Thông báo Thông báo
Bản in

THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG 8/3

Ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910) là ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu: Ngày làm 8 giờ; việc làm ngang nhau; bảo vệ bà mẹ và trẻ em….


TRƯỜNG THCS THỤY PHONG TỔ CHỨC THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG 8/3

Ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910) là ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu: Ngày làm 8 giờ; việc làm ngang nhau; bảo vệ bà mẹ và trẻ em….

          Từ đó đến nay ngày 8/3 trở thành ngày hội phụ nữ trên thế giới, đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng, thực hiện quyền nam nữ bình đẳng và cũng từ đó, phụ nữ tiến bộ khắp năm châu tổ chức ngày 8/3 với nội dung và hình thức ngày càng phong phú.

          Ở nước ta, ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đánh đuổi giặc ngoại xâm giành lại chủ quyền dân tộc.

          Và hôm nay để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 trường THCS Thụy Phong tổ chức thi nấu ăn.

Tham dự buổi lễ hôm nay có đông đủ ban lãnh đạo, các thầy cô trong trường và các em sinh viên về thực tập.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.