Thông báo Thông báo
Bản in

TRƯỜNG THCS THỤY PHONG TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĐI BẮT ỐC BƯƠU VÀNG

Trên ruộng lúa, cùng với những loại sâu bệnh hại thường gặp như rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn… thì ốc bươu vàng cũng là một đối tượng thường xuyên có mặt trên đồng ruộng, chúng luôn tiềm ẩn một sức phá hại rất lớn đối với cây lúa nếu điều kiện ngoại cảnh thuận lợi cho chúng.


    Trên ruộng lúa, cùng với những loại sâu bệnh hại thường gặp như rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn… thì ốc bươu vàng cũng là một đối tượng thường xuyên có mặt trên đồng ruộng, chúng luôn tiềm ẩn một sức phá hại rất lớn đối với cây lúa nếu điều kiện ngoại cảnh thuận lợi cho chúng.

    Để hạn chế tác hại của ốc bươu vàng một cách chủ động trường THCS Thụy Phong kết hợp với đoàn xã đã tổ chức cho học sinh ra đồng bắt ốc trừ hại cho lúa. Qua việc làm này cũng giáo dục cho học sinh về ý thức bạo vệ môi trường.

    Sau đây là một số hình ảnh đi bắt ốc bươu vàng của học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

Đưa tin: Đặng Thanh Giang