Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Danh sách cán bộ Gv trường TH Thái Đô tháng 3/2013 Năm học 2012 - 2013

Danh sách cán bộ Gv trường TH Thái Đô tháng 3/2013
Năm học 2012 - 2013


Danh sách cán bộ Gv trường TH Thái Đô tháng 3/2013

Năm học 2012 - 2013

 

STT

Họ và tên GV

Năm sinh

NV được phân công

Ghi chú

1

 

Trần Văn Toàn

1965

HT

 

2

Lê Thị Hương

1961

Pht

 

3

Nguyễn Thị Bích Liên

1971

Pht

 

4

Phạm Thị Hoài

1971

KT

 

5

Nguyễn Thị Nhung

1980

KT

 

   6

Hoàng Thị Hạnh

1976

Dạy lớp 1

 

7

Nguyễn Thị Hương

1968

Dạy lớp 1

 

8

Nguyễn Thị Thơ

1979

Dạy lớp 1

 

9

Lê Thị Vân

1982

Dạy lớp 1

 

10

Nguyễn T Ánh Tuyết

1981

Dạy lớp 2

 

  11

Đoàn Thị Hiền

1973

Dạy lớp 2

 

12

Ngô Thị Nhẫn

1965

Dạy lớp 2

 

13

Vũ Việt Hằng

1980

Dy lp 2

 

14

Đào T.Hồng Hương

1972

Dạy lớp 3

 

15

Nguyễn Thị Thảo

1985

Dạy lớp 3

 

16

Nguyễn Văn Kiểm

1980

Dạy lớp 3

 

17

Giang Thị Thu Hài

1972

Dạy lớp 3

 

18

Hà Thị Nhung

1989

Dạy lớp 4

 

19

Bùi Thị Lý

1980

Dạy lớp 4

 

20

Nguyễn Thị Ngoan

1980

Dạy lớp 4

 

21

Lê Thị Huyền

1984

Dạy lớp 4

 

22

Lưu Thị Thuỷ

1977

Dạy lớp 5

 

23

Đoàn Thị Huế

1980

Dạy lớp 5

 

24

Nguyễn Công Danh

1976

Dạy lớp 5

 

25

Phạm Quốc Huy

1986

Dạy lớp 5

 

26

Vũ Bá Ninh

1972

Dạy HN

 

27

Trương T. THương

1977

Dạy MT

 

28

Đào Thiên Hương

1979

Dạy TD

 

29

Nguỹên Thị Lan

1987

Dạy TD

 

30

Nguyễn T. T. Xuân

1979

Dạy NN

 

31

Lưu Thị Huyền

1978

Dạy NN

 

Thái Đô, ngày 19 tháng 3 năm 2013

                                         Người lập danh sách

                                                                                            Trần Văn Toàn
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác