Giới thiệu trường Giới thiệu trường

GIỚI THIỆU CHUNG 

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

BÁO CÁO CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - NHIỆM KÌ 2017-2022


    ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG                                                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

         NHIỆM KÌ 2017 - 2022

                                                                 Thụy Hưng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

BÁO CÁO 

CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG TẠI ĐẠI HỘI  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - NHIỆM KÌ 2017-2022

 

Kính thưa Đại hội!

  Đại hội công đoàn trường THCS Thụy Hưng nhiệm kì 2017 - 2022 diễn ra vào thời điểm lịch sử: Là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kì 2015 - 2020, hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh – Nhà lãnh đạo đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội công đoàn Giáo dục huyện Thái Thụy lần thứ  XXI. Trong bối cảnh đó, Đại hội công đoàn THCS Thụy Hưng nhiệm kì 2017 - 2022 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan kết quả đã đạt được, chỉ ra yếu kém tồn tại đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Với chủ đề “ Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” Đại hội đề ra mục tiêu, phương  hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục đào tạo, xây dựng đơn vị Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

 CÔNG ĐOÀN  NHIỆM KÌ 2012 – 2017

 

I/  TÌNH HÌNH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN.

- Năm năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Những chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động về đổi mới GD của ngành được triển khai và đạt những thành tựu lớn. Các phong trào thi đua đã thúc đẩy hoạt động của CBVC trong nhà trường có sức cố gắng lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm cho vị trí của GD ngày càng xứng đáng là "Quốc sách hàng đầu " được Đảng, nhà nước, các bậc phụ huynh và xã hội quan tâm.

        Để thực hiện được những trọng trách đó, những năm qua ngành GD nói chung và công tác GD của huyện nhà, xã nhà đã có những nghị quyết đúng đắn cho GD phát triển. Công đoàn trường THCS Thụy Hưng đã tiếp thu và triển khai kịp thời các văn bản, nghị quyết của CĐ ngành, xây dựng kế hoạch cho hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ và trong từng năm học. Tổ chức tốt các đợt thi đua gắn với các ngày lễ lớn của Dân tộc, các cuộc vận động nhằm động viên CBVC thêm yêu nghề, yêu trẻ, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện tốt:

Về tập thể: Trường liên tục đạt được trường tiên tiến, đơn vị gương mẫu về mọi mặt, chi bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ. Tập thể và nhiều cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của ngành. Công đoàn trường 5 năm liền đạt vững mạnh xuất sắc, được công đoàn giáo dục Thái Bình, Liên đoàn lao động tỉnh tặng giấy khen. Liên đội thiếu niên nhà trường là đơn vị hoạt động mạnh, được Huyện đoàn tặng giấy khen. Hội chữ thập đỏ là đơn vị xuất sắc cấp tỉnh được TƯ Hội CTĐ VN tặng bằng khen. Hoạt động VN - TDTT và công tác huấn luyện đội tuyển luôn là đơn vị tốp đầu khối trung học cơ sở trong huyện.

     Về cá nhân : 5 năm qua đã có 1 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 Đ/c được UBND tỉnh, LĐ LĐ tỉnh tặng bằng khen, 22 lượt CBGV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 GV được Sở giáo dục tặng giấy khen, 5 giáo viên nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, 9 lượt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 24 lượt giáo viên giỏi cấp huyện....

 

* Về chất lượng đoàn viên: Ngày một nâng cao. Đội ngũ năm học 2012- 2013 có 30 CBGV, năm học 2016 – 2017 có:

- Tống số CBCC: 24 đ/c ( 2 đ/c hợp đồng đóng BH, 2 HĐ dạy ), trong đó : 17 nữ = 70,8%.

- Đảng viên: 18 đ/c   ..........................   = 75 %. ( Nữ : 11 đ/c )

- Đoàn viên ( tuổi 20 đến 30 ): 2 đ/c     = 8,3 %.  ( Nữ : 10 đ/c )

- Đoàn viên ( tuổi 30 đến 40 ): 13 đ/c   = 54,2 %.  ( Nữ : 6 đ/c )

- Đoàn viên ( tuổi 40 đến 50 ): 7 đ/c     = 25 %.  ( Nữ : 5 đ/c )

- Đoàn viên ( tuổi trên 50 ): 2 đ/c          = 8,3 %.  ( Nữ : 0 đ/c ).

- Trình độ đạt chuấn + trên chuẩn : 24đ/c = 100 % ( Nữ : 8 đ/c )

- Trường có 8 lớp và 227 học sinh.

* Về tư tưởng: 100% CBGV-NV luôn tin tưởng và chấp hành tốt đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy định của nhà trường. Phần lớn CBGV-NV có sức khỏe và nhiệt tình trong giảng dậy, trong công tác .

 

* Về tiền lương, thu nhập và thực hiện chính sách pháp luật:

5 năm qua, nhà nước đã 4 lần điều chỉnh mức lương tối thiểu, đ/c kế toán nhà trường đã thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ngành, phụ cấp thâm niên và các chế độ nghỉ ốm đau, nghỉ sinh con. Thu nhập của đoàn viên được nâng lên, đời sống ổn định hơn.

- 100% CBGV chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của nhà trường, địa phương.

 

 II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CĐ NHIỆM KÌ 2012 - 2017

1. Công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục. 

Thực hiện nghị quyết Đại hội đã đề ra, công đoàn chủ động tham mưu với Chi ủy, phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi học tập nghị quyết của Đảng. Thông qua các buổi học tập, giúp đoàn viên hiểu rõ tình hình chính trị của đất nước, quan điểm của Đảng trong việc xây dựng và phát triển đất nước, quan điểm chủ trương đối với công tác giáo dục. Từ đó, đoàn viên có hiểu biết, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, nói và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Cùng với việc làm đó, ban chấp hành công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền giáo dục cho HS, tổ chức thi kể chuyện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi tìm hiểu về truyền thống quê hương, đất nước.

        Vì thế 100% đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống văn minh, cách ứng xử văn hóa, đáp ứng được yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục. Công đoàn đã bồi dưỡng giúp đỡ 3 đoàn viên kết nạp vào Đảng, giới thiệu 4 đoàn viên tham gia lớp tìm hiểu về Đảng. Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, không vi phạm quy chế chuyên môn.

 

2. Công tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV.

Công đoàn trường Thụy Hưng luôn ý thức được rằng: Muốn bảo vệ người lao động, trước hết phải tạo điều kiện cho họ có đầy đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đứng vững trên nhiệm vụ công tác của mình. Trong 5 năm qua công đoàn đã phối hợp với nhà trường vận động đoàn viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tự nguyện học nâng chuẩn, học văn bằng 2, tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Phối hợp với chuyên môn thực hiện các chuyên đề, ngoại khóa đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm trong dạy học và quản lý giáo dục. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên soạn giáo án vi tính, dạy giáo án trình chiếu đạt hiệu quả.

       3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

 Công đoàn luôn thực hiện tốt chức năng là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Thường xuyên giám sát việc nâng lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, các chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, chế độ làm ngoài giờ, dạy thay, dậy buổi 2,...

Xây dựng quy chế dân chủ, báo cáo công khai trong nhà trường được mở rộng đã giúp cho cán bộ giáo viên, nhân viên kiểm tra giám sát được các chế độ đãi ngộ cho bản thân, được hưởng quyền bình đẳng, chế độ khen thưởng công bằng, tạo nên niềm vui, tinh thần đoàn kết , tương thân tương ái.     

Hàng năm, vào đầu năm học, công đoàn và nhà trường tổ chức tốt các cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm học, thảo luận xây dựng kế hoạch chỉ đạo năm học, xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời thống nhất các quy định, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên.

Trong 5 năm qua có 34 lượt đoàn viên công đoàn được nâng lương trong đó có 5 đoàn viên nâng lương trước thời hạn, 4  đoàn viên được nâng lương vượt khung, 4 đoàn viên được hưởng chế độ sinh con, các chế độ phụ cấp ngành, phụ cấp thâm niên được đảm bảo.

 4. Việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

Trong những năm qua công đoàn đã phối hợp với nhà trường xây dựng các mô hình tương trợ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhóm sở thích văn nghệ, thể thao và các câu lạc bộ giúp đoàn viên ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, yên tâm công tác.

Công đoàn đã làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ đối với đoàn viên và người thân lúc ốm đau, hoạn nạn. Trong 5 năm đã tổ chức thăm hỏi, hiếu hỷ 112 lượt = 32 329 000đ. Bước đầu tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, dù chỉ là món quà nhỏ, lời chúc mừng vui vẻ nhưng đã tạo nên không khí ấm áp, động viên khích lệ đoàn viên rất lớn. Hàng năm vào dịp tết Nguyên đán nhà trường và công đoàn tổ chức cho CBGV-NV đón tết: Mổ lợn, gói bánh, liên hoan tất niên, chúc nhau đón tết an lành, mạnh khỏe. ( vào tối 13/8 âm lịch hàng năm ) Công đoàn tổ chức gặp gỡ giao lưu các gia đình CBGV-NV, đón tết trung thu và trao phần thưởng khuyến học động viên con CBGV- NV học giỏi (18- 32 cháu từ lớp 1 đến đại học ) với tổng phần thưởng từ 1500 000 đến 1800 000đ/ năm, tham mưu với công đoàn giáo dục huyện giúp đỡ 3 đoàn viên bị mắc bệnh nặng phải điều trị dài ngày. Đầu năm thường tổ chức cho đoàn viên đi lễ chùa, du lịch tâm linh, hè tổ chức cho các gia đình đi tham quan thắng cảnh đất nước, đến nay quỹ tham quan do Đoàn viên góp đã được 138 400 000đ, đang dự định hè 2017 đi Đà nẵng, miền Trung...Những việc làm đó đã góp phần xây dựng mối đoàn kết trong nhà trường đồng thời động viên đoàn viên phấn khởi hăng hái tham gia các hoạt động của Công đoàn và nhà trường.

   Có thể nói, hoạt động chăm lo cải thiện đời sống đoàn viên là việc làm thường xuyên đầy tình nghĩa, có hiệu quả, đã thể hiện chức năng quan trọng của công đoàn.

        5. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Công đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nay là chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”,  cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương – Trách nhiệm”. Thực hiện tốt các phong trào thi đua:  “Hai tốt”, “ Nữ hai giỏi” và phong trào  thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”... Bằng việc làm cụ thể đã: Động viên giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đánh giá, xếp loại học sinh công bằng; Tích cực học tập, nâng cao trình độ, làm tốt công tác phê và tự phê, giúp đỡ đồng nghiệp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

 Phối hợp với nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu với địa phương làm tốt công tác khuyến học. Nhà trường kết hợp với công an địa phương tuyên truyền giáo dục pháp luật, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí vật liệu nổ. Liên đội tổ chức hội thi “Tìm hiểu luật giao thông đường bộ” đạt được kết quả cao. Các thầy cô giáo tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Công đoàn đã phối hợp với nhà trường xây dựng đơn vị văn hóa, phát động đoàn viên phấn đấu đạt gia đình văn hóa tại nơi cư trú. Kết quả trường đạt đơn vị văn hóa cấp tỉnh năm 2009, đơn vị văn hóa 5 năm: 2014, 100% đoàn viên đạt gia đình nhà giáo văn hóa.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua " Hai tốt " , động viên CBGV viết được 38 đề tài và sáng kiếnkinh nghiệm cho công tác giảng dạy, giáo dục HS; Công tác làm đồ dùng được xếp nhất cụm năm 2013.

- 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường, 85-90% đạt giờ giỏi. 63 lượt GV tham gia hội giảng cụm, trong đó 63 đ/c được xếp giờ giỏi, hàng năm có 2-3 GVG cấp tỉnh, 5-8 GVG cấp huyện, 2-6 CSTĐ cấp CS.

- Công tác bồi dưỡng huấn luyện về TDTT được PGD giao cho trường THCS Thụy Hưng: Nội dung Kéo co nam GV đã vinh dự đạt HCV tại Hội khỏe tỉnh năm 2013. Thầy Phạm Văn Nguyên, thầy Nguyễn Trung Kiên đạt HCV đôi nam bóng bàn CBQL.

- Đội ĐK HS Thái thụy được tổ chức huấn luyện ở Thụy Hưng được quan tâm chỉ đạo và động viên kịp thời nên các em thi đấu đạt thành tích cao: cả 5 năm đều đạt giải nhất , nhì, ba cấp tỉnh ( giành từ 7-10 HC ). Năm nào Thụy Hưng cũng có HS tham gia và đạt từ 1-2 huy chương.

- Đ/c Lại Thanh Mai, đoàn viên CĐ trường tham gia đội VN của ngành, đã dự thi tiếng hát toàn quốc đạt HCV.

Công đoàn và nhà trường đã vận động, hướng dẫn giáo viên tham gia các cuộc thi do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động,như: cuộc thi “Dạy học tích hợp”, cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin”, cuộc thi “soạn giáo án Elaerning”;  hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Liên môn kiến thức giải quyết các tình huống thực tế”,cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho khối học sinh Trung học cơ sở”, tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ “Võ thuật”, bồi dưỡng học sinh giải toán và tiếng anh qua mạng, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn-Toán-Tiếng anh cấp huyện. Các cuộc thi đều đạt kết quả tốt.

        Với phong trào “Học tốt”, Liên đội phát động các chi đội đăng ký giờ học tốt, ngày học tốt tạo nên không khí thi đua sôi nổi. Chất lượng kiểm tra cuối kỳ cuối năm vượt bình quân của huyện, chất lượng tuyển sinh vào cấp 3 trường công lập đạt 68 đến 73%, kết quả học sinh giỏi khá ổn định, hàng năm có từ  2 đến 4 học sinh giỏi tỉnh, 25 đến 40 học sinh giỏi huyện. Được nhân dân Thụy Hưng đánh giá cao, phụ huynh học sinh tin tưởng vào nhà trường.

       Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực ”  công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức các tiết hoạt động ngoài giờ, các trò chơi dân gian, các cuộc thi văn nghệ, thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo mối quan hệ hài hòa, thân thiện giữa thầy với thầy, trò với trò và thầy với trò. Hàng ngày đôn đốc học sinh tham gia vệ sinh môi trường, trang trí lớp học, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh cho môi trường xanh sạch đẹp.

        Phong trào “Nữ hai giỏi” được Công đoàn và nữ công bàn bạc, tạo điều kiện thuận lợi để chị em thực hiện tốt 2 nhiệm vụ: “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà ”. Tạo cơ hội cho chị em trao đổi các kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua các cuộc họp chuyên môn, hòm thư điện tử, chia sẻ nhau trên mạng xã hội, tuyên truyền cho chị em tìm hiểu về: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội… giúp chị em hiểu được quyền lợi của phụ nữ, tăng cường học hỏi kinh nghiệm, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó tự bảo vệ mình và yên tâm công tác.

Hàng năm công đoàn động viên chị em khám sức khỏe định kỳ, động viên giúp đỡ chị em mắc bệnh lên tuyến trên khám chữa kịp thời đảm bảo sức khỏe, thường xuyên vận động chị em thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Với đặc thù là cơ quan có nhiều cán bộ nữ, BCH công đoàn đã tổ chức hội thảo về phẩm chất phụ nữ hiện đại, văn hóa trường học, trang phục học đường. Qua hội thảo giúp chị em tự bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, ứng xử có văn hóa, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của nhà giáo Việt Nam. 5 năm qua, 100% đoàn viên nữ đều đạt danh hiệu “ Hai giỏi „ trong đó 10 lượt chi em đạt danh hiệu “ Hai giỏi „  tiêu biểu như cô Hòa, cô Vân, cô Nhuần, cô Mai, Xuân, cô Dung, cô Phượng....

     Phong trào từ thiện nhân đạo là một hoạt động nổi bật của nhà trường. Hàng năm Công đoàn trường thực hiện đầy đủ các đợt quyên góp, ủng hộ do công đoàn giáo dục Thái Thụy và UBND huyện, Hội CTĐ huyện phát động như : quỹ mái ấm công đoàn, đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai, nuôi dưỡng Mẹ Việt nam anh hùng, quỹ ngày vì người nghèo, ủng hộ người khuyết tật, quỹ mái ấm chiến sĩ, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đóng góp xây tượng đài chiến sỹ đảo Gạc ma...

 Vận động đoàn viên công đoàn giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh chậm tiến. Số học sinh được giúp đỡ từ 22 - 35 em/ năm học, số tiền từ 3,5 triệu đến 9,5 triệu đồng/năm, bình quân mỗi em được giúp từ 200.000 đến 500.000đồng. Ngoài ra các thầy, cô giáo còn giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc hỗ trợ mua thẻ BHYT, BHTT, tiền học buổi 2, giúp rèn chữ viết, giáo dục đạo đức.

  Công đoàn và nhà trường quan tâm tới hoạt động của Hội chữ thập đỏ, tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, mỗi năm động viên từ 10 đến 17 đoàn viên tham gia hiến máu. Trong 5 năm đã có 40 lượt CBGV tham gia hiến máu được chủ tịch UBND huyện tăng giấy khen. Đ/c Nguyễn Văn Trường tham gia liên tục 6 năm liền, được Ban VĐ hiến máu tình nguyện Thái Bình tặng giấy khen.

Việc phát huy dân chủ trong nhà trường được chú trọng : Tổ chức Hội nghị CBVC, bàn bạc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, bình xét thi đua, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Công tác tài chính, xây dựng các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị,... Nền nếp, kỉ cương trong trường học được tăng cường, chủ động phòng chống các tai tệ nạn xã hội, bạo lực học đường,...

       6. Đổi mới chương trình hoạt động công đoàn.

 Thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐCP về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.     

 Công đoàn duy trì sinh hoạt nề nếp, theo điều lệ CĐ, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc, không để tiêu cực xảy ra.

 BCH công đoàn phân công rõ trách nhiệm các thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm, quý, tháng. Bàn bạc thống nhất trước khi triển khai.
        Cuối năm học Công đoàn tự đánh giá chấm điểm, phân loại thi đua gửi về CĐ ngành làm cơ sở đánh giá xếp loại thi đua.

         Trong  nhiệm kì qua Đ/c CTCĐ đã được tặng “Kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ”.

 Công tác nữ công : Được xây dựng kế hoạch cụ thể, hồ sơ đầy đủ khoa học. Phong trào nữ “Hai giỏi” phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được duy trì phát triển tốt.

         7. Công tác tài chính và hoạt động của banh thanh tra công đoàn.

Thực hiện đúng quy định của nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thu chi, quản lý tài chính. Đóng đoàn phí đầy đủ hàng tháng, nộp kịp thời các khoản thu theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tăng cường hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong công tác kiểm tra đánh giá thi đua, khen thưởng, tài chính. Công tác tài chính CĐ hàng năm được ban tài chính của Liên đoàn Lao động huyện, CĐ ngành về kiểm tra, đánh giá xếp loại tốt.

        III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 Tồn tại, hạn chế

   Tuy đạt được thành tích cao nhưng nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của CĐ cũng còn những tồn tại, khó khăn, đó là :

- Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị vẫn còn hạn chế, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa đầy đủ.

- Chất lượng một số buổi họp của công đoàn còn hình thức, việc thảo luận chưa sôi nổi chưa thẳng thắn, công tác phê và tự phê chưa được chú trọng.

- Đời sống CBGV tuy đã được quan tâm cải thiện từng bước, song một số đ/c vẫn còn gặp khó khăn như GV mới ra trường, GV hợp đồng 1 050 000 – 1 210 000đ/tháng ( Không bằng thu nhập của người lao động bình thường ).

- Một số GV sức khoẻ không tốt phải nghỉ ốm nên phải dạy thay, việc phân công chuyên môn gặp khó khăn.

- Điều kiện cơ sở vật chất cho dạy và học đã cố gắng nhưng vẫn thiếu các phòng bộ môn và phòng làm việc của giáo viên.

- Những thay đổi về chương trình và phương pháp dạy học đã làm cho công việc học tập và nghiêng cứu của CBGV tăng lên rất nhiều,.....

Nguyên nhân của tồn tại.

- Khách quan:

       Đời sống kinh tế của nhân dân được nâng lên, tuy nhiên một số phụ huynh lại tập trung đi làm kinh tế, làm ăn xa, ít quan tâm tới con cái.

- Chủ quan :

        Một số giáo viên trẻ chưa tích cực học tập bồi dưỡng chuyên môn, bận nuôi con nhỏ. Một số giáo viên ngại tiếp xúc với đồ dùng, phương tiện dạy học hiện đại, nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

 Một số công đoàn viên chưa tích cực trong hoạt động công đoàn và chuyên môn, tự bằng lòng với kết quả đã đạt được, nên chất lượng dạy học không ổn định, chưa tạo được niềm tin với nhà trường và công đoàn.

- Bài học kinh nghiệm.

- Mọi hoạt động của Công đoàn phải bám sát đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu của cấp học. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành hoạt động sát thực tiễn, khả thi trên các lĩnh vực hoạt động.

- Chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

- Cán bộ công đoàn cần nhiệt tình, tâm huyết có tinh thần trách nhiệm với công việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của đoàn viên.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế trường học, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai, tạo niềm tin của đoàn viên đối với công đoàn và nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá khách quan các hoạt động của CĐ.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên khích lệ đoàn viên phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường và địa phương.

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KÌ 2017-2022

I/ MỤC TIÊU:

1, Xây dựng đội ngũ đoàn viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, có phẩm chất đạo đức nghề ngiệp. Xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực, tự học tự rèn, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu 100%  đoàn viên đạt danh hiệu “ đoàn viên tích cực”, 90% đạt “đoàn viên công đoàn xuất sắc”.

2, 100%  đoàn viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Phấn đấu đạt đơn vị văn hóa tiêu biểu năm 2019, 100%  CBVC đạt gia đình nhà giáo văn hóa, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm pháp luật.

3, Hàng năm, phấn đấu 15 - 20%  đoàn viên công đoàn đạt chiến sĩ thi đua, 25 - 30% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện trở lên, 100% đoàn viên nữ đạt“ nữ hai giỏi”; có 1-2 đoàn viên được khen cao, giữ vững đơn vị Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được công đoàn cấp trên tặng bằng khen, trường phấn đấu đạt tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến XS.

4, Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Phấn đấu 100% đoàn viên làm từ thiện nhân đạo, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

5, Làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới, chú trọng công tác phát hiện bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, phấn đấu giới thiệu 2 - 3 đoàn viên trong nhiệm kỳ.

 

 II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA NHỮNG NĂM HỌC TIẾP THEO.

1, Tuyên truyền giáo dục, xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV - NV.

     Tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện NQ 29; vận động Nhà giáo, Người LĐ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị năm học của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch nhiệm vụ năm học và những chủ trương đổi mới của ngành;

     Từ đó xây dựng chương trình hành động và kế hoạch công tác, phối hợp với chuyên môn tổ chức cho CBGV và HS ký cam kết thực hiện nhằm nâng cao ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, ngăn chặn các tiêu cực, phấn đấu để mỗi nhà giáo là tấm gương đạo đức và tự học cho HS noi theo.

a/ Công tác tổ chức tuyên truyền:

- Tổ chức học tập và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Phát động và tổ chức các đợt thi đua chào mừng những ngày lễ lớn của Dân tộc, của ngành.

- Tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình, kiến thức xã hội cho nhà giáo. Tích cực phòng chống tai tệ nạn xã hội, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường. Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “trường học văn hóa”,..

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, bám sát văn bản chỉ đạo của ngành và Công đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể theo năm học và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

b/ Công tác nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức tốt các hội thi, cuộc thi, tạo điều kiện cho đoàn viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng học sinh giỏi, chất lượng tuyển sinh trong nhà trường. Thực hiện tốt việc kiểm tra nội bộ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chất lượng dạy học, phấn đấu đạt tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc.

- Thực hiện hiệu quả chương trình đổi mới phương pháp dạy học, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên học tập đạt chuẩn và trên chuẩn: Phấn đấu 2 GV tốt nghiệp ĐH và 3 GV tiếp tục học nâng chuẩn lên ĐH, động viên GV trẻ có điều kiện đi học Thạc sỹ.

* Chỉ tiêu : - 100% CBVC thực hiện tốt các cuộc vận động, nắm được các NQ, chính sách của Đảng, PL của nhà nước, của CĐ và chấp hành đầy đủ.

- Mỗi năm làm được 8-10 chuyên đề, 4 ngoại khóa, 2-4 cuộc hội thảo có ý nghĩa thiết thực.

2, Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ hài hoà ổn định , nâng cao chất lượng giáo dục:  

 - Phát huy vai trò của tổ chức CĐ, làm tốt nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước đối với CBGV, việc thực hiện quyền lợi của người lao động như: chi trả lương, phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên, chế độ ốm đau, sinh con, chi trả dạy thay, dậy buổi 2, quỹ phúc lợi, khen thưởng , kỷ luật ....

- Tham mưu với chuyên môn nhà trường bổ xung cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc cho CBGV. Tổ chức hội thảo góp ý kiến xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, xây dựng quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm phát huy tính dân chủ, đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của đoàn viên.

- Chăm lo hỗ trợ kịp thời cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng, động viên khen thưởng kịp thời thành tích học tập của con CBGV-NV. Tiếp tục xây dựng các mô hình tương trợ kinh tế giúp đoàn viên ổn định cuộc sống, chăm sóc, dạy dỗ con cái thành đạt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Duy trì tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ động viên đoàn viên và người thân để sẻ chia những lúc vui, buồn. Tổ chức khám sức khỏe cho CBGV, nhất là GV nữ, thực hiện tốt chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Nhà nước, động viên tạo điều kiện cho CBGV đi tham quan học tập trong hè.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, VN, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên.

Chỉ tiêu: 100% chế độ chính sách đối với CBGV được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời

               100% tham gia các loại quỹ ủng hộ nhân đạo do cấp trên phát động và tham gia xây dựng quỹ tham quan, thăm hỏi, KH do công đoàn trường tổ chức.

3, Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vân động.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động: “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm ”. “ Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ; Phong trào “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ”, phong trào thi đua “ Hai tốt ” phong trào “nữ hai giỏi” . Phát huy phong trào “Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên giúp đỡ từ 1 – 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh học yếu kém”.

 - Công đoàn cùng chuyên môn xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, có quy định về trang phục, xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực về đạo đức lối sống, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, cách ứng xử sư phạm, học sinh chăm ngoan không có bạo lực học đường. Giữ vững đơn vị văn hóa cấp tỉnh vào năm 2019.

- Thực hiện tốt : Kỷ cương trong nhà trường, dứt điểm không dạy thêm học thêm trái quy định, không lạm thu trong nhà trường, không nói chuyện trong hội họp, thực hiện ba công khai, giám sát việc thu, chi trong nhà trường...

    Hàng năm tổ chức tốt hội nghị CBVC, đăng ký các danh hiệu thi đua cho năm học mới:

* Tập thể :                                                                   * Cá nhân :

      - Chi bộ Trong sạch vững mạnh.                             - CSTĐ cấp tỉnh : 01 đ/c.

      - Trường Tiên tiến, tiên tiến  xuất sắc.                    - CSTĐ cấp cơ sở 4-5 đ/c.

      - Công đoàn vững mạnh xuất sắc.                           - GV giỏi cấp tỉnh : 2-3 đ/c.

      - Liên đội thiếu niên hoạt động mạnh.                     - GV giỏi cấp huyện : 8 -10 đ/c.

      - GV giỏi cấp trường :10 - 12 đ/c.                            - Lao động tiên tiến  : = 100%.

  Tổ chức tốt phong trào “ Nữ Hai giỏi “ , tổ chức chuyên đề hội thảo nhân dịp 20/10 ; 8/3 nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc XD gia đình nhà giáo VH, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, có hiếu với ông bà, cha mẹ. Động viên chị em phấn đấu tốt, đạt thành tích cao trong giảng dạy và tích cực tham gia công tác xã hội . Tổng kết phong trào nữ “ Hai Giỏi “ và tuyên dương khen thưởng hàng năm tạo động lực để chị em phấn đấu.          

  * Chỉ tiêu : Phấn đấu có 10 - 12 GV tham gia hội giảng cụm, xếp thứ 1 - 3 trong cụm.  

                    100% chị em đạt danh hiệu “ Hai giỏi “, gia đình nhà giáo văn hóa.    

4, Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

1/ Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chấp hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của mỗi đoàn viên đối với Công đoàn, với nhà trường.

- Phối hợp tổ chức thực hiện tốt “Quy ước trường học văn hóa”

- BCH công đoàn tích cực học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, hoạt động có trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc và nội dung sinh hoạt công đoàn.

- Tổ chức sinh hoạt CĐ mỗi tháng 1 lần vào trước hoặc sau họp Hội đồng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

- Hoạt động của Công đoàn : Có kế hoạch cụ thể, được bàn bạc và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong việc tham gia xây dựng nhà trường, xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ nguồn có đủ điều kiện được được bổ nhiệm vào công tác quản lý.

* Phấn đấu : Giữ vững đơn vị Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

2/  Công tác Nữ công trong nhà trường :

- Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng chính sách, pháp luật chế độ liên quan đến nữ đoàn viên.

- Chủ động thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ nữ.

- XD kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, có đủ sổ sách theo quy định, ghi chép khoa học:

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Thực hiện tốt việc tổ chức chăm sóc sức khỏe cho chị em và thực hiện bình đẳng giới.

- Tổ chức chuyên đề và chương trình hoạt động phong phú để chị em tham gia sinh hoạt. Tích cực giúp nhau làm kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Động viên bồi dưỡng đội ngũ GV nữ trẻ, có năng lực trình độ tham gia quản lí cơ quan, đơn vị.

           

3/ Công tác tài chính và hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn.

- Thực hiện nghiêm túc công tác thu chi tài chính, phấn đấu thu đúng, thu đủ, cấp phát và quyết toán kịp thời, minh bạch.

- Công đoàn phối hợp với ban thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn, việc thực hiện quy chế chuyên môn và các phong trào thi đua do ngành phát động. Phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, không để mâu thuẫn nẩy sinh.

 

 

Kính thưa Đại hội!

    Trên đây là báo cáo tổng kết công tác công đoàn trường THCS Thụy Hưng nhiệm kỳ 2012-2017, những nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hoạt động của CĐ nhiệm kỳ 2017 – 2022, thay mặt đoàn chủ tịch tôi đã trình trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Công đoàn là rất lớn đòi hỏi BCH Công đoàn trường phải nỗ lực cố gắng mới đạt được những mục tiêu mà Đại hội đề ra. Với những đổi mới của sự nghiệp GD, sự chỉ đạo kịp thời của CĐ cấp trên, BCH CĐ nhà trường kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới cách làm việc, năng động sáng tạo, tham gia ý kiến thể hiện những giải pháp hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của nhà trường và địa phương. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua các cuộc vận động, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong mỗi cá nhân, trong nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, giữ vững thành tích đã đạt được trong những năm qua, đưa chất lượng GD toàn diện của nhà trường đạt thành tích cao, xứng đáng với niềm tin mà ngành GD Thái Thụy, mà Đản bộ và nhân dân Thụy Hưng đã giành cho./.

              

                              Xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe - Hạnh phúc !

                      Chúc đại thành công tốt đẹp. 

               

                                                                  Xin chân thành cảm ơn !

                                                                       

                            T/M BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                      Vũ Đăng Hưng

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Hưng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác