Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Ảnh sự kiện trường Ảnh sự kiện trường
Liên kết Website Liên kết Website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Chuyên đề: DẠY HỌC TÌM HIỂU VỀ KINH DOANH TRONG MÔN CÔNG NGHỆ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ


 Chuyên đề: DẠY HỌC TÌM HIỂU VỀ KINH DOANH TRONG MÔN CÔNG NGHỆ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Hµ ThÞ Minh T©m - Tæ tr­ëng tæ KHTN

A. MỤC TIÊU:

1. Hệ thống lại một số quan niệm liên quan đến môn “Kỹ thuật” trước đây và môn “Công nghệ” hiện nay ở trường phổ thông

2. Giải thích: Vì sao trong dạy học môn Công nghệ cần quan tâm đến yếu tố kinh doanh?

B. NỘI DUNG

Phần I: MÔN CÔNG NGHỆ HIỆN HÀNH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

I. “Kỹ thuật” hay “công nghệ”

Kỹ thuật

Công nghệ

- Tập hợp các tư liệu và phương tiện hoạt động của con người được tạo ra để thực hiện quá trình sản xuất và phục vụ các nhu cầu khác của xã hội

- Những kinh nghiệm và thủ thuật của một dạng hoạt động nào đó.

- Tập hợp các phương pháp, các quy tắc, các kỹ năng được sử dụng để tác động vào đối tượng lao động nhằm tạo ra một dạng sản phẩm nào đó; sự tác động ấy thường phải thông qua các phương tiện vật chất (máy móc, thiết bị, công cụ...).

- Dưới góc độ quản lý, CN gồm các yếu tố: máy móc, thiết bị kỹ thuật (phần cứng); thông tin về quy trình, bí quyết sản xuất (phần mềm); trình độ kỹ năng tay nghề của người lao động; tổ chức, quản lý, điều hành.

Kết luận:

- Kỹ thuật là một yếu tố, bộ phận của công nghệ; nghĩa là công nghệ có đối tượng nghiên cứu rộng hơn kỹ thuật.

- Việc chuyển tên môn học từ “Kỹ thuật” thành “Công nghệ” là nhằm thể hiện tính khái quát, phổ thông của môn học này.

* Công nghệ với tư cách là một môn học

- “Bộ môn Công nghệ trong chương trình giáo dục của nhà trường phổ thông ở bậc Tiểu học và Trung học có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức ban đầu và rèn luyện các kỹ năng lao động tối thiểu trong cuộc sống tự lập làm cơ sở việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp về sau”

- “Nội dung của môn Công nghệ bao gồm các lĩnh vực lao động thường gặp như: lao động thủ công, lao động kỹ thuật đơn giản, lao động dịch vụ sinh hoạt, lao động nông nghiệp, lao động gia đình v.v…; trong đó HS được giới thiệu làm quen với thực tiễn về các quan hệ giữa người với người, giữa người với các công cụ lao động, với các đối tượng lao động, với công nghệ sản xuất - dịch vụ, với môi trường thiên nhiên v.v… trong cả quá trình lao động và qua đó hình thành thói quen và kỹ năng lao động tự phục vụ, tiến tới tự lập nghiệp khi trưởng thành”

II. VỊ TRÍ VÀ MỤC TIÊU CỦA MÔN CÔNG NGH

1. Vị trí của môn học

Công nghệ là môn học ứng dụng kiến thức của Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học… vào sản xuất và đời sống nhằm góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh, chuẩn bị cho các em tiếp tục học lên hoặc bước vào cuộc sống lao động.

2. Ý nghĩa của môn học

Môn Công nghệ giúp học sinh làm quen với một số quy trình công nghệ chủ yếu, một số ngành, nghề phổ biến của đất nước, để góp phần định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn, phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội cũng như với năng lực, sở trường và hoàn cảnh của cá nhân

3. Mục tiêu của môn học

Học hết chương trình môn Công nghệ, học sinh cần phải đạt được:

1. Kiến thức

- Hiểu được những kiến thức ban đầu và thông thường về kỹ thuật và công nghệ của một số lĩnh vực sản xuất phổ biến của đất nước như công – nông – lâm – ngư nghiệp, về kinh tế gia đình và kinh doanh.

- Bước đầu hình thành được tư duy công nghệ, tư duy kinh tế.

2. Kỹ năng

- Hình thành được một số kỹ năng lao động nghề nghiệp đơn giản, cơ bản, cần thiết thuộc các lĩnh vực nêu trên

- Hình thành kỹ năng học tập môn Công nghệ.

3. Thái độ

- Có thói quen làm việc theo kế hoạch, tuân thủ quy trình, thực hiện an toàn lao động và bảo vệ môi trường; bước đầu hình thành được tác phong công nghiệp.

- Có thái độ quý trọng lao động, say mê, hứng thú học tập và tìm hiểu về nghề nghiệp

III. Các mạch nội dung chính ở Trung học cơ sở

Lớp

Các mạch nội dung

6

Kinh tế gia đình (70 tiết)

(may mặc; trang trí nhà ở; nấu ăn trong gia đình; thu chi trong gia đình)

7

Nông - Lâm - Ngư nghiệp (52,5 tiết)

(trồng trọt; lâm nghiệp; chăn nuôi; thuỷ sản)

8

Công nghiệp (52,5 tiết)

(vẽ kỹ thuật, cơ khí, kỹ thuật điện)

9

Học theo các Môđun (35 tiết)

17 môđun gồm: Cắt may, Nấu ăn, Đan len, Làm hoa - Cắm hoa, Thêu, Quấn máy biến áp một pha, Lắp đặt mạng điện trong nhà, Lắp đặt mạch điện trang trí - báo hiệu, Gò kim loại, Sửa chữa xe đạp, Gia công gỗ, Soạn thảo văn bản bằng máy tính, Trồng lúa, Trồng hoa, Trồng cây rừng, Trồng cây ăn quả và Nuôi thuỷ sản. Mỗi môđun được phân phối 35 tiết.

Nhận xét: Môn Công nghệ ở trường phổ thông hiện nay còn đang ở trình trạng “góp gạo thổi cơm chung” giữa ba môn học trước đây: Kỹ thuật công nghiệp,  Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật phục vụ với một số cải tiến bước đầu

Phần II: DẠY HỌC TÌM  HIỂU VỀ KINH DOANH TRONG MÔN CÔNG NGH

I. Vì sao trong dạy học môn Công nghệ cần quan tâm đến yếu tố kinh doanh?

1. Kinh doanh là gì?

“Tổ chức việc sản xuất, buôn bán sao cho sinh lợi”

“Việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”

2. Mối liên hệ giữa môn Công nghệ với kinh doanh?

a) Công nghệ là một yếu tố, điều kiện của kinh doanh; đồng thời cũng là một phương tiện, đối tượng trong kinh doanh

b) Hiểu biết cơ bản về công nghệ là cơ sở, nền tảng cho người làm kinh doanh; nhất là các doanh nghiệp có tính chất sản xuất

c) “Việc làm” và tự tạo việc làm đang là vấn đề “nóng” của mỗi người, gia đình, cộng đồng và xã hội (khác với “làm việc”); trong đó có HS khi rời nhà trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI DẠY HỌC CÔNG NGHỆ THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA ILO TRONG DẠY HỌC KAB

ILO: International Labour Organization (Tổ chức Lao động quốc tế)

KAB: Know About Business (Hiểu biết về kinh doanh - Tìm hiểu về kinh doanh)

1. Định hướng chung

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 (Văn kiện Đại hội XI ): Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế...”. - Đối với giáo dục phổ thông, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đã chỉ rõ: “Trên cơ sở đánh giá chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tham khảo chương trình tiên tiến của các nước, thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vừa đảm bảo tính thống nhất trong toàn quốc, vừa phù hợp với đặc thù mỗi địa phương”

- Thực hiện nhiệm vụ chiến lược đó, Bộ GD&ĐT xác định đưa giáo dục kinh doanh vào trường trung học hiện nay là một trong các vấn đề cấp thiết, góp phần đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học, đồng thời giúp học sinh sau khi rời ghế nhà trường có thể kinh doanh ở các lĩnh vực phù hợp với bản thân và đặc thù của mỗi địa phương.

        Chủ trương này phù hợp với giáo dục phổ thông quốc tế

2. Vì sao cần vận dụng phương pháp của của ILO khi dạy học KAB trong dạy học môn Công nghệ?

a) Yêu cầu của kinh tế thị trường và hội nhập đòi hỏi người lao động phải năng động, thích ứng với cộng đồng, xã hội.

b) Bản chất của Công nghệ (và dạy học Công nghệ):

- Mang tính tích hợp.

- Yêu cầu về tính khả thi (có thể làm được).

- Yêu cầu về tính hiệu quả (có thể làm tốt).

- Yêu cầu về an toàn.

c) Phương pháp của của ILO trong dạy học KAB đáp ứng cả 3 tiêu chí đổi mới phương pháp dạy học hiện nay:

- Phát huy tính tích cực, chủ động của người học (yếu tố tâm lý, tạo động lực).

- Bồi dưỡng phương pháp tự học (yếu tố phát triển, học suốt đời).

- Khai thác công nghệ thông tin và truyền thông (yếu tố công nghệ, tăng hiệu quả dạy học).

d) Yêu cầu của dạy học theo định hướng năng lực:

 - Xu hướng giáo dục phổ thông: dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho học sinh.

- Hiện nay đang thực hiện dạy học và KTĐG theo “chuẩn kiến thức, kĩ năng”. Để thực hiện dạy học theo năng lực cần phải xác định rõ các tiêu chí năng lực để đảm bảo dạy học theo năng lực và đánh giá theo năng lực.

   Đây cũng là một định hướng của Bộ GDĐT trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

3. Vận dụng phương pháp của ILO khi dạy học KAB trong dạy học môn Công nghệ như thế nào?

a) Thiết kế và cấu trúc nội dung dạy học:

     Trên cơ sở nội dung môn học hiện hành lựa chọn những nội dung có liên quan, cấu trúc lại chúng thành các chủ đề (ở đây là các bài dạy).

     Trước mắt, chấp nhận cấu trúc nội dung dạy học theo sách giáo khoa hiện hành.

b) Về phương pháp dạy học:

  - Lựa chọn các PPDH phù hợp với các nội dung về kinh doanh; tăng cường các hoạt động để phát huy tính tích cực của học sinh; xây dựng và sử dụng các tình huống trong thực tế để học sinh tự giải quyết; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan các cơ sở kinh doanh, tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tế để học sinh tìm hiểu, nắm bắt kiến thức.  

 - Giáo viên chủ yếu đóng vai trò nêu vấn đề, hướng dẫn, tổ chức hoạt động, nhận xét, rút ra kết luận về kiến thức, kĩ năng và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c) Về hình thức tổ chức dạy học:

 Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngoài lớp học, ngoài nhà trường như dạy học tại thực địa, tổ chức tham quan, dạy học theo dự án...

4. Điều kiện đổi mới dạy học theo định hướng vận dụng cách thức tổ chức dạy học của ILO

a) Người dạy: Có hiểu biết và kinh nghiệm về kinh doanh, có tâm huyết.

b) Người học: đáp ứng nhu cầu cá nhân (sự thoả mãn cá nhân; định hướng thành công; nhu cầu được công nhận; thể hiện khả năng lãnh đạo; tự thân vận động; lợi nhuận).

c) Điều kiện và phương tiện dạy học: Các điều kiện và phương tiện dạy học hiện nay trường phổ thông có thể đáp ứng được.

5. Dạy học phần “Thu, chi trong gia đình” môn Công nghệ 6 theo phương pháp của ILO trong dạy học KAB

1. PPDH bài 25 - Thu nhập của gia đình

2. PPDH bài 26 - Chi tiêu trong gia đình

3. PPDH bài 27 - Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

 

* Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
 tại Hội thảo "Giáo dục kinh doanh trong trường trung học"
ngày 08/01/2013
(Theo Thông báo số 101/TB-BGDĐT, ngày 22/01/2013)

1. Chủ trương đưa nội dung giáo dục kinh doanh vào trường phổ thông phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Hội thảo đã thống nhất cần đưa nội dung giáo dục kinh doanh vào nhà trường phổ thông theo các mức độ khác nhau, cụ thể như sau:

     - Nội dung về giáo dục kinh doanh phải được đưa vào ngay từ những lớp đầu tiên của giáo dục tiểu học theo hướng tích hợp, lồng ghép khi có điều kiện.

- Riêng đối với cấp THCS, THPT: thực hiện nội dung giáo dục về kinh doanh thông qua việc lồng ghép, tích hợp trong nội dung các môn học thích hợp, đồng thời xây dựng thành chủ đề tự chọn, áp dụng trong các trường THCS, THPT, TTGDTX, TTKTTH-DN với mục tiêu trang bị những hiểu biết, kĩ năng ban đầu cần thiết cho các đối tượng học sinh. Trước mắt cần xây dựng chương trình và hoàn thiện tài liệu dạy học tự chọn cho trường THPT, dựa vào đó có thể lựa chọn, điều chỉnh chương trình cho phù hợp với các hình thức đào tạo khác.

2. Qua thí điểm cho thấy bộ tài liệu Giáo dục kinh doanh (KAB) đã có tính khả thi, thu hút được sự quan tâm và hứng thú học tập của học sinh, đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung bộ tài liệu này cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam để sử dụng trong các trường phổ thông hiện nay và thích ứng với chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

3. Trước mắt cần bồi dưỡng để một số giáo viên hiện có trong nhà trường phổ thông có thể đảm nhận được việc giảng dạy nội dung về giáo dục kinh doanh. Đồng thời xúc tiến việc đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có nhiều chủ đề/nội dung dạy học tự chọn, nhất là ở cấp THPT.

4. Cần phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân trong các khâu của quá trình giảng dạy nội dung giáo dục kinh doanh như: hoàn thiện tài liệu, bồi dưỡng giáo viên và mời doanh nhân có đủ điều kiện trực tiếp tham gia giảng dạy cho học sinh, đưa học sinh đến tham quan, thực hành tại các doanh nghiệp.

5. Giao cho Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, với sự hỗ trợ của ILO, xây dựng kế hoạch đưa bộ tài liệu KAB đã điều chỉnh, bổ sung vào giảng dạy trong các trường THPT có điều kiện và có nhu cầu. Chú ý rút kinh nghiệm để hoàn thiện thêm trong quá trình thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Mầm non Thái

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác