Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu

TRƯỜNG 

Tên trường: Trường THCS Thụy Dương

Địa chỉ: Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0363 856 294

Email: thuyduong2@thaithuy.edu.vn

 

 


Ban Giám hiệu Trường THCS

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1

Họ và tên : Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Dương

Số điện Thoại: 0914020468

Ngày vào đảng 12/12/2002, ngày chính thức:12/12/2003…………...….

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị .

Trình độ ngoại ngữ: B - Anh văn

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm toán

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Mail: trungkien224@gmail.com

2

Họ và tên : Bùi Thành Trung

Chức vụ: Phó thư chi bộ -  Phó  hiệu trưởng Trường THCS Thụy Dương

Số điện Thoại: 0987583370

Ngày vào đảng : 23/09/2002, ngày chính thức: 23/09/2003

Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị .

Trình độ ngoại ngữ: B - Anh văn

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm toán

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách CM + LĐVS + CTĐ + Toán 9 …

Mail: thuyduong@thaithuy.edu.vn

      

 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1

Họ và tên : Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN

Số điện Thoại : 0946232389

Ngày vào đảng 08-6-2008, ngày chính thức: 08-6-2009

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ: A - Anh văn

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Đại học  Lí

Nhiệm vụ được giao: Dạy vật lí khối 6-7-8-9

Mail: thanhthuyduong2@thaithuy.edu.vn

2

Họ và tên : Đoàn Thị Tâm

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 0973524638

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm TD

Nhiệm vụ được giao: TD khối 8-9,Sinh 7

Mail:

3

Họ và tên : Lê Thị Xuân

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại :

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng  sư phạm Sinh - Hoá

Nhiệm vụ được giao: Sinh khối 8-9 + Sinh Thụy Bình

Mail:

4

Họ và tên : Lê Thị Ngọ

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại :

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Nhiệm vụ được giao: Dạy Toán K8 + Chủ nhiệm 8B

Mail:

5

Họ và tên : Bùi Thị Yến

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại :

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao  đẳng sư phạm Toán

Nhiệm vụ được giao: Dạy Toán K6 + Chủ nhiệm 6B

Mail:

6

Họ và tên : Nguy ễn Thị Nga

Chức vụ:Tổ phó tổ KHTN

Số điện Thoại : 01642 744 777

Ngày vào 07-9-2005, ngày chính thức: 07-9-2006

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Đại học tin

Trình độ chuyên môn: Đại học tin

Nhiệm vụ được giao: Dạy Hoá K9-CN8_TBị

Mail:Linhnga@Gmail.com

7

Họ và tên : Bùi Thị Chi

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 0989 601 047

Ngày vào ………., ngày chính thức: …………

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Cao đẳng sư phạm Toán - Tin

Nhiệm vụ được giao: Dạy Toán 7B;Sinh6;Tin

Mail:KimChitb10@Gmail.com

 

 TỔ KHOA HỌC XàHỘI

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1

Họ và tên : Phạm Thị Tươi

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH

Số điện Thoại : 0977 848 099

Ngày vào đảng 31-10-2009, ngày chính thức: 31-10-2010

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ: A - Anh văn

Trình độ tin học: B.

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm văn

Nhiệm vụ được giao: Dạy ngữ văn 7 + CN 7B

Mail:

2

Họ và tên : Phạm Thị Thuỷ

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01684396175

Ngày vào đảng : 30-4-2005, ngày chính thức:30-4-2006

Trình độ chính trị:  .Sơ cấp

Trình độ ngoại ngữ: C-anh văn

Trình độ tin học: B

Trình độ chuyên môn: Đại học anh văn

Nhiệm vụ được giao: Dạy anh khối 6,8

Mail:

3

Họ và tên : Vũ Hữu Thuấn

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 0975938845

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng  sư phạm âm nhạc

Nhiệm vụ được giao: Dạy nhạc khối 6;7;8;9

Mail:thuyduong2tpt@thaithuy.edu.vn

4

Họ và tên : Nguyễn Thị Bảo Minh

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01685009145

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm văn

Nhiệm vụ được giao: Dạy ngữ văn 8

Mail:

 

Họ và tên : Dương Thị Thuý

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 0988708098

Ngày vào đảng…………., ngày chính thức: …………..

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao  đẳng sư phạm văn

Nhiệm vụ được giao: Dạy văn 6 + CN6

Mail:

6

Họ và tên : Vũ Thị phương

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01669211884

Ngày vào …………, ngày chính thức: ………….

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Sử-Địa

Nhiệm vụ được giao: Sử 6-7, địa 6,GDCD 6+7,CN7

Mail:

7

Họ và tên : Vũ Thị Huân

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01205015777

Ngày vào ………., ngày chính thức: …………

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Cao đẳng sư phạm Sử- GDCD

Nhiệm vụ được giao: Dạy sử K8 +9,CD 8+9

Mail:

8

Họ và tên : Vũ Thị Nguyệt

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01695773685

Ngày vào ………., ngày chính thức: …………

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Đại học Địa

Nhiệm vụ được giao: Dạy địa khối 7;8;9 + CN 7A

Mail:

9

Họ và tên : Đàm Thị Nhài

Chức vụ: Giáo Viên

Số điện Thoại : 01695765526

Ngày vào 03-6-1996, ngày chính thức: 03-6-1997

Trình độ chính trị:  .

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Đại học Văn

Nhiệm vụ được giao: Ngữ Văn 9 + CN 9A

Mail:

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác