Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN VÒNG 15 NĂM HỌC 2012-2013

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN VÒNG 15
NĂM HỌC 2012-2013


 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số ID

Lớp

Trường

Điểm thi

Thời gian thi

Chữ kí

Ghi chú

1

Tạ Quỳnh Anh

 

14185703

1c

Thái Đô

260

22phút15 giây

 

 

2

Vũ Trung Kiên

 

14850416

1c

Thái Đô

300

11phút50 giây

 

 

3

Giang Văn Khánh

 

12254172

1b

Thái Đô

220

30phút 1giây

 

 

4

Nguyễn Thị Thu

 

17403036

1A

Thái Thượng

290

14phút6 giây

 

 

5

Giang Thị Thuý

 

14227719

1B

Thái Thượng

205

11phút32 giây

 

 

6

Trần Quý Đôn

 

14444303

2b

Thái Đô

300

15phút7 giây

 

 

7

Vũ Đức Anh

 

16002441

2b

Thái Đô

250

9phút 2giây

 

 

8

Giang Văn Nghĩa

 

14041394

2b

Thái Đô

260

19phút 10giây

 

 

9

Vũ Ngọc Tuấn

 

14515811

2b

Thái Đô

280

17phút 43giây

 

 

10

Nguyễn Đỗ Mai Duyên

 

14965487

2B

Thái Thượng

220

12phút 49giây

 

 

11

Đặng Xuân Doanh

 

16128548

2B

Thái Thượng

280

15phút 41giây

 

 

12

Trương Thị Mi

 

15880411

3c

Thái Đô

300

8 phút2  giây

 

 

13

Nguyễn Văn Tâm

 

15680176

3c

Thái Đô

240

17phút36 giây

 

 

14

Vũ Văn Nam

 

15675807

3c

Thái Đô

300

12phút 51giây

 

 

15

Vũ Thế Vinh

 

13986601

3C

Thái Thượng

300

11phút56 giây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Trần Ngọc Anh

 

13799976

4c

Thái Đô

260

30phút 17giây

 

 

17

Phạm Thị  Thanh Huyền

 

7935757

4c

Thái Đô

230

36phút 54giây

 

 

18

Nguyễn Đỗ Ngọc Diệp

 

14378116

4A

Thái Thượng

270

30phút 13giây

 

 

19

Bùi Nguyệt Dương

 

14072181

4B

Thái Thượng

140

20phút 18giây

 

Sự cố máy

20

Bùi Thị Thanh Thương

 

15616803

5b

Thái Đô

250

34phút 56giây

 

 

21

Vũ Thị Ngô Thu

 

13012235

5c

Thái Đô

230

32phút0 giây

 

 

22

Ngô Thị Yến Ngọc

 

12433751

5a

Thái Đô

180

46phút 18giây

 

 

23

Đoàn Thị Hậu

 

12434118

5b

Thái Đô

180

43phút 7giây

 

 

24

Vũ Minh Tâm

 

10625518

5C

Thái Thượng

260

26phút13 giây

 

 

25

Vũ Đức Chính

 

15482860

5C

Thái Thượng

260

25phút15 giây

 

 

26

Phạm Đức Khải

 

17750530

5A

Thái Thượng

240

29phút04 giây

 

 

27

Đặng Xuân Nhân

 

14476468

5B

Thái Thượng

260

28phút49 giây

 

 

28

Đặng Thị Thu Hà

 

14222928

5B

Thái Thượng

240

30phút46 giây

 

 

29

Nguyễn Thị Hường

 

15018513

5C

Thái Thượng

130

15phút18 giây

 

 

30

Đặng Thị Nhung

 

12761340

5B

Thái Thượng

250

28phút 3giây

 

 

31

Đỗ Thu Trang

 

12773616

5A

Thái Thượng

250

26phút19 giây

 

 

32

Giang Văn Dũng

 

13012446

5A

Thái Thượng

90

51phút 52giây

 

 

                                                                                                           Thái Đô, ngày 6 tháng 3 năm 2013

Giám thị                                       GIÁM SÁT                                Chủ tịch (Hiệu trưởng)

 

 

 

                                                                                                               Trần Văn Toàn

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác