Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
THÔNG BÁO LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VÀ KẾ HOẠCH KHÓA; MỞ CHỨC NĂNG THI TỰ DO

THÔNG BÁO LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VÀ KẾ HOẠCH KHÓA; MỞ CHỨC NĂNG THI TỰ DO Để giúp các đơn vị tổ chức tốt nhất vòng thi các cấp...
Thi: "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning"

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON THÁNG 1 NĂM 2012

Chum tho cua thay giao Nguyễn Tiến Dũng

Nhân dịp Hội đồng đội tỉnh Thái Bình tặng nhà Mái ấm đội viên cho em Phạm Thị Tuyết Trinh - Học sinh lớp 9B trường THCS Thụy Liên

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Chiến lược phát triển của nhà trường năm 2020-2025

Trường THCS Thụy Liên được thành lập từ năm 1965, trong thời gian gần đây trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ giáo viên đã từng bước ổn định, nền nếp dạy và học được đảm bảo, chất lượng giáo dục ngày một cao hơn. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành. Đảng, chính quyền, Phụ huynh, học sinh và nhân dân địa phương có sự tín nhiệm đối với công tác quản lý, giảng dạy của nhà trường.


 

 
PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 
TRƯỜNG THCS THỤY LIÊN                    Số:46/KHCL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
     Thụy Liên, ngày 07 tháng 09 năm 2016
 
 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS THỤY LIÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 

 

 

 

 

 
 

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Thụy Liên được thành lập từ năm 1965, trong thời gian  gần đây trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ giáo viên đã từng bước ổn định, nền nếp dạy và học được đảm bảo, chất lượng giáo dục ngày một cao hơn. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành. Đảng, chính quyền, Phụ huynh, học sinh và nhân dân địa phương có sự tín nhiệm đối với công tác quản lý, giảng dạy của nhà trường.

 

 Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi ngành giáo dục quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Với tinh thần đó trường THCS Thụy Liên  đã rà soát kết quả thực hiện chiến lược 4 năm từ năm 2012đến năm 2016 để xây dựng chiến lược phát triển giáo dục  từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
 

 

 Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025  nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu để thúc đẩy sự phát triển của nhà trường ngày một đi lên đáp ứng được công cuộc đổi mới của ngành giáo dục nước nhà. Chiến lược phát triển nhà trường là cơ sở để Hội đồng trường, Ban giám hiệu có những quyết sách nhằm tiến đến mục tiêu giáo dục toàn diện đạt chất lượng cao và tạo thương hiệu cho nhà trường. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Thụy Liên giai đoạn 2016 – 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 8 của Đại hội Đảng lần thứ XI về  việc đổi mới căn bản toàn diện trong ngành Giáo dục. Từ đó mỗi đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với nhà trường, đối với sự nghiệp giáo dục học sinh, cùng nhau đoàn kết chung sức xây dựng nhà trường đạt kết quả theo kế hoạch.

 

 
 

 

PHẦN II : NỘI DUNG

 

 

 

 

 

 

 

I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG.

 

 

 

 

 

 

 

1. Đặc điểm tình hình.

 

- Đội ngũ của trường trong năm học 2016- 2017: Trường có  30 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó biên chế 27, hợp đồng đóng bảo hiểm 2, hợp đồng trường 01.
+ Về Trình độ :      Đại học:  22
                               Cao đẳng: 8
+ Về  cơ cấu
                     Ban giám hiệu: 1 Hiệu trưởng và 1 Phó hiệu trưởng.
                     Trường có 2 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.
- Học sinh: Có 4 khối với 10 lớp, 357 học sinh.
 

 

2 Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức:

 

 

 

2.1. Mặt mạnh:

 

Trường THCS Thụy Liên là trường luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều năm đạt tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2012-2013 được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. Năm học 2013-2014 và năm học 2014- 2015 đạt tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen, dẫn đầu khối THCS huyện Thái Thụy. Đặc biệt trong năm học 2015-2016 đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập trường. Công tác tổ chức, quản lý của ban giám hiệu nền nếp hiệu quả. Trong quá trình quản lý, ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch sát với thực tế, công tác kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất, có sự đổi mới, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời thúc đẩy các hoạt động của nhà trường. Trường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tính công khai minh bạch được thể hiện rõ qua các hoạt động tạo được sự tin tưởng cao của đội ngũ giáo viên, nhân viên. Đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2010,  kiểm tra lại đạt chuẩn năm 2015.
Chi bộ Đảng của các trường THCS Thụy Liên  đã đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhiều năm liền Công đoàn được khen cao, đặc biệt năm 2013-2014 được Công Đoàn Bộ Giáo Dục tặng Bằng khen. Công đoàn làm tốt việc chăm sóc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBGVNV, đồng thời làm việc giúp học sinh khó khăn và học sinh yếu kém vươn lên trong học tập. Nhiều năm liền Liên Đội trường THCS Thụy Liên đạt xuất sắc được Tỉnh đoàn tặng bằng khen. Đặc biệt năm 2014-2015 được Trung Ương đoàn tặng bằng khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Thư viện đạt tiêu chuẩn 01, đạt thư viện tiên tiến năm học 2015-2016. Nhà trường đã làm tốt hoạt động tủ sách phụ huynh, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp như tổ chức câu lạc bộ Tiếng anh, câu lạc bộ khoa học, hội thi kể chuyện, giới thiệu sách, văn nghệ, thể thao… góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ đông trẻ về tuổi đời và tuổi nghề   Cán bộ giáo viên đoàn kết, yêu trường, yêu nghề, gắn bó với nhà trường. nhiều giáo viên nhiệt tình, năng động, nhiều giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện, tỉnh, chiến sĩ thi đua. Trường THCS Thụy Liên có nhiều kinh nghiệm và thuận lợi trong việc tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Cán bộ giáo viên tích cực tham gia các hoạt động ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế tri thức.
- Phần lớn  học sinh của trường ngoan, có ý thức học tập tốt, có ý thức phấn đấu vươn lên, nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải qua các kỳ thi, kỳ kiểm tra chọn nguồn  học sinh giỏi các cấp.
- Đảng uỷ, chính quyền địa phương, nhân dân, cha mẹ học sinh quan tâm tới sự nghiệp giáo dục.
 

 

2.2. Mặt yếu:

 

 

 

- Một số giáo viên còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục. Trường có đủ về số lượng nhưng cơ cấu chưa hợp lý (Trường thiếu biên chế giáo viên môn: Lịch sử, hóa, y tế học đường, tổng phụ trách thừa giáo viên dạy Toán, Văn )

 

- Đa số học sinh của trường là con em nông dân do đó nhiều gia đình kinh tế còn khó khăn chưa có điều kiện chăm lo đầy đủ cho con cái. Số học sinh rơi vào hoàn cảnh khó khăn còn nhiều, hàng năm có từ 40-42 em (là những em có bố hoặc mẹ chết do bệnh trọng, hoặc bố mẹ bỏ nhau phải ở với ông bà)
- Cơ sở vật chất của trường còn thiếu phòng học bộ môn, thiếu nhà đa năng và một số phòng học chức năng… do đó còn nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động dạy và học.
 

 

2.3. Cơ hội:

 

- Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, sự quan tâm chỉ đạo của đảng uỷ, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt sự quan tâm phối kết hợp của các bậc cha mẹ học sinh.
- Địa phương có truyền thống hiếu học, có nhiều học sinh thành đạt qua các thời kỳ. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, ý thức đối với sự nghiệp giáo dục ngày càng cao, đại đa số các gia đình đều xác định đầu tư cho con em ăn học, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.
- Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác quản lý, cơ sở vật chất của trường được tăng cường là cơ hội rất lớn để nhà trường nhanh chóng thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.
- Nhà trường luôn quan tâm việc nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, những năm qua nhà trường đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 

 

2.4. Thách thức:

 

- Nhu cầu của xã hội đối với chất lượng giáo dục ngày càng cao, trong khi các điều kiện thực hiện và đảm bảo nâng cao chất lượng của trường còn hạn chế.
- Môi trường xã hội bên ngoài có những tác động xấu đến việc giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh.
- Một số giáo viên chưa nhạy bén trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và giáo dục học sinh. Trong lúc đó việc ứng dụng CNTT của giáo viên lại là vấn đề cấp thiết hiện nay.
- Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu nên các hoạt động tập thể gặp khó khăn
 

 

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC.

 

 

 

1. Sứ mạng:

 

 

 

* Tạo dựng được môi trường giáo dục có nề nếp, kỷ cương, hiệu quả, phát huy tính sáng tạo và năng lực tư duy của giáo viên và học sinh.

 

 

 

2. Giá trị:

 

Giáo dục học sinh có lập trường tư tưởng vững vàng, khoẻ mạnh về thể chất thẩm mỹ và trí tuệ, có lối sống lành mạnh, biết ứng xử tốt trong mọi tình huống, chú trọng rèn các phẩm chất: Tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm trong công việc, tính sáng tạo; khát vọng vươn lên trong học tập, tình nhân ái, lòng tự trọng.
 

 

3. Tầm nhìn:

 

 

 

* Là một trong những trường có chất lượng giáo dục toàn diện cao của huyện Thái Thụy. Trong đó giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới  tầm cao trong tương lai.

 

* Cơ sở vật chất đảm bảo là ngôi trường xanh sạch đẹp, đủ điều kiện trường chuẩn Quốc gia.
 

 

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC.

 

 

 

1. Mục tiêu tổng quát

 

Đến năm 2020 trường THCS Thụy Liên được xếp hạng trong tốp 10 trường THCS có chất lượng giáo dục toàn diện cao, ổn định của huyện Thái Thụy, có cơ sở vật chất khá  đầy đủ đảm bảo các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia
* Các vấn đề ưu tiên:   
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Tăng cường rèn kỹ năng sống cho học sinh. Áp dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục vào hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục.      
- Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng quy định trường chuẩn quốc gia.
 

 

2. Các mục tiêu cụ thể:

 

 

 

2.1. Đối với tập thể:

 

 

 

- Giữ vững và phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; cơ quan văn hoá cấp huyện. Đảm bảo tạo môi trường dạy và học thân thiện, học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo. Duy trì chuẩn phổ cập giáo dục THCS trong suốt giai đoạn.

 

 

 

- Đạt trường có chất lượng giáo dục và tạo thương hiệu trường chất lượng cao vào năm 2020.

 

 

 

- Các đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc. Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh suốt giai đoạn, hàng năm kết nạp từ 1-2 đảng viên.

 

 

 

2.2. Đối với giáo viên:

 

 

 

- Phấn đấu 100% CB-GV-NV có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn đạo đức nhà giáo, gương mẫu học tập và tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

 

- Phấn đấu đến năm 2020 cơ cấu cân đối giáo viên giữa các bộ môn, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng tốt trong đó 75% trở lên trên chuẩn, 20%  trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua qua các năm học, số giáo viên đạt giáo viên giỏi đạt từ 30-35%.

 

 

 

- Phấn đấu 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng tốt CNTT vào dạy học và hoạt động sư phạm.

 

 

 

- Phát huy năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phấn đấu chất lượng cán bộ, giáo viên nhân viên được đánh giá viên chức hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 90% đến 100%.

 

 

 

2.3. Đối với học sinh:

 

 

 

* Số lượng:

 

 

 

- Giữ vững số lớp, duy trì số lượng học sinh trên năm.  Huy động 100% trẻ hoàn thành tiểu học vào lớp 6, có các biện pháp chống bỏ học. Phấn đấu không có học sinh bỏ học trong năm.

 

 

 

* Chất lượng:

 

 

 

  - Hạnh kiểm: Xếp loại khá tốt từ 97%

 

 

 

  - Học lực: Học sinh được học đầy đủ các môn học, chương trình học theo quy định của Bộ GD & ĐT. Hàng năm học lực đạt loại khá, giỏi: 65% trở lên, hạ tỷ lệ học sinh xếp văn hóa yếu dưới 5%.

 

 

 

 Số học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng phấn đấu xếp thứ hạng cao trong  huyện, hàng năm phấn đấu có 45-55 học sinh giỏi cấp huyện trở lên.Thi vào THPT hệ công lập đạt từ 80% trên số học sinh dự thi.

 

 

 

- Học sinh được tham gia các phong trào do các cấp phát động. Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và các hoạt động ngoại khóa. Học sinh được trang bị đầy đủ các kỹ năng sống cơ bản, tích cực, tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

 

 

 

- Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp”, đơn vị có nếp sống văn minh, nhà trường văn hóa.

 

 

 

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.

 

 

 

1. Các giải pháp chung.

 

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường theo các nội dung của chiến lược. Tạo sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của chiến lược.
- Chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức thực hiện nhiêm túc. Chỉ đạo tổ chuyên môn tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng dạy học. Yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, hướng dẫn nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Ban giám hiệu thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục trong việc xây dựng cơ sở vật chất, tạo điệu kiện cho cán bộ giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học, tạo điều kiện cho học sinh được tham gia các hoạt động học tập.
- Nhà trường tập trung công tác kiểm tra nội bộ, tăng cường việc kiểm tra giám sát, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục.
- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong nhà trường hướng tới các giá trị nhằm đạt được đề ra ở trên.
- Tăng cường gắn kết có hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà trường, gia đình, xã hội, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục học sinh.
- Phối kết hợp các đoàn thể trong, ngoài nhà trường cùng thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, xây dựng môi trường lành mạnh.
 

 

2. Các giải pháp cụ thể.

 

* Đổi mới dạy học:
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Giáo viên phải lấy học sinh làm trung tâm, biết kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học và kỹ năng giảng dạy bộ môn. Giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học, quản lý điểm. Xây dựng được môi trường giáo dục thân thiện tạo điều kiện cho học sinh vui vẻ, hăng hái tham gia các hoạt động của nhà trường và xã hội.
 

 

- Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng học sinh sẽ vào trường trong từng năm học và cả giai đoạn nhằm ổn định đội ngũ, phát huy thế mạnh của trường.

 

 

 

- Định kỳ rà soát, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

 

 

 

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

 

* Phát triển đội ngũ:
- Tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên học trên chuẩn, phấn đấu  đến năm 2020 tỷ lệ giáo viên, nhân viên đạt trình độ đại học 75%; giáo viên có chứng chỉ Tin học 100%. Toàn bộ giáo viên sử dụng thành thạo vi tính, soạn và dạy bằng giáo án điện tử và các phần mềm hỗ trợ khác. Phấn đấu 10%  giáo viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp. Tỷ lệ đảng viên đạt 80% trên tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Đến năm 2025 CBGV đạt trên chuẩn100%; 100% CBGV thành thạo CNTT, có phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của đổi mới về giáo dục
- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.
- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc.
- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên cốt cán, cán bộ giáo viên trẻ, có năng lực  bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.
- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào về trường từ đó thấy được trách nhiệm của mình đối với trường ,muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.
* Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ:
- Tập trung mọi nguồn lực tham mưu lãnh đạo các cấp đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất theo quy định trường chuẩn quốc gia (Hoàn thành xây dựng các phòng học, phòng chức năng, sân, khu giáo dục thể chất). Phấn đấu đến 2025 hoàn thiện CSVC đạt chuẩn Quốc gia đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của thời kì CNH, HĐH đất nước.
- Sử dụng kinh phí từ ngân sách để bổ sung thêm các thiết bị cần thiết nhằm phục vụ tốt công tác dạy và học. Bên cạnh đó nhà trường chủ động vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí bổ sung các trang thiết bị cho trường. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác quản lý và dạy học, tất cả các phòng máy tính đều được kết nối internet.
- Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả trang Web của trường, phần mềm kết nối trường học, phần mềm quản lý giáo dục…
 

 

* Nguồn lực tài chính:

 

- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp và một phần học phí do học sinh đóng góp.
- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ chi tiêu nội bộ, và minh bạch các nguồn thu, chi.
 

 

- Nguồn lực tài chính từ nguồn kinh phí của Nhà nước cấp, đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

 

 

 

- Sử dụng một phần kinh phí chi thường xuyên để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

 

 

 

- Vận động các nhà mạnh thường quân, các chủ doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, phụ huynh.

 

 

 

* Hệ thống thông tin:

 

 

 

- Xây dựng hệ thống thông tin trực tiếp từ nhà trường đến các cơ quan quản lý, từ giáo viên đến trường và ngược lại.

 

 

 

- Xây dựng hệ thống thông tin từ trường đến chính quyền địa phương, đến phụ huynh và học sinh.

 

 

 

- Các thông tin phải cập nhật và xử lý thường xuyên, kịp thời, nhanh gọn, chính xác.

 

 

 

- Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…

 

 

 

- Khuyến khích giáo viên tham  vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và của ngành.

 

 

 

* Quan hệ với cộng đồng:

 

 

 

- Xây dựng ngôi trường thân thiện, là trung tâm văn hóa của địa phương, luôn luôn được phụ huynh tôn trọng, học sinh yêu mến. Các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để trường phát huy hiệu quả giáo dục.

 

 

 

* Lãnh đạo và quản lý:                     

 

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực của từng cán bộ, giáo viên.
- Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức, về tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất trong quá trình quản lý và chỉ đạo.
- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.
V. ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 

 

1. Tổ chức thực hiện:

 

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược chịu trách nhiệm tirển khai kế hoạch, điều phối mọi hoạt động của kế hoạch cũng như kiểm tra theo dõi, đôn đốc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch chiến lược trong từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của trường, của địa phương và của ngành.
* Giai đoạn 1: Từ năm  2016 đến năm 2020.
* Giai đoạn 2: Từ năm 2020 đến năm 2025.
2. Chỉ đạo thực hiện:
* Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch chiến lược. Cụ thể hóa kế hoạch từng năm, từng giai đoạn để thực hiện có hiệu quả kế hoạch.
* Phó hiệu trưởng: Giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất kịp thời những giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch một cách hoàn thiện, chính xác.
* Tổ trưởng chuyên môn, trưởng các ban ngành:thực hiện kế hoạch, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện.
* Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác của từng cá nhân, từng bộ phận sát với tình hình thực tế. Đánh giá việc thực hiện và báo cáo kết quả đạt được theo từng học kỳ, năm học. Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp thực hiện có hiệu quả kế hoạch chiến lược của nhà trường.
 

 

3. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

 

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Tới cơ quan chủ quản, lãnh đạo địa phương, hội cha mẹ học sinh, phụ huynh và học sinh cũng như các cá nhân, tập thể có sự quan tâm tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.                                                
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

         PHÊ DUYỆT CỦA                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

 

 

 

 

 
 
 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Các thông tin khác:

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Liên

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác