Giới thiệu trường Giới thiệu trường

GIỚI THIỆU CHUNG 

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017


 

PHÒNG GIÁO DỤC THÁI THỤY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thụy Hưng, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10-2017

  1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9- 2017:

 

I.                  Những việc đã làm được - ưu điểm:

1.     Công tác Số lương – Phổ cập:

- Duy trì tốt số lượng, trong tháng không có học sinh bỏ học. (HS Vũ Đăng Hải học hòa nhập).

- Danh sách HS (Chuẩn) đã gửi email cho tất cả CBGV, NV. (HT, GVCN đã kiểm tra); (Tuy nhiên: Một số lớp chưa có GKS bản chính, bản sao để đối chiếu; một số lớp GVCN chưa cập nhật SĐT của CMHS (Cần gửi lại cho HT và cập nhật trên phần mềm SMAS) )

- Tỷ lệ chuyên cần:

 

6A1

6A2

7A1

7A2

8A1

8A2

9A1

9A2

TT

Phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sỹ số

31

28

24

21+1

26

23

37

31

221+1

HS nghỉ học không phép: ....

- Hoàn thiện công tác PCGD-XMC: ...;

2.     Công tác đạo đức, tư tưởng CBGV, đạo đức học sinh:

- Nền nếp kỷ cương của thầy và trò được duy trì tốt, giáo viên và học sinh thực hiện khá nghiêm túc nội quy, quy chế. Đa số CBGV tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, giúp đỡ HSKK (2.350.000 đồng), HS quyên góp 1.100.000 đồng: tặng 19 học sinh nhân ngày khai giảng: (DS chính thức đã thông báo trên Bảng tin). CBGV, NV, HS quyên góp CLB âm nhạc “Thắp sáng ước mơ” (1.245.000 đ) và 2 HSKT (Lâm, An 9A2: 200.000 đ). HS mua khăn quàng, bút giúp Hội ngườ khuyết tật huyện Thái Thụy (10.000 đ/HS)...

- Chuẩn bị tốt và tiến hành đúng kế hoạch, thành công Lễ khai giảng và Hội nghị khác: Hội nghị viên chức; Đại hội liên đội, Đại hội CMHS, ... Cụ thể:

+) Đại hội Liên đội: CBGV tích cực chỉ đạo học sinh; Học sinh ý thức tốt, điển hình: ..., BCH Liên đội, …  (TPT, BTCĐ có nhận xét, động viên cụ thể trong tiết C. cờ);

+) Các Đại hội, Hội nghị khác tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đi vào chiều sâu vì có sự góp ý của tập thể CBGV vào các Kế hoạch, Quy chế, Báo cáo, ... (Tuy nhiên: ....)

- Hiện tượng học sinh nói tục chửi bậy, đã giảm rất nhiều; phong trào nói lời hay, làm việc tốt được đẩy mạnh.

* Tổng hợp thi đua tháng 9- 2016 (Nề nếp Liên Đội, Nề nếp học tập của Tuần 3, 4, 5, 6):

()

 

 

6A1

6A2

7A1

7A2

8A1

8A2

9A1

9A2

XT HĐ Đội

 

 

 

 

 

 

 

 

SGK-ĐDHT

6

8

4

5

3

1

2

7

Tổng XT

 

 

 

 

 

 

 

 

XT chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Công tác dạy – học:

- Nề nếp soạn- giảng của hầu hết CBGV được đảm bảo khá tốt. Việc thực hiện quy chế trên lớp của giáo viên, HS có tiến bộ, tự giác, chủ động ...  

- Các Tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chuyên môn (đã đổi mới được hình thức và nội dung sinh hoạt chuyên môn, giảm các kì họp mang tính chất sự vụ mà tập trung vào nâng cao lượng dạy-học).  Đặc biệt, chủ động tiếp thu có sáng tạo sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT về dạy học theo các chủ đề tích hợp, liên môn. Đã xây dựng được Kế hoạch hoạt động của Tổ CM một cách dân chủ, tập trung. Một số GVBM tích cực dự giờ. Nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề, tập huấn do Sở GD-ĐT (Triển khai nhiệm vụ năm học: T. Kiên); Phòng GD-ĐT (Chuyên môn: T. Kiên, T. Hưng, T. Nhiệm, T. Trường; Công tác tài chính – T. Kiên, cô Nhuần; Ứng dụng CNTT: T. Kiên, cô Hà, T. Nhiệm), Cụm trường (T. Kiên)  tổ chức...

- BGH kiểm tra Sổ điểm lớp (HT), Sổ điểm cá nhân (PHT); Sổ CN (HT). Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ đầu năm (KQ kiểm tra gửi qua email, Tổ CM rút kinh nghiệm tới từng GVBM).

- Sắp xếp, tu sửa, bổ sung trang thiết bị Phòng máy,… để HS học Tin học; giải toán, Tiếng Anh, Vật lý trên mạng. GVBM Toán, T. Anh, Vật lý tích cực hướng dẫn học sinh giải Toán, T. Anh, Vật lý. Đề nghị GVBM Toán, Tiếng Anh, Tin học quản lý chặt chẽ HS sử dụng. (Nhà trường sẽ động viên, khen thưởng các HS có thành tích cao trong Vòng thi cấp trường và hỗ trợ GVBM hướng dẫn).

- Thành lập đội tuyển HSG văn hóa học tại cụm, bước đầu ổn định tổ chức...

- Tổ chức khảo sát chất lượng tháng 9 nghiêm túc, gửi kết quả về cho gia đình (GVBM lưu ý nhập điểm đúng mẫu gửi; GVCN lưu “Thông báo” xử lý thông tin...). Động viên,  khen thưởng 26+1 (Thu Linh 8A2) học sinh dẫn đầu các lớp.

4.     Công tác khác:

- Tổ chức Họp Ban đại diện CMHS các lớp, toàn thể CMHS: thống nhất về biện pháp giáo dục và các khoản thu. Xây dựng kế hoạch và hồ sơ thu nộp tốt (KT & GVCN), được PGD-ĐT kiểm tra, đánh giá cao. (Tuy nhiên: NV KT-VP cần chủ động xây dựng các văn bản tham mưu; lưu các văn bản chỉ đạo của cấp trên). Tuyên truyền, công khai các khoản thu trên đài phát thanh của xã.

- Tài chính: Tiến hành thu các khoản đóng góp của CMHS, thu hộ theo kế hoạch. Thực hiện chi kịp thời các phiếu...

- CSVC:      +) Thực hiện bổ sung, tu sửa hệ thống điện lớp học, lán xe; tu sửa phòng BV;

+) Trang trí phòng học khối 6 (GVCN lớp 6+T. Chí), Biển trường, Lớp (L.Đ);

+) Lát nền các phòng học khối 8, khối 9; Sân khấu: ...;

+) Quét vôi phòng học 8A2, 9A1, 9A2 (GVCN + CMHS);

+) Mua sắm bàn ghế HS (6A1), GV (7A1, Tin), bục tượng Bác...

+) Ban LĐ-TD-VS: Chỉ đạo GVCN và HS lao động vệ sinh, chăm sóc cây tốt.

- Tổ chức ngoại khóa về ATGT và ANTT có chất lượng (T. Hưng, 11/9). Liên Đội có bài tuyên truyền và ATGT và ANTT. Triển khai cuộc thi ATGT cấp trường...

- CBGV, NV được cử đi tập luyện thi đấu đều nhiệt tình, cố gắng (Thi tỉnh từ 29/9-01/10).

 

II.               Những việc chưa làm được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.

 

- Nề nếp ra-vào lớp một số buổi chưa thật nghiêm, ... (Một số tiết buổi 2)

- Một số báo cáo, hồ sơ còn nộp chậm, không đúng mẫu... (Báo cáo về DS hiến máu nộp muộn, Thu nộp...).

- Một số GVBM phê Sổ đầu bài chưa đầy đủ: ...

- Một số GVBM chưa cập nhật điểm trong sổ điểm, phần mềm, … theo quy định. Chưa cập nhật hồ sơ cá nhân đầy đủ trong phần mềm SMAS 3.0,...

- Học sinh tích cực giải Toán, Tiếng Anh, tuy nhiên việc quản lý học sinh giải Toán, Tiếng Anh chưa thật khoa học, hiệu quả chưa cao. (HS chưa có nhiều máy tính nối mạng ở nhà).

- Tủ sách phụ huynh một số lớp hoạt động chưa thật hiệu quả...

 

 

B.   CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

 

I.                  Nhiệm vụ trọng tâm:

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động của ngành, các cuộc thi đua của ngành. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cụ thể:

- Tiếp tục ổn định, duy trì và chấn chỉnh các nề nếp kỉ cương của giáo viên và học sinh; Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong tháng 9-2017.

- Hoàn thành công tác PCGD-XMC. Tiếp tục nhập liệu vào các phần mềm, hoạt động trên “Trường học kết nối”, …

- Tuyên truyền, vận động CBGV, HS tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ từ thiện; hiến máu nhân đạo, mua tăm ủng hộ người mù, ...

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và  học; tăng cường dự giờ và kiểm tra giáo án; kiểm tra chất lượng tháng 10 thật nghiêm túc. Tổ chức triển khai các chuyên đề tiếp thu tại huyện, cụm có chất lượng; bồi dưỡng HSG; tích cực hướng dẫn học sinh giải Toán, Tiếng Anh, Vật lý.

- Chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi STKHKT và Tổ chức tốt Hội thi GVG cấp trường.

- Củng cố, phát huy công tác Thiết bị - Thư viện, hoạt động của Tủ sách phụ huynh...

 

II.               Kế hoạch cụ thể:

 

1. Công tác số lượng – PCGD-XMC:

          a. Số lượng :

- Theo dõi sỹ số từng tiết, ghi vào Sổ đầu bài; những trường hợp đặc biệt cần thông báo cho GVCN kịp thời để có biện pháp xử lý hiệu quả.

- GVCN, GVBM quản lý chặt HS trong giờ dạy: Nhiều HS vào học muộn (9A2-???).

          b. Phổ cập giáo dục :

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGD-XMC theo các yêu cầu trong KH tháng 9/2017 để chuẩn bị duyệt và đón kiểm tra của Phòng, Sở GD-ĐT.

2. Tiếp tục củng cố nền nếp đầu năm học.

Yêu cầu cụ thể:

a- Công tác lên lớp

- GVBM tập trung quản lí tốt giờ dạy của mình, thực hiện nghiêm quy chế trên lớp, thông báo kịp thời những biểu hiện lệch lạc, những hiện tượng có vấn đề về học tập, rèn luyện của HS cho GVCN để cùng có biện pháp giáo dục, tác động tích cực. (...).

- GVCN đọc kỹ ý kiến CMHS trong “Thông báo”, báo cáo HT những trường hợp đặc biệt.

b- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường, của cán bộ quản lí, của Tổ chuyên môn, của các bộ phận và của cá nhân giáo viên theo quy chế, quy định:

- Các Tổ CM, các bộ phận, các giáo viên tự kiểm tra, rà soát, đối chiếu với quy chế, quy định để khắc phục kịp thời những thiếu sót, hạn chế của các loại hồ sơ chuẩn bị đón kiểm tra của Phòng, Sở GD-ĐT.

-  Hai Tổ CM , Các bộ phận, ... (Thư viện, Thiết bị, Đoàn đội, Kiểm tra nội bộ, ...) nộp Kế hoạch hoạt động chung và Kế hoạch tháng 9, tháng 10/2017 về thầy PHT để kiểm tra và phê duyệt trước ngày thứ bảy (07/10/2017) (Bản mềm gửi qua email HT, Bản in nộp về cho PHT ký duyệt).

3. Nâng cao chất lượng dạy - học.

          a. Công tác bồi giỏi:

- Quan tâm và tạo điều kiện cho các lớp bồi giỏi tại cụm: GVBM cần tăng cường phối hợp với GV bồi tại cụm; GVCN khối 6, 7 nhắc nhở, động viên HS trong các đội tuyển. Tập trung cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhất là các học sinh trong đội tuyển HSG cụm. GVBM yêu cầu học sinh trong đội tuyển có Vở luyện đề, hàng tuần giao cho HS 1 đề: chấm, rút kinh nghiệm (Chú ý kết hợp với chương trình bồi giỏi cụm).

- Tạo điều kiện, động viên và tích cực hướng dẫn học sinh giải T. Anh, Toán, Vật lý trên mạng (Cần bàn bạc để thống nhất về thời gian, số lượng, hình thức tổ chức, ...) theo lịch. Hai tổ trưởng cần theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Hàng tuần PHT công bố lên Bảng tin để đôn đốc, nhắc nhở và động viên, … Cuối tháng báo cáo kết quả cho HT để động viên, khen thưởng học sinh.

- GVBM TD cần tìm và huấn luyện HS TDTT (Phấn đấu có HS thi tại tỉnh...).

- Quan tâm động viên HS học tại THCS NĐC...

b. Tổ chức Hội thi STKHKT: Trưởng ban tổ chức: Thầy Phạm Bình Nguyên - PHT; Các ủy viên: Tổ trưởng, Tổ phó, GVBM. Nhiệm vụ cụ thể:

- Lập Kế hoạch tổ chức Hội thi cấp trường: tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho CBGV, học sinh để thực tốt các ý tưởng sáng tạo. Khuyến khích HS trong việc vận dụng các kiến thức đã đọc trong tủ sách Phụ huynh và làm theo hướng dẫn của bộ sách “Tập làm nhà phát minh”  để làm ra những sản phẩm dự thi.

- Phát động CBGV, học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, phát huy sáng kiến để có sản phẩm có giá trị cao tham dự Hội thi theo hướng: tiếp tục tu bổ, cải tiến, hoàn thiện các sản phẩm của năm trước; đồng thời làm các sản phẩm mới. Phấn đấu có sản phẩm dự thi cấp cụm và huyện.

c. Hội thi GVG cấp trường:  Trưởng ban tổ chức: Thầy Phạm Bình Nguyên - PHT; Các ủy viên: Tổ trưởng, Tổ phó, GVBM. Nhiệm vụ cụ thể:

          - Xây dựng Kế hoạch cụ thể (Từ 09-14/10/2017 ; Tổng kết, rút kinh nghiệm vào 18/10/2017), tập trung vào các yêu cầu sau: Tổ chức cho GVBM đăng ký bài dạy tổ chức dự 1 giờ dạy theo hướng tích hợp, liên môn. Phát động GVBM viết SKKN, Bài viết trên diễn đàn “Trường học kết nối”, hoặc các sản phẩm trong Hội thi STKHKT, ... (Không tính điểm). Yêu cầu 100% GVBM tham gia.

          - Tham mưu cho HT ra Quyết định thành lập Ban GK; Dự trù kinh phí...

d. Tiếp tục chấn chỉnh kỉ cương trong dạy và học:

- GVBM cần chủ động xây dựng Kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Phòng GD-ĐT. (Nếu có vấn đề gì cần báo về cho Đ/c Phó HT để bàn cách khắc phục ngay).

- Cương quyết không để tình trạng giáo viên, học sinh vi phạm quy chế trên lớp (Ra sớm vào muộn, bỏ giờ, đổi giờ tùy tiện, dạy không có giáo án, không có đồ dùng, chuẩn bị giờ dạy không chu đáo, quản lí giờ dạy yếu kém, học sinh thì lộn xộn, chất lượng giờ dạy không đảm bảo...

Yêu cầu:

- Thầy Phó HT và Tổ trưởng (Tổ phó) chuyên môn, tăng cường khâu kiểm tra trên lớp và cương quyết xử lí các vi phạm của giáo viên và học sinh. (đây là 1 trong những biện pháp nâng cao chất lượng giờ trên lớp).

- Hai Tổ CM hàng tuần kiểm tra việc soạn giáo án; hàng tháng, hàng kì kiểm tra hồ sơ của giáo viên (thường xuyên), kịp thời phát hiện hạn chế, tồn tại để nhắc nhở GV bổ sung và khắc phục (Nhất là trong các dịp trước khi đón kiểm tra của PGD-ĐT và Sở GD-ĐT).

- Các giáo viên bộ môn cần coi trọng hơn nữa khâu hướng dẫn học sinh học ở nhà cả trong giáo án và trong giờ dạy; thường xuyên kiểm tra việc hoàn thành bài ở nhà của học sinh.

- Các giáo viên thường xuyên tuyên dương những học sinh đạt điểm cao, động viên và có những biện pháp giúp đỡ những học sinh bị điểm yếu. Các GVBM cần thấy rõ mục tiêu bài dạy, mục tiêu chương trình để đánh giá học sinh (Đừng đánh giá quá khắt khe như đào tạo VĐV hay ca sỹ, hoạ sỹ, …). Tăng cường động viên, khích lệ học sinh để học sinh đến trường, học giờ của mình thấy vui, thấy thích và có hiệu quả thiết thực.

+ Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu kém; nâng cao chất lượng học sinh đại trà.

- Các giáo viên được phân công dạy buổi 2 cần tăng cường kiểm tra ngắn, kiểm tra dài – GV phê vào trong bài kiểm tra ít nhất 2 ý, chú ý sửa lỗi cho HS - Đây là một trong những khâu đột phá về chất lượng thi vào THPT. Cần soạn giáo án theo chủ đề, có bổ sung, điều chỉnh đồng thời phải xây dựng được kế hoạch phụ kém đảm bảo khoa học, hợp lí và có tính khả thi. Tổ chức và quản lí tốt lớp học.

- Phải coi học buổi 2 như học chính khoá về mọi nền nếp, kỷ cương. (Đặc biệt phải kiểm tra sỹ số thường xuyên và xử lý kịp thời các hiện tượng bỏ học không lý do). Phê vào Sổ đầu bài học buổi hai (1 ca = 1 tiết).

4- Lao động, vệ sinh - Giáo dục thể chất - thẩm mỹ:

+ Tiếp tục đảm bảo tốt các giờ dạy nội khóa;  tập trung cao cho công tác phát hiện, tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển chuẩn bị tham gia Hội khỏe huyện, tỉnh.

Phân công nhiệm vụ và một số yêu cầu:

- Giao công tác huấn luyện, chăm sóc cho thầy Hưng, thầy Việt. Cần tập trung vào các môn Thụy Hưng có thế mạnh như điền kinh, bóng chuyền...

- Thầy Hưng, thầy Việt xây dựng kế hoạch cụ thể từ công tác thành lập đội tuyển, công tác huấn luyện, kế hoạch cho học sinh đi khảo sát tại cụm, huyện, thi đấu tại tỉnh.

+ Tập trung tạo cảnh quan nhà trường, tổ chức học sinh hằng ngày chăm sóc, bảo vệ cây.

Yêu cầu: Giáo viên chủ nhiệm chủ động chỉ đạo cho học sinh lao động vệ sinh thật tốt ở toàn bộ khuôn viên trường, chăm sóc các bồn cây, vườn cây đã được phân công.

+ Liên Đội chủ động phát động mặc áo gió trong những ngày trời rét sắp tới.

+ Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở HS vệ sinh cá nhân, vệ sinh ATTP, phòng dịch bệnh…

+ Hoàn thiện bộ hồ sơ dạy - học nghề; đưa công tác dạy nghề đi vào nền nếp: thầy Nguyên, cô Hà (05/10: Gửi Kế hoạch hoạt động GDHNDN về PGD (mềm và in)).

5- Công tác sách - thiết bị:

a. Công tác Thư viện – Tủ sách phụ huynh:

- NV Thư viện xây dựng Kế hoạch hoạt động, lấy ý kiến toàn thể Hội đồng. Sau đó nộp Bản KH về BGH (Bản in nộp về PHT ký duyệt, theo dõi, đôn đốc thực hiện và bản mềm gửi về HT). Yêu cầu xây dựng cụ thể kế hoạch giới thiệu sách, trang trí bảng, biểu thư viện, công tác kiểm tra sách, hồ sơ, sổ sách thư viện; hồ sơ tủ sách phụ huynh…

- Nhân viên Thư viện tham mưu với BGH trong việc xây dựng và quản lý hoạt động của “Tủ sách phụ huynh”. Yêu cầu, đầy đủ hồ sơ, sổ sách… công tác vận động, quản lý, kiểm tra, động viên, … Hàng tháng có bản kết quả kiểm tra gửi về email HT để tổng hợp.

- Tập trung làm tốt công tác sách, đưa hoạt động thư viện vào nền nếp, kiểm tra và quyết toán quỹ sách. Nhập quỹ thuê sách về tài khoản nhà trường để theo dõi.

- GVCN mượn STK cho tủ sách: 1 tháng/lần. (Mượn 1 tháng phải trả để lớp khác mượn).

b. Công tác thiết bị - ĐDDH:

- GV, Thiết bị chủ động xây dựng và đôn đốc GVBM thực hiện theo kế hoạch. Hàng tuần, hàng tháng báo cáo kết quả về Tổ trưởng, HT.

- Quản lý và sử dụng tốt hoạt động của phòng máy…  

6- Công tác tài vụ

+ Hoàn thành báo cáo bổ sung ngân sách và dự toán quý 4, đảm bảo nhiệm vụ chi và quyết toán cuối năm.

+ Lập sổ sách, chứng từ để quản lí quỹ ngoài ngân sách.

+ Thanh quyết toán các khoản thu, chi ngoài ngân sách: …

+ Công tác XHH: …

 

7- Công tác quản lí:

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

+ Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên môn chuẩn bị đón kiểm tra của Phòng và Sở GD.

+ Kiểm tra Sổ điểm lớp, phần mềm SMAS từ 26-28/10: ...

8- Một số công tác khác:

* BHYT và Y tế học đường:

- BGH, GVCN và CBGV được phân công cùng với CMHS tổ chức cho học sinh được khám bệnh tại ...... trong các ngày nghỉ mùa ..... (Có Kế hoạch cụ thể sau).

      

 

 

 

  & - LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

 

Ngày

Thứ

Nội dung

29-01/10

6-CN

- Đại hội TDTT cấp tỉnh: T. Kiên, T. Nguyên, T. Hưng, T. Việt

30/9

7

- Ban PCGD, XMC hoàn chỉnh các hồ sơ PCGD, XMC;

- Từ 7h30: Họp Đảng ủy mở rộng: Đ/c Hà;

01

CN

- Liên hoan “Vui trung thu- Khuyến học”: Gia đình CBGV;

02

2

- Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời… : T. Kiên, CBGV, HS …

03-04

3-4

- Học sinh nghỉ học: Vui trung thu

03

3

- Từ 14h00: Họp Hội đồng GD: CBGV, NV;

04

4

- Các Tổ CM thực hiện các chuyên đề;

05

5

- Nộp bản Kế hoạch HĐ GDHNDN (in và mềm): T. Nguyên;

06

6

- Hiến máu nhân đạo tại huyện: CBGV đăng ký + cô Xuân (Tổ CM đổi giờ);

09-14

2-7

- Hội thi GVG cấp trường

Từ 15

 

- Học theo TGB mùa đông (Truy bài: 6h45, Vào T1: 7h00, ...)

18

4

- Gửi báo cáo tháng 10: T. Kiên

20

6

- Từ 7h30: CĐ trực tuyến dự giờ và rút kinh nghiệm... tại TH T. Sơn: Cô Tuyết;

- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/10: BCH Công đoàn;

23-25

2-4

- GVBM nhập điểm Sổ điểm lớp, phần mềm: GVBM;

26-28

5-7

- Kiểm tra Sổ điểm, phần mềm: BGH;

28

7

- Từ 7h30: CĐ trực tuyến dự giờ và rút kinh nghiệm... tại TH T. Sơn: T. Trường;

- Kiểm tra hoạt động “Tủ sách phụ huynh”: Cô Xuân + GVCN;

31

3

- Từ 7h30: Họp HT tại Phòng GD-ĐT: T. Kiên;

- Hoàn thành sản phẩm dự thi STKHKT cấp cụm: CBGV được phân công;

         

 

 

 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH THÁNG 10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Hưng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác