Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

null


Ban Giám hiệu Trường THCS Thụy Bình

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Điện thoại

1

Hoàng Văn Tập

1958

Hiệu trưởng

ĐHSP Toán

0949 379 729

2

Nguyễn Bá Huấn

1959

P.Hiệu trưởng

ĐHSP Toán

 


Danh sách tổ chuyên môn:

1.Tổ hành chính

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Email

1

Hoàng Văn Tập

1958

Hiệu trưởng

ĐHSP Toán

thuybinh2@thaithuy.edu.vn

2

Nguyễn Bá Huấn

1959

P.Hiệu trưởng

ĐHSP Toán

thuybinh2@thaithuy.edu.vn

3

Phạm Thị Tâm

1975

Kế toán

ĐHKT

thuybinh2@thaithuy.edu.vn

4

Nguyễn Thị Luyên

1985

CB Thư viện

TC


 

2.Tổ khoa học tự nhiên

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Email

1

Khúc Thị Minh Xoan

1975

Tổ trưởng

ĐHSP Toán


2

Bùi Đức Tiến

1976

Tổ phó

ĐHSP Lý

tienduc262@gmail.com

3

Phạm Thu Hà

1970

GV

CĐ TD


4

Phạm Phú Thắng

1982

GV

CĐSP Toán

 

5

Nguyễn Út Thương

1990

GV

CĐSP Công nghệ

 

6

Phạm Thị Nguyên

1990

GV HĐ

CĐSP Sinh Hóa

 

7

Đoàn Thị Thục

1985

GV HĐ

CĐSP Toán

 

8

Đoàn Thị Hà

1987

GVH Đ

CĐSP Tin

 

9

Lê Thị Lan

1990

GVH Đ

CĐSP Toán

 

 

3.Tổ khoa học xã hội

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Email

1

Lại Thị Hoài

1975

Tổ trưởng

ĐHSP Văn

 

2

Nguyễn Thị Hương

1976

Tổ phó

ĐHSP Văn

 

3

Nguyễn Thị Hồng Na

1971

GV

CĐSP Địa

 

 4

 Điêu Thị Vân

1982 

GV 

C ĐSP Văn 

 

5

Bùi Xuân Đông

1972

GV

CĐSP Văn

 

6

Vũ Thị Hài

1976

GV

ĐHSP Anh văn

 

7

Phạm Thị Trinh

1983

GV

ĐHSP Văn

 

8

Cầm Thị Lê

1980

GV

CĐSP âm nhạc

 

9

Nguyễn Quỳnh Ngọc

1981

GV

CĐSP Mỹ Thuật

 

10

Lê Văn Bắc

1985

GV

CĐSP Sử

 

11

Vũ Thị Vân

1987

GVH Đ

C ĐSP Anh văn

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Bình

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác