Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

Bài thơ: Để Tôi Quét

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP “CẢM TÌNH ĐOÀN” CHO THANH NIÊN ƯU TÚ KHỐI 9


 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS THỤY TRÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***
Thụy Trình, ngày 22 tháng 3 năm 2017
               
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỚP “CẢM TÌNH ĐOÀN” CHO THANH NIÊN ƯU TÚ KHỐI 9
  Kính gửi:         - Ban chỉ ủy trường THCS Thụy Trình;
                                     - Ban giám hiệu trường THCS Thụy Trình.
Thực hiện theo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2017 của Chi Đoàn trường THCS Thụy Trình và việc bồi dưỡng để kết nạp các thanh niên ưu tú vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nay BCH Chi Đoàn THCS Thụy Trình lập kế hoạch tổ chức như sau:
1. Mục đích -  Ý nghĩa
- Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của cơ sở; nhằm xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
- Chọn các thanh niên ưu tú trong khối 9 của nhà trường để bồi dưỡng và theo dõi kết nạp vào hàng ngũ Đoàn thanh niên.
- Giáo dục cho các thanh niên ưu tú và các em học sinh trong nhà trường biết được vinh dự và trách niệm khi được đứng vào hàng ngũ Đoàn thanh niên.
2. Thời gian - địa điểm tổ chức
- Thời gian: 15h30 ngày 27/3/2017 – Tổ chức lớp học “Cảm tình Đoàn” (tiết 4 -  thứ 2).
- Địa điểm: Tại phòng học đôi.
3. Nội dung, hình thức tổ chức:  
a) Nội dung
- Tìm hiểu về lịch sử của Đoàn, của Đảng.
- Tìm hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.
- Tìm hiểu một số thủ tục khi được giới thiệu kết nạp vào Đoàn.
b) Tổ chức
- Tổ chức theo hình thức nghi lễ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Thanh niên tham dự buổi học phải ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, có đầy đủ bút, vở để ghi chép.
4. Thành phần tham gia
          - BGH nhà trường;
          - Các Đ/c trong chi Đoàn;
                - Đại diện BCH Đoàn xã;
- Tổng phụ trách Đội TNTP.
          - Những thanh niên ưu tú có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện được lớp, giáo viên chủ nhiệm tín nhiệm giới thiệu (Học lực: từ trung bình trở lên; Hạnh kiểm: từ khá trở lên; Năm sinh: Trước ngày 26/3/2002).
5. Phân công nhiệm vụ:
STT
Nội dung công việc
Người t/h
1
Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và nội dung tổ chức lớp cảm tình đoàn, làm việc với Đoàn xã.
Đ/c P. Hòa
2
Tổng hợp danh sách HS tham dự lớp cảm tình Đoàn.
Đ/c Hải
3
Điều hành lớp học cảm tình đoàn, triển khai các nội dung của lớp học.
Đ/c Chung; Hè, Bút                                                               
4
Chuẩn bị chương trình, kịch bản, tổ chức trong lễ kết nạp.
Đ/c P. Hòa
5
Chuẩn bị cơ sở vật chất cho lớp học
Đ/c Huyền; Oanh, Hân
6
Viết bài, đăng tin.
Đ/c P. Hòa
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp “Cảm tình đoàn” của BCH Đoàn trường năm học 2016 - 2017, đề nghị các đ/c đoàn viên, các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc; Kính đề nghị ban Chi ủy, ban Giám hiệu nhà trường xem xét; cho ý kiến chỉ đạo.
Ý kiến của Ban chi ủy
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Người lập kế hoạch
 Bí thư
 
 
 Phạm Thị Hòa
 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Trình

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác