Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN VÒNG 15 NĂM HỌC 2012-2013 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN VÒNG 15 NĂM HỌC 2012-2013

 

Danh sách cán bộ Gv trường TH Thái Đô tham gia hội giảng năm học 2012-2013  

Danh sách cán bộ Gv trường TH Thái Đô tham gia hội giảng năm học 2012-2013

Danh sách cán bộ Gv trường TH Thái Đô tháng 3/2013 Năm học 2012 - 2013  

Danh sách cán bộ Gv trường TH Thái Đô tháng 3/2013 Năm học 2012 - 2013

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2013  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2013 Tháng 3 là tháng có ý nghĩa quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tháng có 2 ngày kỷ niệm: Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Từ đặc điểm trên và căn cứ vào Hướng dẫn công tác tháng 3 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy, nhà trường Tiểu học yêu cầu CBGV tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây:

Ngành giáo dục huyện Thái Thụy, điểm sáng về giáo dục trên quê lúa Thái Bình  

Ngành giáo dục huyện Thái Thụy, điểm sáng về giáo dục trên quê lúa Thái Bình


Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác