Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

 

THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN  

Do đ/c Khúc Thị Minh Xoan đóng góp trong đại hội Công Đoàn!

CHÀO MỪNG 8/3/2017  

NGÀY 7/3/2017 ĐƯỢC SỰ CHỈ ĐẠO CỦA BAN GIÁM HIỆU, BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN. BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG THCS THỤY BÌNH KẾT HỢP ĐOÀN, ĐỘI TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY 8/3/2017.


Các trang: 1  2  3  4  5  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Bình

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác