Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
tin thi đua đầu năm trường THCS Thụy Văn

tóm tắt nội dung cần đưa
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Căn cứ vào Chỉ thị số 2699/CT-BGD&ĐT ngày 08/08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục;
Căn cứ Công văn số 502/SGDĐT-GDTrH ngày 17/08/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;
Căn cứ Công văn số 395/KH-PGDĐT ngày 05/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thái Thụy về Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Thái Hưng xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:


 Nội dung trong Tệp đính kèmCác thông tin khác:

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Văn

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác