Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Danh sách cán bộ Gv trường TH Thái Đô tham gia hội giảng năm học 2012-2013

Danh sách cán bộ Gv trường TH Thái Đô tham gia hội giảng
năm học 2012-2013


 

 

cán bộ Gv trường TH Thái Đô tham gia hội giảng

 

năm học 2012-2013

 

STT

Họ và tên GV

Điểm

TC

NV được phân công

Ghi chú

1

Hoàng Thị Hạnh

19.5

Dạy lớp 1

HG-Gv giỏi huyện

2

Lê Thị Vân

19

Dạy lớp 1

HG-GV giỏi huyện

3

Nguyễn T Ánh Tuyết

19.5

Dạy lớp 2

HG-Gv giỏi huyện

4

Nguyễn Thị Thảo

19

Dạy lớp 3

HG-Gv giỏi huyện

5

Nguyễn Văn Kiểm

19

Dạy lớp 3

HG-Gv giỏi huyện

6

Hà Thị Nhung

19

Dạy lớp 4

HG-Gv giỏi huyện

7

Bùi Thị Lý

19.5

Dạy lớp 4

HG-Gv giỏi huyện

8

Nguyễn Thị Ngoan

19

Dạy lớp 4

HG-Gv giỏi huyện

9

Lê Thị Huyền

19

Dạy lớp 4

HG-Gv giỏi huyện

10

Đoàn Thị Huế

19.5

Dạy lớp 5

HG-Gv giỏi huyện

11

Nguyễn Công Danh

19

Dạy lớp 5

HG-Gv giỏi huyện

12

Phạm Quốc Huy

19.5

Dạy lớp 5

HG-Gv giỏi huyện

13

Trương T. THương

19

Dạy MT

HG-Gv giỏi huyện

14

Đào Thiên Hương

19

Dạy TD

HG-Gv giỏi huyện

15

Vũ Bá Ninh

 

Dạy HN

Gv giỏi Tỉnh( Miễn HG)

 

                                                                      Người lập danh sách

                                                                                     PHT

 

 

                                                                            Nguyễn Thị Bích Liên
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác