Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo


 

TRƯỜNG THCS THỤY PHÚC
 

Số: 04 / QĐ - GD
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                           
Thụy Phúc;, ngày 20  tháng 12 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP
về quản lý, sử dụng pháo
----------
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỤY PHÚC
 
 Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý và sử dụng pháo và ChØ thÞ số 16/CT-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Thái Bình về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo.
Thực hiện Công văn số 714 ngày 19/12/2011 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, tăng cường an ninh trường học;
Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT Thái Thụy.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, đảm bảo an ninh trường học gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1.     Ông Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng, Trưởng ban.
2.     Bà Lã Thị Lộc - Phó hiệu trưởng, Phó ban .
3.     Ông Đặng Chí Tình  -TPT, uỷ viên.
4.     Ông Nguyễn Minh Giảng - CTCĐ, uỷ viên.
5.     Bà Khúc Thị Họa - GVCN lớp 6A, ủy viên
6.     Bà Vũ Thị Ngân  -GVCN lớp 6B, ủy viên.
7.     Bà Nguyễn Thị Hương Lan -GVCN lớp 7, ủy viên.
8.     Bà Nguyễn Thị Biên -GVCN lớp8, ủy viên.
9.      Bà Vũ Thị Kim Phượng -GVCN lớp 9, ủy viên.
 
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:
          - Theo dõi và chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo.
          - Kiểm tra, đôn đốc các lớp thực hiện nghiêm Nghị định, nắm bắt tình hình để báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo xã và PGD.
          - Đề xuất với Ban chỉ đạo xã và Phòng GD&ĐT các biện pháp trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đề xuất việc xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo ở trong và ngoài nhà trường.
 
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày kí.
 
 
 
Hiệu trưởng
 
 
(Đã kí)
 
 
Nguyễn Văn Sơn
 
 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Phúc

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác