Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch hoạt động tháng 2 năm 2016


  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2016

 

A.SƠ KẾT THÁNG 01- 2015

I. Những việc đã làm và kết quả.

1-     Công tác Số lương – Phổ cập:

- Duy trì tốt số lượng, hoàn thành công tác phổ cập (Hồ sơ PCGD theo mẫu mới?), trong tháng không có học sinh bỏ học. (Có HS có nguy cơ bỏ học- Đoàn Đức Trung – 8A- cô Nhài?).

- Tỷ lệ chuyên cần đạt khá cao:

 

 

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

TT

Phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS nghỉ học không phép:    

2 - Công tác giáo dục  đạo đức học sinh và các hoạt động xã hội:

- Nền nếp kỷ cương của thầy và trò được duy trì tốt, giáo viên và học sinh thực hiện khá nghiêm túc nội quy, quy chế.

- Hiện tượng học sinh nói tục chửi bậy, đã giảm rất nhiều; phong trào nói lời hay, làm việc tốt được đẩy mạnh. GVCN và GVBM quan tâm đến học sinh nhiều hơn, điển hình là cô Tươi, cô Thúy, cô Thén, cô Nhài, cô Phương, cô Minh, cô Viên, cô Thùy ... (Cô Thén giúp đỡ HS Hùng – 6B áo ấm...).

- Tổ chức ủng hộ “Tết vì người nghèo” CBGV: 50.000 đ/người trở lên và HS: 5.000 đồng/hs (…..…..000 đồng). Tổng số tiền CBGV và HS quyên góp được là: 2….….000 đồng, tặng 18 xuất quà cho 18 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (150.000 đồng/xuất = 2.700.000 đồng).  

- Cùng với Ban công an xã tổ chức ngoại khoá về ANTT. CBGV và HS cùng gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định 36 của chính phủ về cấm buôn bán và đốt các loại pháo nổ, đèn trời (Không có CBGV và HS vi phạm). CBGV và HS không vi phạm pháp luật (luật ATGT). Lập kế hoạch  và tổ chức cho CBGV, học sinh và CMHS ký cam kết không vi phạm N/Đ 36, PL 16 và ANTT…  Phối hợp với Công an huyện, công an xã, ... tổ chức kiểm tra đột xuất học sinh; sau kiểm tra, không có học sinh vi phạm. Phối hợp với Công an xã lập hòm thư góp ý...

- Công đoàn (Nữ công) phát động cuộc thi sức khỏe học đường lần thứ ba với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”: GVCN phân quyền và hướng dẫn học sinh tham gia (thầy Nguyễn Văn Thành hỗ trợ phân quyền); BCH đôn đốc, động viên, hàng tuần cập nhật tiến độ báo cáo trong cuộc họp giao ban.

- Tổng hợp thi đua tháng 01-2016: (…)

 

 

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Tổng điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

Xếp thứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-     Công tác dạy – học:

- Thực hiện việc vào điểm Phần mềm, Học bạ và Sổ điểm lớp tương đối nghiêm túc, khẩn trương. Nộp các loại thống kê tương đối chính xác (Trừ môn Sinh 8, gửi về cụm sai).

- Công tác Sơ kết học kỳ I thực hiện tương đối tốt: với tinh thần thẳng thắn, góp ý cho nhau cùng tiến bộ ở cả hai Tổ chuyên môn. Xin ý kiến để xây dựng biểu điểm chấm hồ sơ GVBM (Có 2 ý kiến đóng góp của cô Nga, cô Thúy), GVBM tự chấm điểm và gửi về email Tổ trưởng, Phó HT trước ngày thứ 7 (30/01/2016), PHT tổng hợp gửi về email HT.

- Thực hiện chương trình Học kỳ II, theo TKB mới – duy trì các nền nếp dạy – học. (Cô Bùi Thị Hoàn ra dạy sau khi nghỉ thai sản). Tăng cường bồi dưỡng HSG ở ba khối 6;7; 8. Hàng tuần GVBM ra đề và chấm, rút kinh nghiệm (Mỗi HS trong đội tuyển chuẩn bị 1 cuốn vở luyện đề, được hướng dẫn làm 1 bài/ tuần). Thứ 5, Tuần 4 hàng tháng GVBM nộp vở luyện đề về Phòng Phó HT để kiểm tra, PHT báo cáo tình hình trong cuộc họp giao ban và Hội đồng.

- Tổ chức cho 17 HS thi giải Tiếng Anh trên mạng, vòng thi cấp huyện. Tiếp tục tổ chức hướng dẫn 23 HS trong đội tuyển giải Toán trên mạng (K6: 6HS; K7: 5HS; K8: 6HS; K9: 6. (Phòng GD-ĐT đánh giá thi đua, lấy tiêu chí số lượng tài khoản/tổng số học sinh và giải toán là số lượng HS giải qua vòng 10, giải T. Anh là số lượng HS trên 5.000 điểm).

- BGH, Tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra và kí duyệt giáo án của giáo viên. (Thiếu BB kiểm tra của cô Nhài?).

-  Lên lịch tự kiểm tra công tác Thư viện (...)

- GVBM đã tích cực kiểm tra học sinh... Ra đề cho học sinh về làm trong dịp Tết.

4 - Công tác khác:

- Tổ chức họp CMHS các khối lớp: thông báo kết quả học tập và rèn luyện của từng học sinh và thông báo các khoản thu trong học kỳ II được thực hiện theo đúng kế hoạch.  

II. Những việc chưa làm được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

* Với CBGV:

- Trong tháng không có CBGV vi phạm Quy chế CM, kỷ luật lao động. Tuy nhiên một số CBGV chưa thực hiện tốt các hoạt động tập thể (Không tham gia tiết Sinh hoạt đầu tuần – Chào cờ, GVCN, GV trực ban (Phân công trực ban chưa hợp lý – Thứ 4) chưa tích cực trong các buổi đầu giờ nên ý thức của học sinh đi xuống, nhất là các tuần của tháng 01-2016. Một số GV trực ban đến muộn, đánh trống không đúng giờ. Một số còn ra sớm vào muộn, CBGV là Đảng viên chưa gương mẫu. Dịp cuối năm, cuối tháng 01 còn đổi giờ nhiều, chất lượng không đảm bảo, ảnh hưởng đến học sinh. Còn có CBGV, NV vắng mặt nhiều ngày không báo cáo. Một số công việc chưa thực hiện theo kế hoạch: Danh mục tủ sách phụ huynh; công tác tự kiểm tra Sách-Thư viện; tiến độ thu thập và xử lí minh chứng; hồ sơ cán bộ; tham gia hội thi sức khỏe học đường; đưa sản phẩm chuyên môn lên trang “trường học kết nối”; ...

- Việc soạn giáo án của một số GVBM có tiến bộ nhiều, tuy nhiên vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự chú tâm vào bài soạn: các khâu lên lớp (Mới chỉ dừng lại ở việc in giáo án để kiểm tra, chống đối lên hiệu quả giờ dạy chưa được cao. Ít bổ sung vào giáo án bằng bút đỏ. Việc ứng dụng bản đồ tư duy mới chỉ dừng lại ở một số tiết điểm, chưa thật thường xuyên. Phần hướng dẫn về nhà còn sơ sài...; hệ thống câu hỏi chưa hợp lý...

- BGH và một số GVBM chưa dự giờ thường xuyên; góp ý, trao đổi để nâng cao tay nghề. (PHT, TT, GVBM dưới 3 năm: 2 tiết/tuần; CBGV khác: 1 tiết/tuần).

- Vẫn còn giáo viên chưa thực hiện tốt việc phê sổ đầu bài (theo sổ chỉ đạo và thực hiện kế hoạch). Còn có CBGV sử dụng điện thoại khi tham gia hoạt động giáo dục... (CMHS).

* Với HS:

- Có học sinh có nguy cơ bỏ học (Trung 8A-cô Nhài ???)…

- Hiện tượng học sinh ăn quà vặt, vứt rác, nô nghịch, nói tục, vi phạm nội quy... vẫn còn. Hiện tượng học sinh mang điện thoại đến lớp (…).

- Một số lớp tổ chức lao động chưa tốt, như vệ sinh còn bẩn, chưa làm hết phần công việc. Tổ chức chỉ đạo học sinh lao động của giáo viên còn hạn chế...(GVCN cần kiểm tra, đôn đốc HS lao động).

- Giáo viên chủ nhiệm chưa thật sự có biện pháp hữu hiệu để giáo dục giúp đỡ học sinh cá biệt tiến bộ, sự phối hợp giữa GVCN với gia đình là chưa thật sự thường xuyên và có hiệu quả. 

- Lớp có nề nếp và học tập đi xuống: 7B, ...

 

B: CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2016

 

I.                  Nhiệm vụ trọng tâm

 

Tháng 02 là tháng tiếp tục tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân, thực hiện những tuần đầu của học kỳ II, đồng thời duy trì và củng cố nề nếp các hoạt động trong nhà trường trước, sau dịp nghỉ tết Nguyên đán  Bính Thân. Từ đặc điểm trên, nhà trường yêu cầu toàn thể CBGV và HS làm tốt những công việc sau:

1-     Củng cố và duy trì nền nếp các hoạt động trước, trong và sau Tết. Đặc biệt là việc thực hiện NĐ36/CP và ANTT. Làm tốt công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, Tết trồng cây, xây dựng tủ sách CMHS.

2-     Tập trung nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng HSG.

3-     Chuẩn bị thật chu đáo cho Hội thi giáo viên giỏi.

4-     Hoàn thiện các loại hồ sơ của nhà trường, nhất là của HS khối 9, 8  chuẩn bị cho thi nghề phổ thông và xét Tốt nghiệp THCS.

5-     Thực hiện tốt các công tác khác: Tủ sách phụ huynh; Thi tìm hiểu luật ATGT cấp cụm; Hưởng ứng nhiệt tình các cuộc thi, ...

 

II. Kế hoạch cụ thể

 

1- Khắc phục và chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế đã nêu ở trên.

 

2- Tiếp tục làm tốt công tác số lượng , phổ cập:

 

- Tiếp tục duy trì tốt sĩ số, tăng tỷ lệ chuyên cần, không để học sinh bỏ học; chống hiện tượng bỏ giờ, bỏ tiết nhất là những ngày sau Tết nguyên đán Bính Thân.

Yêu cầu:

- GVCN cần tập trung quan tâm đến học sinh hơn nữa, theo dõi phát hiện và có biện pháp giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học. Thường xuyên liên lạc với CMHS, tìm biện pháp giáo dục hiệu quả.

- GVBM cần quản lý chặt chẽ học sinh trong tiết dạy của mình, ghi chép cập nhật đầy đủ những học sinh vắng mặt trong giờ dạy của mình, kịp thời thông báo cho GVCN biết và tìm hiểu rõ nguyên nhân nghỉ học... (Nhất là trong các buổi học NCCL và học Tin học).

- Tổng phụ trách, GVCN tăng cường chỉ đạo hoạt động đầu giờ, giữa giờ của học sinh.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập theo hướng dẫn mới. Trước tết nguyên đán, thầy Trung, cô Gấm, ... hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

 

3- Giáo dục đạo đức, tư tưởng và các hoạt động xã hội:

 

- Tiếp tục quán triệt cho CBGV và học sinh thực hiện nghiêm những nội dung đã ký cam kết: đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, trọng tâm là: cấm đốt các loại pháo nổ-pháo ngoại, thực hiện nghiêm Nghị định 36/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; nghiêm cấm học sinh mang các loại vũ khí, vật liệu cháy nổ đến trường; đấu tranh phòng chống tội phạm, chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ...

- Tiếp tục tập trung giáo dục đạo đức, nền nếp của học sinh nhất là học sinh cá biệt, học sinh chậm tiến. BGH, Tổng phụ trách, CBGV trực ban, GVCN, GVBM có mặt chỉ đạo các hoạt động của HS nhất là lúc đầu giờ  và giữa giờ.

Yêu cầu:

- GVCN đến  trước 6 giờ 30 để chỉ đạo lớp lao động. GV trực ban đến trước giờ truy bài cùng T. Thuấn quản học sinh. Có 1 CBQL theo dõi hoạt động này (Hiệu trưởng: Thứ 2, 4, 7. Phó HT: Thứ 3, 5, 6)... GVBM quan tâm việc giáo dục đạo đức học sinh.

 

- Yêu cầu các Tổ chuyên môn và các bộ phận phải tìm hiểu kỹ nội dung - yêu cầu của phong trào và kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cho bộ phận mình phụ trách.

GVCN:           +) Tiếp tục có các giải pháp cụ thể để giúp đỡ, giáo dục học sinh cá biệt; mời  phụ huynh các học sinh vi phạm nội quy, mắc khuyết điểm nhiều lần đến trường để trao đổi cụ thể; ghi biên bản mời họp... (Vào tận nhà gia đình HS gặp gỡ CMHS trao đổi).

GVBM:          +) Quản lí và tổ chức tốt hơn giờ dạy của mình, kịp thời chấn chỉnh và báo với GVCN những biểu hiện vi phạm của học sinh. Cùng nhau thảo luận các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh ...

- Tiếp tục chấn chỉnh và duy trì các nền nếp kỷ cương của thầy và trò; đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động “hai không”; “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đặc biệt chú ý các nội dung “không vi phạm đạo đức nhà giáo, thương yêu và tôn trọng nhân cách học sinh, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học”, đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

+ Liên đội tổng kết đợt thi đua “Mừng Đảng, Mừng xuân”. Chú ý trong dịp Tết nguyên đán (Không vi phạm các điều đã cam kết, đặc biệt là đốt pháo nổ...). TPT cùng Chi đoàn, cô Nhài, cô Tươi thành lập đội tuyển thi tìm hiểu luật ATGT: TPT lập kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể... để tham gia thi cụm từ 22-27/02/2016.

4- Tiếp tục đẩy mạnh công tác Dạy – học:

4-1) Chuẩn bị tốt cho Hội thi giáo viên giỏi:

- Sau khi bắt thăm bài dạy (03-02-2016), GV tham gia hội thi soạn bài (chú ý ứng dụng BĐTD, các phần mềm khác, …), lên lịch dự giờ.

- CBQL, GVBM khác dự giờ, góp ý xây dựng, … Coi đây là dịp rèn luyện, sinh hoạt chuyên môn, …

- GVBM khác chú ý các bài dạy đã được chọn trong hội thi để dạy cho hợp lý. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy, cô trong cụm về gặp gỡ, tiếp xúc, … học sinh.

- Hai Tổ CM cần lên kế hoạch thật chi tiết cho hoạt động này (Lịch dự giờ, góp ý, phục vụ...). Tổ KHXH: thi tại trường THCS Thụy Dương; Tổ KHTN: thi tại trường THCS Thụy Văn dự kiến từ ngày 29/3 đến 05/3/2016. Nhà trường và Công đoàn tạo điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần cho GV tham gia.

4-2) Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và nâng cao chất lượng đại trà:

- Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy để nâng cao tay nghề. Thường xuyên soạn và dạy bằng giáo án điện tử.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đại trà. Tích cực tổ chức chấm bài, thông báo điểm và rèn kỹ năng làm bài cho học sinh. Mỗi bài kiểm tra GVBM cần phê ít nhất 2 ý vào bài. BGH kiểm tra Vở kiểm tra của học sinh vào đầu tháng 3/2016.

- Tập trung nâng cao chất lượng đội tuyển HSG các môn Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán các khối lớp 6, 7, 8:

Yêu cầu:        +) Tăng cường số buổi bồi giỏi và tăng cường kiểm tra – luyện đề thi.

                        +) Lập danh sách đội tuyển khẩn trương, chính xác (đ/c Trung và GVBM).

                        +) Công khai điểm luyện đề từng tuần lên bảng tin.

                        +) Dự kiến thời gian Khảo sát HSG huyện .../03/2016.

- Tiếp tục triển khai việc hướng dẫn học sinh trong đội tuyển tự luyện (23 học sinh) để tham gia tốt kỳ thi cấp huyện (vòng 15 – ngày 04/03/2016).

 

4-3) Công tác quản lí, kiểm tra – dự giờ:

 

- BGH và Tổ trưởng tăng cường dự giờ và kiểm tra hồ sơ, giáo án. (Dự giờ và kiểm tra hồ sơ báo trước và có thể không báo trước).

- Hoàn thiện các loại hồ sơ của Tổ chuyên môn, các sổ sách của nhà trường. (Sổ đăng bộ, Hồ sơ phổ cập (đ/c Trung, Gấm); Sổ tài sản nhà trường (đ/c Anh), ... Sổ quản lý CBGV và các hồ sơ khác: đ/c Kiên, Nga, Ngọc). Hồ sơ KĐCLocjCBGV được phân công.

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ học sinh lớp 9, 8 (Giấy khai sinh, Học bạ, Sổ điểm, phần mềm điểm, danh sách học sinh ...) chuẩn bị lập danh sách học sinh thi nghề phổ thông và xét tốt nghiệp THCS.

- Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Giao trách nhiệm chính cho các thầy, cô sau:    - Phần mềm điểm qlgd, PMIS, ...: T. Kiên;

                        - Phần mềm và công tác phổ cập: T. Trung, cô: Nga, Gấm;

                        - Trang web của trường: T. Thành;

                        - Công tác sách – thư viện – tủ sách CMHS- phần mềm QLTV: đ/c Hiếu.

                        - “Trường học kết nối”: GVBM

           

5- Một số công tác khác:

5-1) Kế hoạch triển khai tủ sách phụ huynh – Công tác Thư viện:

- Nhân viên thư viện và GVCN vào cuộc sâu hơn nữa trong việc quản lý, sử dụng, … Đây là mô hình điểm của giáo dục huyện Thái Thụy, được Bộ trưởng về tham quan, triển khai rộng trên toàn quốc. Nhân viên thư viện, GVCN khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo. (Theo Công văn số 23/STB-PGD ngày 28/01/2016 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy đã gửi qua email Phó HT và t. Hiếu – Báo cáo nộp trước ngày 02/02/2016 về email thienchicntt@thaithuy.edu.vn). T. Hiếu gửi về email PHT trong ngày 01/02/2016, PHT kiểm tra và gửi về email HT trước ngày 02/02/2016 để kịp thời báo cáo PDG).

- Tiếp tục bổ sung sách cho tủ sách: 20.000 đồng/HS (Khối 6, 7, 8 – GVCN thu sau dịp tết nguyên đán). GVCN + HS chọn mua sách, danh mục sách, các nhà sách đã gửi qua email.

- Khẩn trương mua đủ sách cho học sinh khối 8 (Lớp 8A???).

- Thực hiện tự kiểm tra công tác thư viện theo tiêu chuẩn 01 theo kế hoạch để chuẩn bị đón Phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT về kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra trường chuẩn, kiểm tra thư viện.

5-2): Lao động - hướng nghiệp - dạy nghề và các công tác khác:

- Tiếp tục dạy nghề theo lịch: rà soát lại hồ sơ dạy nghề, hồ sơ học sinh, chương trình, thời gian, chế độ cho điểm, các bài kiểm tra...

- Công tác trồng cây: Tiếp tục trồng cây cảnh làm đẹp cảnh quan nhà trường; tăng cường chăm sóc cây đúng kỹ thuật, ...

- Cần tiếp tục phát huy sự quản lý, chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm với công tác lao động

- Mở rộng phạm vi và nội dung vệ sinh: VS cá nhân, lớp học, sân trường, sân VĐ, TD ...

- Liên đội phát động phong trào "Kế hoạch nhỏ": mỗi HS gom vỏ lon và tự bán...

5-3): Với CMHS:

- GVCN thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh tháng 01-2016 và nhận phản hồi từ CMHS về rèn luyện trong dịp tết qua Tờ “Thông báo” của nhà trường.

            5-4) Chuẩn bị đón kiêm tra chuyên ngành (Phòng GD-ĐT) và đón kiểm tra trường Chuẩn quốc gia (Sở GD-ĐT):

- Chủ động hoàn thiện các loại hồ sơ, sổ sách... của tập thể và cá nhân.

- Hoàn thiện các báo cáo và tham mưu với địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng CSVC.

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2016

27        - Từ 13h30: Sơ kết HKI tại Phòng GD-ĐT: T. Kiên;

28        - Từ 7h30: Hội nghị triển khai công tác tháng 2 của Đảng ủy xã: T. Kiên;

- Từ 14h00: Dự ngày hội Tiếng Anh tại THCS Thị trấn: T. Trung, cô Thủy, cô Viên;

            - Gửi đăng ký môn dạy của GV tham gia Hội thi GVG về cụm: T. Trung;

30        - Khảo sát chất lượng tháng 01-2016: CBGV được phân công;

01        - Tặng quà 18 HSKK: CTCĐ, CT Hội CTĐ;

- Từ 13h30-14h15: Họp nữ công;

- Từ 14h15: Họp Hội đồng triển khai KH tháng 02/2016 (T. Kiên) và KH Hội thi ATGT (T. Thuấn);

02        - Hội nghị thi đua xã Thụy Dương (Vào học từ 13h00): CBGV có giấy mời;

03        - Từ 14h00: Bắt thăm bài dạy Hội thi GVG (TN: T.Văn; XH: T. Dương): T. Trung + GVG.

Từ 05 (27/chạp)-14/02/2016 (Mùng 7/Giêng): Nghỉ Tết Bính Thân

15        - Báo cáo sau tết : T. Kiên;

            - Từ 9h00: Họp Hội đồng sau nghỉ Tết.

15-20   - Phòng GD-ĐT, BGH kiểm tra chuyên môn, kiểm tra đột xuất.

16        - Nộp báo cáo chữ thập đỏ: Phó HT – Chủ tịch Hội CTĐ;

20        - Dự Hội thi tìm hiểu Pháp luật về ATGT tại Thái Xuyên: T. Kiên; T. Thuấn.

22-27   - Hội thi tìm hiểu Pháp luật về ATGT cấp cụm tại Thụy Văn: CBGV + HS...

22        - Nộp Báo cáo tháng 02 (qua email ĐC Hùng): đ/c Kiên;

            - Nhận bằng TN THCS tại PGD: cô Ngọc

29-05   - Hội thi giáo viên giỏi tại Thụy Dương, Thụy Văn;

04/03   - Thi giải Toán cấp huyện: CBGV được phân công;

 

           

Nơi nhận:

- CBGV (để thực hiện).

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                          

                            Nguyễn Trung Kiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác