc đồng phục khi đến trường, mặc ấm về mùa đông.

  - Giáo dục ý thức bảo vệ tài sản trong trường học, không vẽ bậy ra trường lớp, bàn ghế. Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Sử dụng điện, nước đảm bảo tiết kiệm.

  - Duy trì tốt việc nuôi ăn bán trú cho học sinh tại trường.

  - Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp thể dục vệ sinh, múa hát tập thể. Dạy đủ chương trình môn thể dục. Giáo dục thể chất thông qua các bài học của môn TNXH lớp 1, 2 ,3 và môn Khoa học lớp 4,5 đồng thời giáo dục kĩ năng sống cho HS thông qua các bài dạy.

  - YTHĐ: Bổ sung thuốc vào tủ thuốc dùng chung của trường. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe toàn diện cho HS.

III/ Các điều kiện:

1, Cơ sở vật chất.

  - Quản lí tiếp tục tham mưu với địa phương từng bước hoàn thiện CSVC của trường chuẩn quốc gia (xây dựng 3 phòng học để năm học tới có đủ phòng học).

  - Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, CSVC của nhà trường. Phân công CBGV trực tết. Bảo vệ phải có mặt tại trường 24/24 giờ để đảm bảo an toàn nhất là trong dịp tết nguyên đán.

2, Về đội ngũ

  - Tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ 2 cán bộ giáo viên theo lớp Đại học tại chức.  

  - Duy trì, giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ. Mỗi CBGV phải gương mẫu về lối sống đạo đức, tác phong làm việc, gương mẫu về mọi mặt hoạt động .

  - Quán triệt CBGV nâng cao vai trò trách nhiệm, bồi dưỡng trau dồi đạo đức nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. GV tham gia hội giảng cụm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

  - Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp với đội ngũ GV khi có sự thay đổi bổ sung GV từ tháng 1/2016.

3, Sách thiết bị

 - Cán bộ thư viện tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu sách (mỗi tháng một lần), tổ chức việc đọc sách đúng lịch và có chất lượng hơn, sau khi đọc sách phải ghi chép vào sổ tư liệu đọc sách. Bổ sung sách cho tủ sách lớp học.

 - Kiểm tra SGK, VBT kì II của học sinh.

 - GV tích cực sử dụng TBDH, trả thiết bị mượn kì I, mượn thiết bị kì 2. Sắp xếp đồ dùng trên lớp và kho thiết bị khoa học. Vào sổ mượn, trả thường xuyên, kịp thời.

IV/ Công tác quản lí

  - Tiếp tục cải tiến công tác quản lí chỉ đạo, chỉ đạo có trọng tâm, mang tính tư duy sáng tạo nhất là trong việc dạy học. Quán triệt và theo dõi việc thực hiện cuộc vận động Hai  không với 5 nội dung trong nhà trường, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức tốt việc thi đua, khen thưởng để bồi dưỡng nhân tố điển hình.

 - Tăng cường kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm.

 - Tham mưu với địa phương thành lập đoàn tự kiểm tra lại các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tham mưu xây dựng CSVC phòng học để hoàn thiện tiêu chuẩn 3 của trường chuẩn quốc gia.

 - Tổ chức họp phụ huynh HS có hiệu quả.

 - Thông tin, báo cáo kịp thời, đúng hạn.

 - Chỉ đạo tốt các cuộc thi: thi giải toán và tiếng Anh qua mạng, hội giảng giáo viên giỏi cụm, thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường – cụm, kiểm tra định kì cuối năm học.  

 

                                                                 Thái Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2016

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=============

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

I/ Công tác số lượng - phổ cập:

    - Duy trì giữ vững số lượng. GD học sinh ý thức đi học chuyên cần nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

    - Tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập

    - Tiếp tục làm công tác phổ cập, điều tra chính xác trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để chốt  số lượng làm kế hoạch cho năm học tới.

II/ Các hoạt động giáo dục:

1, Phẩm chất, năng lực

  - Tiếp tục giáo dục học sinh đức tính thật thà - lễ phép. Không đánh nhau, chửi bậy

  - Đẩy mạnh hoạt động đội , nâng cao ý thức tự giác, tự quản, chăm chỉ học tập.

  - Quán triệt GV thực hiện tốt những điều đã kí trong cam kết hưởng ứng cuộc vận động Hai không với 5 nội dung ngành giáo dục phát động. 100% CBGV và HS  kí cam kết: Thực hiện nghiêm NĐ 36/2009/NĐ-CP của chính phủ và pháp lệnh 16/2011 của UBTVQH về quản lí, sử dụng pháo và chấp hành Luật giao thông đường bộ trong dịp trước- trong và sau tết nguyên đán.

  - Tuyên truyền cho CBGV và HS học tập và thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

* Chỉ tiêu phấn đấu : 100% học sinh đạt về phẩm chất và năng lực.

2, Kết quả học tập

  - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Dạy thực, học thực, không dạy theo phương pháp đọc chép, không chạy theo thành tích. Chú ý quan tâm đến các đối tượng HS trong các giờ dạy để nâng cao chất lượng và nâng tỉ lệ học sinh điểm 9-10. Không để  trường hợp học sinh không đọc thông viết thạo trong nhà trường.

  - GV dạy buổi 2 phải có bài dành cho HS mức độ 3. GV tiếp tục hướng dẫn HS giải toán, tiếng Anh qua mạng để các em thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phấn đấu 25 HSG huyện tiếng Anh mạng, giải toán qua mạng, thể thao và trạng nguyên nhỏ tuổi.

  - Tiếp tục quan tâm rèn VSCĐ, nâng cao chất lượng VSCĐ 100% các lớp đạt vở sạch chữ đẹp với 90% số HS đạt trở lên.

  - Duy trì và nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bàn bài, bài về phương pháp giảng dạy, làm chuyên đề, làm rõ vai trò của các cá nhân trong tập thể.

   - GV tích cực nghiên cứu chuyên môn, dự giờ chuyên đề, hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng tốt thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

   - Tổ chức  chuyên đề tại trường (mỗi tổ 1 chuyên đề).

   - Giáo viên VH tham gia hội giảng cụm chuẩn bị tốt bài dạy, ĐDDH, SKKN phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

   - Quản lí tích cực dự giờ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện 4-5 giáo viên, kiểm tra hồ sơ, VSCĐ, kiểm tra vở bài tập của học sinh.

  - Phấn đấu xếp loại các môn học theo chỉ tiêu đầu năm đã đề ra. Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 99% trở lên. Lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học lần 1 đạt 100%.

3, Giáo dục lao động

  - Duy trì tốt các buổi lao động vệ sinh trường hàng ngày. Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức tự giác, kỉ luật trong lao động và lao động tự phục vụ.

  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc môn thủ công lớp 1,2,3 và môn kĩ thuật lớp 4,5. Thông qua các môn học giáo dục học sinh ý thức kỉ luật, tính tỉ mỉ - có kĩ thuật trong lao động.

  - Trồng cây: Tổ chức học sinh trồng cây mùa xuân, trồng cây cảnh trong các bồn cây, chậu cảnh ở cửa các lớp học, trồng cây tại nhà, chăm sóc cây để tạo ra những hàng cây xanh, đẹp trong trường.

4, Giáo dục thể chất thẩm  mĩ

   - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, ăn mặc đồng phục khi đến trường, mặc ấm về mùa đông.

  - Giáo dục ý thức bảo vệ tài sản trong trường học, không vẽ bậy ra trường lớp, bàn ghế. Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Sử dụng điện, nước đảm bảo tiết kiệm.

  - Duy trì tốt việc nuôi ăn bán trú cho học sinh tại trường.

  - Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp thể dục vệ sinh, múa hát tập thể. Dạy đủ chương trình môn thể dục. Giáo dục thể chất thông qua các bài học của môn TNXH lớp 1, 2 ,3 và môn Khoa học lớp 4,5 đồng thời giáo dục kĩ năng sống cho HS thông qua các bài dạy.

  - YTHĐ: Bổ sung thuốc vào tủ thuốc dùng chung của trường. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe toàn diện cho HS.

III/ Các điều kiện:

1, Cơ sở vật chất.

  - Quản lí tiếp tục tham mưu với địa phương từng bước hoàn thiện CSVC của trường chuẩn quốc gia (xây dựng 3 phòng học để năm học tới có đủ phòng học).

  - Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, CSVC của nhà trường. Phân công CBGV trực tết. Bảo vệ phải có mặt tại trường 24/24 giờ để đảm bảo an toàn nhất là trong dịp tết nguyên đán.

2, Về đội ngũ

  - Tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ 2 cán bộ giáo viên theo lớp Đại học tại chức.  

  - Duy trì, giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ. Mỗi CBGV phải gương mẫu về lối sống đạo đức, tác phong làm việc, gương mẫu về mọi mặt hoạt động .

  - Quán triệt CBGV nâng cao vai trò trách nhiệm, bồi dưỡng trau dồi đạo đức nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. GV tham gia hội giảng cụm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

  - Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp với đội ngũ GV khi có sự thay đổi bổ sung GV từ tháng 1/2016.

3, Sách thiết bị

 - Cán bộ thư viện tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu sách (mỗi tháng một lần), tổ chức việc đọc sách đúng lịch và có chất lượng hơn, sau khi đọc sách phải ghi chép vào sổ tư liệu đọc sách. Bổ sung sách cho tủ sách lớp học.

 - Kiểm tra SGK, VBT kì II của học sinh.

 - GV tích cực sử dụng TBDH, trả thiết bị mượn kì I, mượn thiết bị kì 2. Sắp xếp đồ dùng trên lớp và kho thiết bị khoa học. Vào sổ mượn, trả thường xuyên, kịp thời.

IV/ Công tác quản lí

  - Tiếp tục cải tiến công tác quản lí chỉ đạo, chỉ đạo có trọng tâm, mang tính tư duy sáng tạo nhất là trong việc dạy học. Quán triệt và theo dõi việc thực hiện cuộc vận động Hai  không với 5 nội dung trong nhà trường, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức tốt việc thi đua, khen thưởng để bồi dưỡng nhân tố điển hình.

 - Tăng cường kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm.

 - Tham mưu với địa phương thành lập đoàn tự kiểm tra lại các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tham mưu xây dựng CSVC phòng học để hoàn thiện tiêu chuẩn 3 của trường chuẩn quốc gia.

 - Tổ chức họp phụ huynh HS có hiệu quả.

 - Thông tin, báo cáo kịp thời, đúng hạn.

 - Chỉ đạo tốt các cuộc thi: thi giải toán và tiếng Anh qua mạng, hội giảng giáo viên giỏi cụm, thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường – cụm, kiểm tra định kì cuối năm học.  

 

                                                                 Thái Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2016

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=============

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

I/ Công tác số lượng - phổ cập:

    - Duy trì giữ vững số lượng. GD học sinh ý thức đi học chuyên cần nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

    - Tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập

    - Tiếp tục làm công tác phổ cập, điều tra chính xác trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để chốt  số lượng làm kế hoạch cho năm học tới.

II/ Các hoạt động giáo dục:

1, Phẩm chất, năng lực

  - Tiếp tục giáo dục học sinh đức tính thật thà - lễ phép. Không đánh nhau, chửi bậy

  - Đẩy mạnh hoạt động đội , nâng cao ý thức tự giác, tự quản, chăm chỉ học tập.

  - Quán triệt GV thực hiện tốt những điều đã kí trong cam kết hưởng ứng cuộc vận động Hai không với 5 nội dung ngành giáo dục phát động. 100% CBGV và HS  kí cam kết: Thực hiện nghiêm NĐ 36/2009/NĐ-CP của chính phủ và pháp lệnh 16/2011 của UBTVQH về quản lí, sử dụng pháo và chấp hành Luật giao thông đường bộ trong dịp trước- trong và sau tết nguyên đán.

  - Tuyên truyền cho CBGV và HS học tập và thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

* Chỉ tiêu phấn đấu : 100% học sinh đạt về phẩm chất và năng lực.

2, Kết quả học tập

  - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Dạy thực, học thực, không dạy theo phương pháp đọc chép, không chạy theo thành tích. Chú ý quan tâm đến các đối tượng HS trong các giờ dạy để nâng cao chất lượng và nâng tỉ lệ học sinh điểm 9-10. Không để  trường hợp học sinh không đọc thông viết thạo trong nhà trường.

  - GV dạy buổi 2 phải có bài dành cho HS mức độ 3. GV tiếp tục hướng dẫn HS giải toán, tiếng Anh qua mạng để các em thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phấn đấu 25 HSG huyện tiếng Anh mạng, giải toán qua mạng, thể thao và trạng nguyên nhỏ tuổi.

  - Tiếp tục quan tâm rèn VSCĐ, nâng cao chất lượng VSCĐ 100% các lớp đạt vở sạch chữ đẹp với 90% số HS đạt trở lên.

  - Duy trì và nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bàn bài, bài về phương pháp giảng dạy, làm chuyên đề, làm rõ vai trò của các cá nhân trong tập thể.

   - GV tích cực nghiên cứu chuyên môn, dự giờ chuyên đề, hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng tốt thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

   - Tổ chức  chuyên đề tại trường (mỗi tổ 1 chuyên đề).

   - Giáo viên VH tham gia hội giảng cụm chuẩn bị tốt bài dạy, ĐDDH, SKKN phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

   - Quản lí tích cực dự giờ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện 4-5 giáo viên, kiểm tra hồ sơ, VSCĐ, kiểm tra vở bài tập của học sinh.

  - Phấn đấu xếp loại các môn học theo chỉ tiêu đầu năm đã đề ra. Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 99% trở lên. Lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học lần 1 đạt 100%.

3, Giáo dục lao động

  - Duy trì tốt các buổi lao động vệ sinh trường hàng ngày. Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức tự giác, kỉ luật trong lao động và lao động tự phục vụ.

  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc môn thủ công lớp 1,2,3 và môn kĩ thuật lớp 4,5. Thông qua các môn học giáo dục học sinh ý thức kỉ luật, tính tỉ mỉ - có kĩ thuật trong lao động.

  - Trồng cây: Tổ chức học sinh trồng cây mùa xuân, trồng cây cảnh trong các bồn cây, chậu cảnh ở cửa các lớp học, trồng cây tại nhà, chăm sóc cây để tạo ra những hàng cây xanh, đẹp trong trường.

4, Giáo dục thể chất thẩm  mĩ

   - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, ăn mặc đồng phục khi đến trường, mặc ấm về mùa đông.

  - Giáo dục ý thức bảo vệ tài sản trong trường học, không vẽ bậy ra trường lớp, bàn ghế. Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Sử dụng điện, nước đảm bảo tiết kiệm.

  - Duy trì tốt việc nuôi ăn bán trú cho học sinh tại trường.

  - Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp thể dục vệ sinh, múa hát tập thể. Dạy đủ chương trình môn thể dục. Giáo dục thể chất thông qua các bài học của môn TNXH lớp 1, 2 ,3 và môn Khoa học lớp 4,5 đồng thời giáo dục kĩ năng sống cho HS thông qua các bài dạy.

  - YTHĐ: Bổ sung thuốc vào tủ thuốc dùng chung của trường. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe toàn diện cho HS.

III/ Các điều kiện:

1, Cơ sở vật chất.

  - Quản lí tiếp tục tham mưu với địa phương từng bước hoàn thiện CSVC của trường chuẩn quốc gia (xây dựng 3 phòng học để năm học tới có đủ phòng học).

  - Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, CSVC của nhà trường. Phân công CBGV trực tết. Bảo vệ phải có mặt tại trường 24/24 giờ để đảm bảo an toàn nhất là trong dịp tết nguyên đán.

2, Về đội ngũ

  - Tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ 2 cán bộ giáo viên theo lớp Đại học tại chức.  

  - Duy trì, giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ. Mỗi CBGV phải gương mẫu về lối sống đạo đức, tác phong làm việc, gương mẫu về mọi mặt hoạt động .

  - Quán triệt CBGV nâng cao vai trò trách nhiệm, bồi dưỡng trau dồi đạo đức nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. GV tham gia hội giảng cụm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

  - Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp với đội ngũ GV khi có sự thay đổi bổ sung GV từ tháng 1/2016.

3, Sách thiết bị

 - Cán bộ thư viện tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu sách (mỗi tháng một lần), tổ chức việc đọc sách đúng lịch và có chất lượng hơn, sau khi đọc sách phải ghi chép vào sổ tư liệu đọc sách. Bổ sung sách cho tủ sách lớp học.

 - Kiểm tra SGK, VBT kì II của học sinh.

 - GV tích cực sử dụng TBDH, trả thiết bị mượn kì I, mượn thiết bị kì 2. Sắp xếp đồ dùng trên lớp và kho thiết bị khoa học. Vào sổ mượn, trả thường xuyên, kịp thời.

IV/ Công tác quản lí

  - Tiếp tục cải tiến công tác quản lí chỉ đạo, chỉ đạo có trọng tâm, mang tính tư duy sáng tạo nhất là trong việc dạy học. Quán triệt và theo dõi việc thực hiện cuộc vận động Hai  không với 5 nội dung trong nhà trường, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức tốt việc thi đua, khen thưởng để bồi dưỡng nhân tố điển hình.

 - Tăng cường kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm.

 - Tham mưu với địa phương thành lập đoàn tự kiểm tra lại các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tham mưu xây dựng CSVC phòng học để hoàn thiện tiêu chuẩn 3 của trường chuẩn quốc gia.

 - Tổ chức họp phụ huynh HS có hiệu quả.

 - Thông tin, báo cáo kịp thời, đúng hạn.

 - Chỉ đạo tốt các cuộc thi: thi giải toán và tiếng Anh qua mạng, hội giảng giáo viên giỏi cụm, thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường – cụm, kiểm tra định kì cuối năm học.  

 

                                                                 Thái Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2016

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=============

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

I/ Công tác số lượng - phổ cập:

    - Duy trì giữ vững số lượng. GD học sinh ý thức đi học chuyên cần nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

    - Tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập

    - Tiếp tục làm công tác phổ cập, điều tra chính xác trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để chốt  số lượng làm kế hoạch cho năm học tới.

II/ Các hoạt động giáo dục:

1, Phẩm chất, năng lực

  - Tiếp tục giáo dục học sinh đức tính thật thà - lễ phép. Không đánh nhau, chửi bậy

  - Đẩy mạnh hoạt động đội , nâng cao ý thức tự giác, tự quản, chăm chỉ học tập.

  - Quán triệt GV thực hiện tốt những điều đã kí trong cam kết hưởng ứng cuộc vận động Hai không với 5 nội dung ngành giáo dục phát động. 100% CBGV và HS  kí cam kết: Thực hiện nghiêm NĐ 36/2009/NĐ-CP của chính phủ và pháp lệnh 16/2011 của UBTVQH về quản lí, sử dụng pháo và chấp hành Luật giao thông đường bộ trong dịp trước- trong và sau tết nguyên đán.

  - Tuyên truyền cho CBGV và HS học tập và thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

* Chỉ tiêu phấn đấu : 100% học sinh đạt về phẩm chất và năng lực.

2, Kết quả học tập

  - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Dạy thực, học thực, không dạy theo phương pháp đọc chép, không chạy theo thành tích. Chú ý quan tâm đến các đối tượng HS trong các giờ dạy để nâng cao chất lượng và nâng tỉ lệ học sinh điểm 9-10. Không để  trường hợp học sinh không đọc thông viết thạo trong nhà trường.

  - GV dạy buổi 2 phải có bài dành cho HS mức độ 3. GV tiếp tục hướng dẫn HS giải toán, tiếng Anh qua mạng để các em thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phấn đấu 25 HSG huyện tiếng Anh mạng, giải toán qua mạng, thể thao và trạng nguyên nhỏ tuổi.

  - Tiếp tục quan tâm rèn VSCĐ, nâng cao chất lượng VSCĐ 100% các lớp đạt vở sạch chữ đẹp với 90% số HS đạt trở lên.

  - Duy trì và nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bàn bài, bài về phương pháp giảng dạy, làm chuyên đề, làm rõ vai trò của các cá nhân trong tập thể.

   - GV tích cực nghiên cứu chuyên môn, dự giờ chuyên đề, hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng tốt thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

   - Tổ chức  chuyên đề tại trường (mỗi tổ 1 chuyên đề).

   - Giáo viên VH tham gia hội giảng cụm chuẩn bị tốt bài dạy, ĐDDH, SKKN phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

   - Quản lí tích cực dự giờ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện 4-5 giáo viên, kiểm tra hồ sơ, VSCĐ, kiểm tra vở bài tập của học sinh.

  - Phấn đấu xếp loại các môn học theo chỉ tiêu đầu năm đã đề ra. Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 99% trở lên. Lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học lần 1 đạt 100%.

3, Giáo dục lao động

  - Duy trì tốt các buổi lao động vệ sinh trường hàng ngày. Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức tự giác, kỉ luật trong lao động và lao động tự phục vụ.

  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc môn thủ công lớp 1,2,3 và môn kĩ thuật lớp 4,5. Thông qua các môn học giáo dục học sinh ý thức kỉ luật, tính tỉ mỉ - có kĩ thuật trong lao động.

  - Trồng cây: Tổ chức học sinh trồng cây mùa xuân, trồng cây cảnh trong các bồn cây, chậu cảnh ở cửa các lớp học, trồng cây tại nhà, chăm sóc cây để tạo ra những hàng cây xanh, đẹp trong trường.

4, Giáo dục thể chất thẩm  mĩ

   - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, ăn mặc đồng phục khi đến trường, mặc ấm về mùa đông.

  - Giáo dục ý thức bảo vệ tài sản trong trường học, không vẽ bậy ra trường lớp, bàn ghế. Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Sử dụng điện, nước đảm bảo tiết kiệm.

  - Duy trì tốt việc nuôi ăn bán trú cho học sinh tại trường.

  - Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp thể dục vệ sinh, múa hát tập thể. Dạy đủ chương trình môn thể dục. Giáo dục thể chất thông qua các bài học của môn TNXH lớp 1, 2 ,3 và môn Khoa học lớp 4,5 đồng thời giáo dục kĩ năng sống cho HS thông qua các bài dạy.

  - YTHĐ: Bổ sung thuốc vào tủ thuốc dùng chung của trường. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe toàn diện cho HS.

III/ Các điều kiện:

1, Cơ sở vật chất.

  - Quản lí tiếp tục tham mưu với địa phương từng bước hoàn thiện CSVC của trường chuẩn quốc gia (xây dựng 3 phòng học để năm học tới có đủ phòng học).

  - Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, CSVC của nhà trường. Phân công CBGV trực tết. Bảo vệ phải có mặt tại trường 24/24 giờ để đảm bảo an toàn nhất là trong dịp tết nguyên đán.

2, Về đội ngũ

  - Tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ 2 cán bộ giáo viên theo lớp Đại học tại chức.  

  - Duy trì, giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ. Mỗi CBGV phải gương mẫu về lối sống đạo đức, tác phong làm việc, gương mẫu về mọi mặt hoạt động .

  - Quán triệt CBGV nâng cao vai trò trách nhiệm, bồi dưỡng trau dồi đạo đức nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. GV tham gia hội giảng cụm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

  - Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp với đội ngũ GV khi có sự thay đổi bổ sung GV từ tháng 1/2016.

3, Sách thiết bị

 - Cán bộ thư viện tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu sách (mỗi tháng một lần), tổ chức việc đọc sách đúng lịch và có chất lượng hơn, sau khi đọc sách phải ghi chép vào sổ tư liệu đọc sách. Bổ sung sách cho tủ sách lớp học.

 - Kiểm tra SGK, VBT kì II của học sinh.

 - GV tích cực sử dụng TBDH, trả thiết bị mượn kì I, mượn thiết bị kì 2. Sắp xếp đồ dùng trên lớp và kho thiết bị khoa học. Vào sổ mượn, trả thường xuyên, kịp thời.

IV/ Công tác quản lí

  - Tiếp tục cải tiến công tác quản lí chỉ đạo, chỉ đạo có trọng tâm, mang tính tư duy sáng tạo nhất là trong việc dạy học. Quán triệt và theo dõi việc thực hiện cuộc vận động Hai  không với 5 nội dung trong nhà trường, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức tốt việc thi đua, khen thưởng để bồi dưỡng nhân tố điển hình.

 - Tăng cường kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm.

 - Tham mưu với địa phương thành lập đoàn tự kiểm tra lại các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tham mưu xây dựng CSVC phòng học để hoàn thiện tiêu chuẩn 3 của trường chuẩn quốc gia.

 - Tổ chức họp phụ huynh HS có hiệu quả.

 - Thông tin, báo cáo kịp thời, đúng hạn.

 - Chỉ đạo tốt các cuộc thi: thi giải toán và tiếng Anh qua mạng, hội giảng giáo viên giỏi cụm, thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường – cụm, kiểm tra định kì cuối năm học.  

 

                                                                 Thái Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2016

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=============

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

I/ Công tác số lượng - phổ cập:

    - Duy trì giữ vững số lượng. GD học sinh ý thức đi học chuyên cần nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

    - Tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập

    - Tiếp tục làm công tác phổ cập, điều tra chính xác trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để chốt  số lượng làm kế hoạch cho năm học tới.

II/ Các hoạt động giáo dục:

1, Phẩm chất, năng lực

  - Tiếp tục giáo dục học sinh đức tính thật thà - lễ phép. Không đánh nhau, chửi bậy

  - Đẩy mạnh hoạt động đội , nâng cao ý thức tự giác, tự quản, chăm chỉ học tập.

  - Quán triệt GV thực hiện tốt những điều đã kí trong cam kết hưởng ứng cuộc vận động Hai không với 5 nội dung ngành giáo dục phát động. 100% CBGV và HS  kí cam kết: Thực hiện nghiêm NĐ 36/2009/NĐ-CP của chính phủ và pháp lệnh 16/2011 của UBTVQH về quản lí, sử dụng pháo và chấp hành Luật giao thông đường bộ trong dịp trước- trong và sau tết nguyên đán.

  - Tuyên truyền cho CBGV và HS học tập và thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

* Chỉ tiêu phấn đấu : 100% học sinh đạt về phẩm chất và năng lực.

2, Kết quả học tập

  - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Dạy thực, học thực, không dạy theo phương pháp đọc chép, không chạy theo thành tích. Chú ý quan tâm đến các đối tượng HS trong các giờ dạy để nâng cao chất lượng và nâng tỉ lệ học sinh điểm 9-10. Không để  trường hợp học sinh không đọc thông viết thạo trong nhà trường.

  - GV dạy buổi 2 phải có bài dành cho HS mức độ 3. GV tiếp tục hướng dẫn HS giải toán, tiếng Anh qua mạng để các em thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phấn đấu 25 HSG huyện tiếng Anh mạng, giải toán qua mạng, thể thao và trạng nguyên nhỏ tuổi.

  - Tiếp tục quan tâm rèn VSCĐ, nâng cao chất lượng VSCĐ 100% các lớp đạt vở sạch chữ đẹp với 90% số HS đạt trở lên.

  - Duy trì và nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bàn bài, bài về phương pháp giảng dạy, làm chuyên đề, làm rõ vai trò của các cá nhân trong tập thể.

   - GV tích cực nghiên cứu chuyên môn, dự giờ chuyên đề, hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng tốt thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

   - Tổ chức  chuyên đề tại trường (mỗi tổ 1 chuyên đề).

   - Giáo viên VH tham gia hội giảng cụm chuẩn bị tốt bài dạy, ĐDDH, SKKN phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

   - Quản lí tích cực dự giờ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện 4-5 giáo viên, kiểm tra hồ sơ, VSCĐ, kiểm tra vở bài tập của học sinh.

  - Phấn đấu xếp loại các môn học theo chỉ tiêu đầu năm đã đề ra. Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 99% trở lên. Lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học lần 1 đạt 100%.

3, Giáo dục lao động

  - Duy trì tốt các buổi lao động vệ sinh trường hàng ngày. Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức tự giác, kỉ luật trong lao động và lao động tự phục vụ.

  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc môn thủ công lớp 1,2,3 và môn kĩ thuật lớp 4,5. Thông qua các môn học giáo dục học sinh ý thức kỉ luật, tính tỉ mỉ - có kĩ thuật trong lao động.

  - Trồng cây: Tổ chức học sinh trồng cây mùa xuân, trồng cây cảnh trong các bồn cây, chậu cảnh ở cửa các lớp học, trồng cây tại nhà, chăm sóc cây để tạo ra những hàng cây xanh, đẹp trong trường.

4, Giáo dục thể chất thẩm  mĩ

   - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, ăn mặc đồng phục khi đến trường, mặc ấm về mùa đông.

  - Giáo dục ý thức bảo vệ tài sản trong trường học, không vẽ bậy ra trường lớp, bàn ghế. Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Sử dụng điện, nước đảm bảo tiết kiệm.

  - Duy trì tốt việc nuôi ăn bán trú cho học sinh tại trường.

  - Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp thể dục vệ sinh, múa hát tập thể. Dạy đủ chương trình môn thể dục. Giáo dục thể chất thông qua các bài học của môn TNXH lớp 1, 2 ,3 và môn Khoa học lớp 4,5 đồng thời giáo dục kĩ năng sống cho HS thông qua các bài dạy.

  - YTHĐ: Bổ sung thuốc vào tủ thuốc dùng chung của trường. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe toàn diện cho HS.

III/ Các điều kiện:

1, Cơ sở vật chất.

  - Quản lí tiếp tục tham mưu với địa phương từng bước hoàn thiện CSVC của trường chuẩn quốc gia (xây dựng 3 phòng học để năm học tới có đủ phòng học).

  - Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, CSVC của nhà trường. Phân công CBGV trực tết. Bảo vệ phải có mặt tại trường 24/24 giờ để đảm bảo an toàn nhất là trong dịp tết nguyên đán.

2, Về đội ngũ

  - Tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ 2 cán bộ giáo viên theo lớp Đại học tại chức.  

  - Duy trì, giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ. Mỗi CBGV phải gương mẫu về lối sống đạo đức, tác phong làm việc, gương mẫu về mọi mặt hoạt động .

  - Quán triệt CBGV nâng cao vai trò trách nhiệm, bồi dưỡng trau dồi đạo đức nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. GV tham gia hội giảng cụm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

  - Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp với đội ngũ GV khi có sự thay đổi bổ sung GV từ tháng 1/2016.

3, Sách thiết bị

 - Cán bộ thư viện tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu sách (mỗi tháng một lần), tổ chức việc đọc sách đúng lịch và có chất lượng hơn, sau khi đọc sách phải ghi chép vào sổ tư liệu đọc sách. Bổ sung sách cho tủ sách lớp học.

 - Kiểm tra SGK, VBT kì II của học sinh.

 - GV tích cực sử dụng TBDH, trả thiết bị mượn kì I, mượn thiết bị kì 2. Sắp xếp đồ dùng trên lớp và kho thiết bị khoa học. Vào sổ mượn, trả thường xuyên, kịp thời.

IV/ Công tác quản lí

  - Tiếp tục cải tiến công tác quản lí chỉ đạo, chỉ đạo có trọng tâm, mang tính tư duy sáng tạo nhất là trong việc dạy học. Quán triệt và theo dõi việc thực hiện cuộc vận động Hai  không với 5 nội dung trong nhà trường, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức tốt việc thi đua, khen thưởng để bồi dưỡng nhân tố điển hình.

 - Tăng cường kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm.

 - Tham mưu với địa phương thành lập đoàn tự kiểm tra lại các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tham mưu xây dựng CSVC phòng học để hoàn thiện tiêu chuẩn 3 của trường chuẩn quốc gia.

 - Tổ chức họp phụ huynh HS có hiệu quả.

 - Thông tin, báo cáo kịp thời, đúng hạn.

 - Chỉ đạo tốt các cuộc thi: thi giải toán và tiếng Anh qua mạng, hội giảng giáo viên giỏi cụm, thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường – cụm, kiểm tra định kì cuối năm học.  

 

                                                                 Thái Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2016

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI DƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=============

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

I/ Công tác số lượng - phổ cập:

    - Duy trì giữ vững số lượng. GD học sinh ý thức đi học chuyên cần nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

    - Tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập

    - Tiếp tục làm công tác phổ cập, điều tra chính xác trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để chốt  số lượng làm kế hoạch cho năm học tới.

II/ Các hoạt động giáo dục:

1, Phẩm chất, năng lực

  - Tiếp tục giáo dục học sinh đức tính thật thà - lễ phép. Không đánh nhau, chửi bậy

  - Đẩy mạnh hoạt động đội , nâng cao ý thức tự giác, tự quản, chăm chỉ học tập.

  - Quán triệt GV thực hiện tốt những điều đã kí trong cam kết hưởng ứng cuộc vận động Hai không với 5 nội dung ngành giáo dục phát động. 100% CBGV và HS  kí cam kết: Thực hiện nghiêm NĐ 36/2009/NĐ-CP của chính phủ và pháp lệnh 16/2011 của UBTVQH về quản lí, sử dụng pháo và chấp hành Luật giao thông đường bộ trong dịp trước- trong và sau tết nguyên đán.

  - Tuyên truyền cho CBGV và HS học tập và thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

* Chỉ tiêu phấn đấu : 100% học sinh đạt về phẩm chất và năng lực.

2, Kết quả học tập

  - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Dạy thực, học thực, không dạy theo phương pháp đọc chép, không chạy theo thành tích. Chú ý quan tâm đến các đối tượng HS trong các giờ dạy để nâng cao chất lượng và nâng tỉ lệ học sinh điểm 9-10. Không để  trường hợp học sinh không đọc thông viết thạo trong nhà trường.

  - GV dạy buổi 2 phải có bài dành cho HS mức độ 3. GV tiếp tục hướng dẫn HS giải toán, tiếng Anh qua mạng để các em thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phấn đấu 25 HSG huyện tiếng Anh mạng, giải toán qua mạng, thể thao và trạng nguyên nhỏ tuổi.

  - Tiếp tục quan tâm rèn VSCĐ, nâng cao chất lượng VSCĐ 100% các lớp đạt vở sạch chữ đẹp với 90% số HS đạt trở lên.

  - Duy trì và nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức bàn bài, bài về phương pháp giảng dạy, làm chuyên đề, làm rõ vai trò của các cá nhân trong tập thể.

   - GV tích cực nghiên cứu chuyên môn, dự giờ chuyên đề, hội giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng tốt thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

   - Tổ chức  chuyên đề tại trường (mỗi tổ 1 chuyên đề).

   - Giáo viên VH tham gia hội giảng cụm chuẩn bị tốt bài dạy, ĐDDH, SKKN phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

   - Quản lí tích cực dự giờ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện 4-5 giáo viên, kiểm tra hồ sơ, VSCĐ, kiểm tra vở bài tập của học sinh.

  - Phấn đấu xếp loại các môn học theo chỉ tiêu đầu năm đã đề ra. Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt 99% trở lên. Lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học lần 1 đạt 100%.

3, Giáo dục lao động

  - Duy trì tốt các buổi lao động vệ sinh trường hàng ngày. Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức tự giác, kỉ luật trong lao động và lao động tự phục vụ.

  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc môn thủ công lớp 1,2,3 và môn kĩ thuật lớp 4,5. Thông qua các môn học giáo dục học sinh ý thức kỉ luật, tính tỉ mỉ - có kĩ thuật trong lao động.

  - Trồng cây: Tổ chức học sinh trồng cây mùa xuân, trồng cây cảnh trong các bồn cây, chậu cảnh ở cửa các lớp học, trồng cây tại nhà, chăm sóc cây để tạo ra những hàng cây xanh, đẹp trong trường.

4, Giáo dục thể chất thẩm  mĩ

   - Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ, ăn mặc đồng phục khi đến trường, mặc ấm về mùa đông.

  - Giáo dục ý thức bảo vệ tài sản trong trường học, không vẽ bậy ra trường lớp, bàn ghế. Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Sử dụng điện, nước đảm bảo tiết kiệm.

  - Duy trì tốt việc nuôi ăn bán trú cho học sinh tại trường.

  - Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp thể dục vệ sinh, múa hát tập thể. Dạy đủ chương trình môn thể dục. Giáo dục thể chất thông qua các bài học của môn TNXH lớp 1, 2 ,3 và môn Khoa học lớp 4,5 đồng thời giáo dục kĩ năng sống cho HS thông qua các bài dạy.

  - YTHĐ: Bổ sung thuốc vào tủ thuốc dùng chung của trường. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe toàn diện cho HS.

III/ Các điều kiện:

1, Cơ sở vật chất.

  - Quản lí tiếp tục tham mưu với địa phương từng bước hoàn thiện CSVC của trường chuẩn quốc gia (xây dựng 3 phòng học để năm học tới có đủ phòng học).

  - Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, CSVC của nhà trường. Phân công CBGV trực tết. Bảo vệ phải có mặt tại trường 24/24 giờ để đảm bảo an toàn nhất là trong dịp tết nguyên đán.

2, Về đội ngũ

  - Tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ 2 cán bộ giáo viên theo lớp Đại học tại chức.  

  - Duy trì, giữ vững mối quan hệ đoàn kết nội bộ. Mỗi CBGV phải gương mẫu về lối sống đạo đức, tác phong làm việc, gương mẫu về mọi mặt hoạt động .

  - Quán triệt CBGV nâng cao vai trò trách nhiệm, bồi dưỡng trau dồi đạo đức nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công tác, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức để nâng cao chất lượng giảng dạy. GV tham gia hội giảng cụm phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

  - Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu cho phù hợp với đội ngũ GV khi có sự thay đổi bổ sung GV từ tháng 1/2016.

3, Sách thiết bị

 - Cán bộ thư viện tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu sách (mỗi tháng một lần), tổ chức việc đọc sách đúng lịch và có chất lượng hơn, sau khi đọc sách phải ghi chép vào sổ tư liệu đọc sách. Bổ sung sách cho tủ sách lớp học.

 - Kiểm tra SGK, VBT kì II của học sinh.

 - GV tích cực sử dụng TBDH, trả thiết bị mượn kì I, mượn thiết bị kì 2. Sắp xếp đồ dùng trên lớp và kho thiết bị khoa học. Vào sổ mượn, trả thường xuyên, kịp thời.

IV/ Công tác quản lí

  - Tiếp tục cải tiến công tác quản lí chỉ đạo, chỉ đạo có trọng tâm, mang tính tư duy sáng tạo nhất là trong việc dạy học. Quán triệt và theo dõi việc thực hiện cuộc vận động Hai  không với 5 nội dung trong nhà trường, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức tốt việc thi đua, khen thưởng để bồi dưỡng nhân tố điển hình.

 - Tăng cường kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm.

 - Tham mưu với địa phương thành lập đoàn tự kiểm tra lại các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ I. Tham mưu xây dựng CSVC phòng học để hoàn thiện tiêu chuẩn 3 của trường chuẩn quốc gia.

 - Tổ chức họp phụ huynh HS có hiệu quả.

 - Thông tin, báo cáo kịp thời, đúng hạn.

 - Chỉ đạo tốt các cuộc thi: thi giải toán và tiếng Anh qua mạng, hội giảng giáo viên giỏi cụm, thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường – cụm, kiểm tra định kì cuối năm học.  

 

                                                                 Thái Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2016

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác