Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Trường THCS Thụy Ninh tổ chức giao lưu nhân đạo với trung tâm dạy nghề trẻ em khuyết tật VN 

Chiều 10/10/2017, mặc dù trời mưa rất to, nhưng trường THCS Thụy Ninh vẫn tỏ chức được hoạt động giao lưu nhân đạo với trung tâm dạy nghề trẻ em khuyết tật Việt Nam. Kết quả thầy và trò nhà trường quyên qóp được 2,2 triệu đồng ủng hộ Hội người khuyết tật Việt nam.

 

CBGV trường THCS Thụỵ Ninh tham gia Hiến máu nhân đạo  

Sáng ngày 6 tháng 10 năm 2017, 6 CBGV trường THCS Thụy Ninh tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo của ngành giáo dục huyện Thái Thụy tổ chức tại Trung tâm hội nghị huyện.

Qui chế phối hợp giữa BCH Công đoàn và BGH nhà trường  

Đầu năm học 2017-2018, trường THCS Thụy Ninh thông qua qui chế phối hợp hoạt động giữa BGH nhà trường và BCH Công đoàn trường tại hội nghị CBGV.

Qui chế dân chủ trong trường học  

Đầu năm ,năm học 2017- 2018, Trường THCS Thụy Ninh đã xây dựng qui chế dân chủ trong trường học ; thông qua qui chế này trong Hội nghị CBGV ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Thông báo công khai các khoản thu đầu năm học  

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình; Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 23/08/2016 của UBND huyện Thái Thụy v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2814/QĐ-UBND. Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy. Căn cứ Công văn số 377/GD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thái Thụy V/v hướng dẫn công tác tài chính, CSVC-thiết bị dạy học năm học 2017-2018, Căn cứ biên bản họp phụ huynh các lớp, biên bản họp ban đại diện phụ huynh nhà trường. Trường THCS Thụy Ninh đã lập tờ trình trình UBND xã đề nghị được thu một số khoản thu ngoài ngân sách trong năm học 2017-2018, cụ thể như sau:


Các trang: 1  2  3  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Ninh

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác