Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2017


                                                 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2017

 

Ngày 31/3/2017: 13h 30- Họp HT tại Thụy Liên(đc Cảnh)

                            16h Tổng kết Hội khỏe tại Thụy Liên(đc Cảnh, đc Tâm)

Ngày 01/4/2017: 15h30- Họp Hội đồng GV

Ngày 05/4/2017: 7h30- Họp Chủ tịch công đoàn tại Trung tâm HN huyện(đc Thủy)

                           14h- Họp chuẩn bị thi nghề, nhận đề tại PGD(đ Cảnh)

Ngày 03 đến 08/4/2017: Kiểm tra trên lớp(BGH).

Ngày 07 đến 8 - /4/2017: Họp BCH công đoàn trường – Chuẩn bị cho ĐH CĐ trường

Ngày 06/4/2017: Nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương)- Toàn trường

Ngày 07/4/2017: Thi nghề phổ thông (HS nghỉ học)- GV được phân công coi thi

Ngày 07 đến 10/4/2017: Chấm thi nghề- GV được phân công chấm thi.

Ngày 11/4/2017: 7h30- Duyệt kết quả thi nghề tại PGD(đc Trung)

                            14h – Gửi Email đc Hùng Danh sách đỗ nghề của trường(đc Trung).

Ngày 13/4/2017: 16h – LĐ vệ  sinh sân vận động xã Chuẩn bị cho ĐHTT(HS toàn trường).

Ngày 14/4/2017: 15h- Tổng duyệt ĐHTT tại sân vận động( GVCN- toàn thể HS)

Ngày 15/4/2017: Đại hội TDTT xã Thụy Dương( Toàn trường)

 Dự kiến: 7h Trưng bầy và chấm SP KHKT tại trường( đc Cảnh, Trung, Thành,

                              Nga, Huân)

Ngày 17/4/2017: Thực hiện thời gian biểu mùa hè (Vào học tiết 1:Sáng 6h45-chiều 13h30)

-         Gửi Email đc Bằng Danh sách XT sản phẩm KHKT(đc Cảnh).

-         Các tổ CM, các bộ phận gửi báo cáo tự đánh giá cho đc Cảnh

-         8h- BCH công đoàn báo cáo kế hoạch ĐHCĐ với Ban chi ủy

Ngày 20/4/2017: Gửi Email đc Hùng Báo cáo tháng 4/2017(đc Cảnh).

                           Hoàn thành công tác tự đánh giá thi đua, HT-PHT và GV.

Ngày 22/4/2017: 7h30- nhận đề kiểm tra năng lực GV tại PGD(đc Cảnh)

                           13h30- Kiểm tra năng lực GV tại trường( GV tham gia Hội thi GVG)

Ngày 24/4/2017: 14h- Gửi Bản tự đánh giá thi đua, kết quả và bài kiểm tra năng lực GV

                                    cho đc Hùng (đc Ngọc)

Ngày 25 đến 28/4/2017: PGD kiểm tra thi đua, chuyên môn các trường.

Ngày 30/4 đến 02/5/2017: Nghỉ lễ ( toàn trường)

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác