Giới thiệu trường Giới thiệu trường

GIỚI THIỆU CHUNG 

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản tin Công Đoàn 


 

ĐI TỚI MÙA XUÂN  

Đến với trường THCS Thụy Hưng

TRANG THƠ  

ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG ĐỔI MỚI PPDH TRƯỜNG THCS  

BĐTD giúp học sinh học được phương pháp học tập chủ động, tích cực. Thực tế ở trường thcs cho thấy, một số học sinh có xu hướng không thích học môn xã hội, hoặc do đặc trưng môn học thường phải ghi chép nhiều, khó nhớ. Một số em học tập chăm chỉ nhưng thành tích học tập chưa cao. Các em thường học bài nào biết bài nấy, học phần sau không biết liên hệ với phần trước, không biết hệ thống kiến thức, liên kết kiến thức với nhau, không biết vận dụng kiến thức đã học trước vào bài học sau. Do đó, việc sử dụng thành thạo BĐTD trong dạy học, sẽ giúp học sinh học được phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy.

GIỚI THIỆU SÁCH  

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà giáo, nhà văn hóa lớn của thế giới, người sáng lập, đặt nền móng và chỉ đạo việc xây dựng nền giáo dục mới của Việt Nam. Tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh là sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa, giáo dục và tinh thân nhân ái Việt Nam, từ triết lý giáo dục phương Đông và nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó, cùng với quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng sinh động, phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm hết sức sâu sắc và mới mẻ về vai trò, mục đích, nội dung và phương pháp giáo dục.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Hưng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác