Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Vài nét về trường THCS Thụy Duyên 

Trường được xây dựng tại phía bắc đường liên xã nằm ở trung tâm gia các thôn thuận tiện cho việc đi lại, có môi trường sạch sẽ thoáng mát cảnh quan, khuôn viên đẹp với tổng diện tích gần 4724m2. Diện tích sử dụng 4000m2, Đang dần được xây dựng cơ bản kiên cố.

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

 

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019  

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực tìm các giải pháp mang tính đột phá mạnh mẽ để thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo..."; Tiếp tục thực hiện sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động "Hai không", đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường và thực hiện nghiêm 3 dứt điểm :

QUYẾT ĐỊNH V/v thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường THCS Thái Đô  

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành quyết định thực hiện Quy chế dân chủ của trường THCS Thái Đô Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Phòng GDĐT ; - Như Điều 3(thực hiện); - Lưu: VP. Đàm Văn Viết

QUY ĐỊNH VỀ UỐNG RƯỢU BIA  

Tổ chức ký cam kết với cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và trước khi lái xe; gửi bản cam kết về Phòng GD&ĐT theo chuyên môn cấp học (cùng báo cáo khai giảng), coi đây là một tiêu chí để đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua.

CÔNG TÁC THÁNG 9 /2018  

Tháng 9/2018 là tháng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, tháng tựu trường, tỏ chức Khai giảng năm học mới và hoàn thiện các quy chế trong trường để tiến hành HNCCV.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019  

Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, các hoạt động phục vụ công tác dạy và học nhằm nâng cao hiệu lực quản lý; củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động giáo dục( dạy và học )

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 94/TTr-SGDĐT ngày 08/12/2016,

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018 - 2019  

Hội nghị CBCC-VC trường THCS Thái Dương năm học 2018 -2019  

Hội nghị CBCC-VC trường THCS Thái Dương năm học 2018 -2019

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Duyên

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác