Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bản in

Tập huấn về "bản đồ tư duy" vào dạy - học

Ngay sau khi dự lớp tập huấn sử dụng "Bản đồ tư duy" vào quản lý và dạy học do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ban giám hiệu trường cụm truòng THCS Thụy Phong đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên học tập và thực hành sử dụng "bản đồ tư duy" vào ngày 24 tháng 02 năm 2012.


Với cách truyền thụ kiến thức chính xác, cách giải thích tường tận dễ hiểu có kết hợp sử dụng CNTT của cán bộ tập huấn, tất cả cán bộ giáo viên đã nhanh chóng nắm bắt cơ bản việc sử dung “Bản đồ tư duy” vào công việc của minh, đồng thời vận dụng sáng tạo vào bài thực hành cụ thể. Điều đáng ghi nhận là: Từ một vấn đề khi mới nghe còn chung chung, trừu tượng, sau khi đã học tập, mỗi CBGV đều cảm thấy cái hay, cái thiết thực của vấn đề. Đến lượt mình, mỗi học viên - cán bộ giáo viên lại trở thành người hướng dẫn trực tiếp cho học sinh toàn trường sử dụng “Bản đồ tư duy” vào việc học tập của mình. Với việc học tập và sử dụng “Bản đồ tư duy”, tính sáng tạo trong giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh được phát huy tối đa. Bài học, bài giảng của giáo viên và học sinh như được “thức dậy” những tiềm năng mà bấy lâu đang “ngủ yên” chưa được “gõ cửa”. Đọc tập bài thực hành của cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường, chúng ta khẳng định sự thành công đáng khích lệ của việc tổ chức triển khai nhân rộng việc sử dung “Bản đồ tư duy” cho CBGV và học sinh sử dụng vào quản lý, dạy học và học tập ở cụm Thụy Phong đạt kết quả cao.

B� i ếch đồng - môn Sinh học 7

B� i m� u sắc - môn Mỹ thuật

B� i hợp chất vô cơ - môn hoá học

Một số hình ảnh