Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch công nghệ thông tin trường THCS Thụy Dương


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG THCS THỤY DƯƠNG

Số: 05/KH-THCS-CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Thụy Dương, ngày 01 tháng 9  năm 2015

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2015 – 2016
TRƯỜNG THCS THỤY DƯƠNG

 

Căn cứ Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở Giáo dục và đào tạo, phòng Giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX;

Căn cứ Kế hoạch số 292/GDĐT-CNTT của Phòng GD-ĐT Thái Thụy về thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 – 2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế của  nhà trường về trình độ CNTT của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV), cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) và các Hệ thống ứng dụng CNTT Bộ, ngành đã triển khai, Trường THCS Thụy Dương  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016 tập trung vào một số nội dung nhiệm vụ như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ CNTT nhằm đổi mới phương pháp quản lý, dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT.

1. Thực hiện hiệu quả các hệ thống của Bộ Giáo dục đã triển khai như: hệ thống phổ cập giáo dục chống mù chữ, hệ thống thông tin quản lý giáo dục của tỉnh Thái Bình, hệ thống quản lý cán bộ PMIS, hệ thống thống kê EMIS online, trường học kết nối, ... Tin học hóa việc quản lý tài chính, kế toán, tài sản, sách thiết bị… bằng những phần mềm chất lượng của công ty uy tín.

2. Cùng với việc khai thác triệt để các phần mềm hiện có, hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp website thành cổng thông tin điện tử theo mô hình trực tuyến, góp phần thực hiện tốt việc công khai theo Thông tư 09/2009 của Bộ GD&ĐT. Phấn đấu đến tháng 12/2015 hoàn thành việc đưa vào sử dụng hệ thống cổng thông tin điện tử mới và mạng giáo dục điện tử liên thông từ Phòng đến các trường và từng cán bộ giáo viên, giúp cho công tác điều hành đảm bảo nhanh gọn, tiết kiệm chi phí hành chính công;

3. Từng bước triển khai các hệ thống trực tuyến về quản lý học sinh, quản lý cán bộ giáo viên, phần mềm phổ cập, .... đảm bảo có tính liên thông và đồng bộ về cơ sở dữ liệu.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tham gia các Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning dành cho giáo viên và tổ chức tốt việc bồi dưỡng cho học sinh tham gia các cuộc thi Tin học trẻ, giải Toán, Tiếng Anh qua mạng…; tích cực tham gia các cuộc thi mới về tin học của các Bộ, ngành trong năm học.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 44/NQ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT.

2. Xây dựng các điều kiện ứng dụng CNTT.

2.1. Tập huấn, bồi dưỡng về trình độ tin học và kỹ năng sử dụng máy tính cho CBGV.

- Đầu năm học nhà trường tổ chức chuyên đề: đổi mới PPDH và cử CBGV có trình độ máy tính tốt triển khai tới toàn thể CBGV.

- 100% CBGV trong trường đều thành thạo về kỹ năng sử dụng các phần mềm word, powerpoint, hòm thư điện tử, tìm kiếm thông tin trên mạng và các phần mềm liên quan.

- Đa số giáo viên biết sử dụng phần mềm thiết kế elearning;

- CBQL sử dụng triệt để các phần mềm do ngành, Sở và Bộ GD-ĐT triển khai. Áp dụng và khai thác triệt để các phần mềm trực tuyến vào công tác quản lý như: quản lý giáo dục, phổ cập giáo dục, phần mềm PMIS, MISA,…

Phân công cụ thể như sau:

Phần mềm QLGD, PMIS, EMIS: Thầy Kiên

Phần mềm PCGD: Cô Nga

Phần mềm MISA: Cô Anh

Phần mềm Trí Việt (Ra đề trắc nghiệm, soạn giảng, ...): CBGV

- Tổ chức tập huấn cho CBGV tham gia trường học kết nối” nhằm giúp GV trao đổi những vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy hoc và coi đó là một buổi sinh hoạt chuyên môn.

2.2. Đầu tư mua sắm máy tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu ứng dụng CNTT:

       - Tháng 8/2015 nhà trường tu sửa và bảo dưỡng toàn bộ máy tính và 100% các máy tính được kết nối mạng internet và hoạt động tốt.

- Đầu tư mua sắm máy tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học môn Tin học và các môn học khác: Nhà trường mua bổ sung 4 máy bàn, 2 máy tính xách tay, 1 máy chiếu ...

-100%  CBGV đều có máy tính được kết nối Internet ở nhà để phục vụ công việc chuyên môn.

2.3. Xây dựng kho tư liệu điện tử, khai thác tư liệu phục vụ việc ứng dụng CNTT:

- Chỉ đạo 100% CBGV toàn trường tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn;

Cụ thể: Mỗi GV phải đóng góp từ 1 đến 2 tài liệu điện tử có chất lượng trong 1 học kỳ gửi về trường, trường lựa chọn tài liệu tiêu biểu gửi về Phòng xây dựng “kho dữ liệu dùng chung”: Thầy Trung, thầy Thành, cô Thúy phụ trách

- Đăng tải lên website trường học kết nối của Bộ GD&ĐT kế hoạch dạy học và các sản phẩm sinh hoạt chuyên môn như nội dung chuyên đề, kế hoạch bài dạy, bài học, nội dung ôn tập học kỳ, kinh nghiệm giảng dạy,…. : ít nhất 2 sản phẩm / 1 tổ/ 1 học kỳ: Thầy Thành, Cô Thúy.

 -  Mỗi CBGV đều có “Kho tư liệu” bao gồm giáo án, tài liệu điện tử riêng của bộ môn mình.

Mỗi GV phải thiết kế 1 đến 2 bài giảng E-Learning trong 1 học kỳ: Cô Nga, Cô Tươi phụ trách

STT

Tổ KHTN

SL

STT

Tổ KHXH

SL

1.      

Nguyễn Thị Nga

2

1.

Phạm Thị Tươi

2

2.      

Nguyễn Văn Thành

2

2.

Dương Thị Thúy

2

3.      

Phạm Thúy Ngàn

2

3.

Đàm Thị Nhài

2

4.      

Bùi Thị Thén

1

4.

Vũ Thị Huân

2

5.      

Nguyễn Thị Thùy

2

5.

Vũ Thị Phương

1

6.      

Bùi Thị Chi

1

6.

Nguyễn Thị Bảo Minh

1

7.      

Bùi Thị Hoàn

1

7.

Ng. Thị Phương Viên

1

8.      

 

 

8.

Phạm Thị Thủy

1

9.      

 

 

9.

Vũ Hữu Thuấn

1

 

3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục

3.1. Hệ thống cổng thông tin điện tử.

- Về thời gian đăng:

+ Đối với các hệ điều kiện: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục; thu chi tài chính trên CTT của đơn vị vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

+ Đối với tin tức - sự kiện: đưa tin trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện. Tránh tình đăng các tin dồn vào cùng một thời điểm.

- Trường THCS Thụy Dương phấn đấu có ít nhất 5 tin bài trong năm học. Nội dung tin đảm bảo tuyệt đối không vi phạm pháp luật. Không đăng tin bài ngoài lĩnh vực giáo dục và hoạt động của của trường. Khi trích dẫn tư liệu phải ghi rõ nguồn cung cấp thông tin;

- Phân công Thầy Thành quản trị trang web của trường. Đồng thới gán trách nhiệm viết bài về các hoạt động trong nhà trường cho CBGV. Nhà trường có thể hỗ trợ kinh phí viết bài (100.000 đồng/1 bài)

- Đầu tư xây dựng CTT mới theo mô hình tiên tiến, tích hợp hệ thống quản lý công văn và các hệ thống quản lý trong nhà trường. Hệ thống quản lý công văn đảm bảo đáp ứng yêu cầu thủ tục hành chính công mức độ 3. Là mạng giáo dục điện tử liên thông từ Phòng đến các trường và đến từng CBGV trong trường. Tất cả các công văn đi và đến của Phòng GD-ĐT sẽ được cập nhật vào hệ thống và sẽ được gửi đến các trường, CBGV toàn ngành theo phân cấp xử lý văn bản. Đồng thời được công khai upload trực tiếp lên CTT của Phòng, của trường. Các báo cáo, biểu mẫu thống kê số liệu ban hành kèm theo công văn sẽ được gán yêu cầu xử lý và gửi, nhận trực tiếp trên hệ thống.

3.2. Triển khai các hệ thống thông tin quản lý giáo dục.

- Năm học 2015-2016 nhà trường chuyển sang dùng tối đa sổ sách điện tử được in ra từ các phần mềm quản lý nhà trường như Hệ thống thông tin quản lý giáo dục của tỉnh, hệ thống thông tin phổ cập giáo dục – chống mù chữ, PMIS, EMIS, MISA, quản lý thư viện…, thay vì phải mua sổ sách ghi trên giấy:

+ Triển khai nhập liệu vào Hệ thống thông tin quản lý giáo dục của tỉnh Thái Bình theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thái Bình (Thầy Kiên)

+ Hệ thống thông tin phổ cập giáo dục – chống mù chữ: thống nhất triển khai thực hiện nhập liệu chung toàn xã. Tổ chức phân công, chia các nhóm điều tra đến từng thôn xóm, đôn đốc thực hiện, nhập liệu chính xác vào hệ thống theo tinh thần công văn số 123/GDĐT ngày 14/4/2014 về việc hướng dẫn công tác phổ cập và công văn số 152/GDĐT ngày 20/4/2015 về việc thống nhất một số vấn đề trong công tác phổ cập. Cụ thể như sau:

      Hoàn thiện hồ sơ PCGD của trư­ờng vào 5-15/9/2015. Hoàn thành cập nhật phần mềm trong tháng 9/2015 (cô Nga).

     Thành lập ban phổ cập của tr­ường gồm:

Đ/c Trung – tr­ưởng ban, Đ/c Anh - Phó ban, Uỷ viên: Đ/c Nga, Gấm, Thành và 8 giáo viên chủ nhiệm.

     Phân công giáo viên điều tra phổ cập các thôn (Những giáo viên đã được phân công phụ trách các thôn và tổ chức điều tra 05-15/9/2015).  Cụ thể:

          Thôn Hạc Ngang:           Cô Nhài, cô Nga, cô Phương;

          Thôn Hoành Quan Triều:        Cô Tươi; thầy Thuấn, cô Gấm, thầy Hiếu;

          Thôn Lai Triều:              Cô Viên, thầy Thành, cô Ngàn, cô Thu;

          Thôn Lương Thường:     Cô Thuý, cô Thủy, cô Thu;

          Thôn Đông:                             Cô Minh, cô Tâm, cô Hoàn;

          Thôn Đoài:                    Cô Huân, cô Anh, cô Thùy, cô Chi.

+ Nhà trường cập nhật kịp thời Hệ thống thống kê EMIS online (thongke.smas.edu.vn). Duy trì thực hiện thống kê dữ liệu định kỳ đầu năm, cuối năm gửi Phòng GD-ĐT để tổng hợp nộp Sở GD-ĐT.

+ Hệ thống quản lý nhân sự PMIS: sử dụng, lưu trữ, báo cáo dữ liệu hệ thống một cách có hiệu quả; tổng rà soát số liệu trên hệ thống, thường xuyên cập nhật thông tin khi có biến đổi nhân sự nhà trường, CBGV nghỉ hưu, CBGV chuyển đến, chuyển đi.... Cố định một máy tính để phục vụ cho việc cài đặt và sử dụng xuyên suốt phần mềm. Định kỳ gửi báo cáo đầu năm, giữa năm, cuối năm về Phòng GD.

- Từng bước tích hợp hệ thống trực tuyến riêng của ngành về quản lý học sinh, quản lý cán bộ giáo viên vào CTT. Hệ thống hợp nhất được với các hệ thống của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã triển khai. Đảm bảo cùng 1 số liệu chỉ phải nhập 1 lần duy nhất. Đầu ra của Hệ thống là đầu vào của các hệ thống Bộ, Sở đã triển khai như: hệ thống quản lý giáo dục của tỉnh, hệ thống PMIS, EMIS,... Các số liệu hệ điều kiện, báo cáo thống kê sẽ tự động cập nhật upload lên CTT. Đảm bảo mỗi học sinh sẽ có duy nhất một mã học sinh được liên thông từ cấp học Mầm non đến THCS và các cấp cao hơn nữa. Phụ huynh học sinh có thể theo dõi quá trình học tập của con em mình khi có các thiết bị điện tử được kết nối với Internet mà không phải trả phí dịch vụ.

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy - học

- Nhà trường thường xuyên tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học  và đổi mới kiểm tra đánh giá: Giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT (Theo QĐ số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

- Nhà trường chủ động tổ chức, hướng dẫn cho giáo viên tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ, thiết bị CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, thiết bị tin học, các phần mềm để kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của người học nhằm xây dựng môi trường học tập hấp dẫn, thu hút học sinh đến trường và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT bằng cách sử dụng máy tính, máy chiếu, sưu tầm các tài liệu như video tranh ảnh… làm phong phú và sinh động các giờ học, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động khác.

- Tiếp tục khai thác tốt các phần mềm đã chuyển giao, khai thác tốt một số phần mềm mã nguồn mở miễn phí, các tài liệu trên mạng để ứng dụng trong công tác quản lý và dạy học.

5. Triển khai chương trình công nghệ E-Learning.

- Chủ động tổ chức, tập huấn hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên thiết kế bài giảng e-learning. Phấn đấu “Trong mỗi học kỳ, mỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bài giảng E-learning”(Cô Tươi, Cô Nga phụ trách)

- Tổ chức cho giáo viên tạo sách giáo khoa điện tử e-textbook qua phần mềm tạo sách điện tử với công cụ ebook creator.

- Tiếp tục triển khai và phát huy kết quả đã đạt được của Cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng E-learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S.Ting tổ chức. Phấn đấu giữ vững kết quả là trường có nhiều cá nhân tham gia và đạt kết quả cao.

6. Giảng dạy môn Tin học trong nhà trường.

- Duy trì dạy tin học theo chương trình của Bộ GD-ĐT ban hành; nâng cao chất lượng dạy học tin học trong nhà trường đảm bảo mỗi học sinh sau khi hoàn thành chương trình tin học THCS phải sử dụng thành thạo office cơ bản, xây dựng được phần mềm đơn giản bằng một ngôn ngữ bất kỳ cho riêng mình.

- Ngoài nội dung chương trình theo quy định; giáo viên dạy môn tin học phải thường xuyên cập nhật chương trình, nội dung giảng dạy theo hướng modun kiến thức hiện đại, thiết thực, thay vì dùng một bộ chương trình và sách tin học một cách cứng nhắc.

- Có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng cho học sinh có năng khiếu, đam mê viết các phần mềm tham gia các cuộc thi Tin học trẻ do các Bộ, ngành tổ chức (Thầy Thành, Cô Chi)

- Hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia các cuộc thi giải Toán, Tiếng anh qua mạng và thủ thuật xử lý nhanh các vấn đề trong quá trình làm bài thi. Năm học 2015-2016 chỉ tiêu tối thiểu số tài khoản tham gia luyện giải bằng số học sinh.  Phấn đấu có  5 x 4 = 20 học sinh được chọn tham gia dự thi vòng thi cấp huyện, tỉnh và đạt giải. Động viên, khuyến khích học sinh tham gia vòng thi cấp Quốc gia.

- Khuyến khích CBGV trong trường nghiên cứu xây dựng các phần mềm để tham gia các Cuộc thi về tin học và phục vụ cho công tác chuyên môn, công tác điều hành quản lý nhà trường và của ngành.

- Triển khai, khuyến khích sử dụng phần mềm quản lý phòng máy, tăng cường hiệu quả học tập môn tin học, tránh tình trạng học sinh chơi game, làm việc riêng trên máy tính trong giờ học.

- Giáo dục học sinh về lợi ích, tác hại của các trang web mạng xã hội, tăng cường hiểu biết của học sinh về hành vi lừa đảo trên Internet. Nghiêm cấm những hành vi đăng tải, chia sẻ bài viết, clip… không đúng đạo đức học sinh, vi phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016, Nhà trường yêu cầu toàn thể CBGV, NV và HS xây dựng kế hoạch CNTT cho sát với điều kiện thực tế, đảm bảo được nhiệm vụ chung của trường. Triển khai thực hiện một cách có hiệu quả kế hoạch đã đề ra, thường xuyên theo dõi, đánh giá, nộp báo cáo ứng dụng CNTT về HT. Việc ứng dụng CNTT và thực hiện Kế hoạch CNTT là một tiêu chí thi đua quan trọng trong năm học 2015-2016.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay cho HT để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

-          Phòng GD&ĐT; (Để b/c)

-          CBGV, NV. (Để t/h)

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

               Nguyễn Trung kiên

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác