Thông báo Thông báo

Lễ kí cam kết nghị định 36/CP 

Sáng thứ 2 ngày 21/01/2013 liên đội trường THCS Thụy Phong dưới sự chỉ đạo của thầy giáo Đặng Văn Hanh bí thư chi bộ.

 

Sau một chuyến đi  

Nhằm động viên khen thưởng các em học sinh giỏi năm học 2011 – 2012, nhằm giáo dục tình yêu quê hương đất nước , hướng về cội nguồn, dưới sự nhất trí của ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường, hội cha mẹ học sinh, ngày 12/08/2012 Trường trung học cơ sở Thụy Phong đã tổ chức cho các em học sinh giỏi đi báo công với Bác và thăm văn miếu Quốc Tử Giám.

Trường THCS Thuỵ Phong Sơ kết học kì 1-Phát phần thưởng học sinh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống đốt pháo.  

Sau khi kết thúc học kì 1 được sự cho phép của phòng giáo dục trường THCS Thuỵ Phong đã tiến hành sơ kết học kì 1 trước thời hạn quy định. Có mặt cùng cán bộ giáo viên nhà trường còn có đại diện các cơ quan đoàn thể xã Thuỵ Phong,hội phụ huynh học sinh.