Thông báo Thông báo
Bản in

TẾT VU LAN

Mẹ mất sớm, chẳng còn cha
Chúng mình cũng đã lên bà, lên ông
Các con khôn lớn gả chồng
Trai, gái, con, cháu đã đông chật nhà


 

 NHÂN DỊP CÔ GIÁO PHÙNG THỊ SƠN TRƯỜNG THCS THỤY PHONG TỐT NGHIỆP CAO HỌC. ÔNG PHÙNG HOẰNG QUÂN (BỐ CÔ SƠN) LÀM BÀI THƠ TẶNG CÁC THẦY CÔ GIÁO TRƯỜNG THCS THỤY PHONG

 

 

TẾT VU LAN(RẰM THÁNG 7)

Mẹ mất sớm, chẳng còn cha

Chúng mình cũng đã lên bà, lên ông

Các con khôn lớn gả chồng

Trai, gái, con, cháu đã đông chật nhà

Vu lan- Lễ vọng mẹ cha

Đốt xe, hóa mã…người ta sang giàu

Chúng con dâng mẹ cơi trầu

Biếu cha cặp kính màu nâu, đỡ lòa

Giá như hàng mã bán ra

Câu”Kiều cùng với ca dao thuở nào…”

Tâm hồn con cứ xốn sao…?

Vọng lời cha mẹ thuở nào ru con

Lời ru nuôi dưỡng tâm hồn

Cháu con vịn lấy lớn khôn nên người

Nắng, mưa là chuyện của trời

Kính cha, lạy mẹ nhận lời của con./.

 

                          Tiết Vu Lan 2015

                            Hoằng Quân