Thông báo Thông báo
Bản in

Nói chuyện truyền thống nhân ngày 30/04/2017 với thầy trò trường THCS Thụy Phong

Cách đây 42 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


 Cách đây 42 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để ôn lại ngày truyền thống đó trường THCS Thụy Phong mời đồng chí Đặng Văn Mong - nguyên hiệu trưởng nhà trường, đồng thời là người chiến sĩ tham gia trực tiếp trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giao lưu, ngoại khóa cùng các em học sinh. Giúp các em hiểu biết hơn nữa về lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam.

  Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khóa