Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Quyết định thành lập ban chỉ đạo các cuộc vận động "Trường học thân thiện học sinh tích cực".


 

 

PHÒNG GD - ĐT THÁI THỤY       

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC THÁI AN                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 01/QĐ

                                                                  Thái An ngày 01 tháng 9 năm 2013            

                                                             

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực).

 

- Căn cứ quyết định số 3859/QĐ-BGD-ĐT ngày 28/7/2006 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không  với tiêu tực trong thi cử , không dạy đọc chép và bệnh thành tích trong giáo dục,”

-  Thực hiện chỉ thị số 2515/CT- BGD&ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo  về kế hoạch thực cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và công văn số 307/ KH-BGD& ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ GD-ĐT Thái Bình về kế hoạch triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013.

- Căn cứ văn bản số 469/HD-SGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Sở GD ĐT Thái Bình về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đối với Giáo dục tiểu học.

-  Căn cứ vào hướng dẫn tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực” năm học 2013-2014.

-  Căn cứ vào tình thực tế ở địa ph­ương và trường Tiểu học Thái An.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI AN

                                                          QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1 : Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực” năm học 2013 - 2014  của tr­ường Tiểu học Thái An, gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  -Hiệu Tr­ưởng -  Trư­ởng ban.

2. Bà Nguyện Thị Lệ Hòa - Phó hiệu tr­ưởng – Phó trưởng ban

3. Bà Đào Thị Trang  tổ trưởng tổ 1 – Uỷ viên.

4. Bà Lý Thi Thắm – Tổ trư­ởng Tổ 2,3 – Uỷ viên.

5. Bà Vũ Thi Hiền - Tổ trưởng Tổ 4,5 – Uỷ viên.

6. Ông Trần Hồng Thái - TPT- Uỷ viên.

7. Em  Nguyễn Thị Minh Anh- Liên đội tr­ưởng – Uỷ viên .

Mời Bà Tạ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn trư­ờng tham gia ban chỉ đạo.

Điều 2 : Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực” năm học 2013-2014 Tr­ường Tiểu học Thái An có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai, đôn đốc và thực hiện phong trào này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD - ĐT, Sở GD - ĐT, phòng GD - ĐT và Đảng bộ xã Thái An.

Điều 3: Các ông (bà) có tên trong điều 1 và toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 9 năm 2013.

   HIỆU TR­ƯỞNG   

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái An

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác