Thông báo của trường Thông báo của trường

Giới thiệu CNTT 

Kể từ khi có chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện tại các trường trong cụm vào năm 2002, với sự phát triển như vũ bão của CNTT thì đến nay CNTT không thể thiếu trong các hoạt động của các trường.

Tham quan triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam 
Tin tức hoạt động khác Tin tức hoạt động khác

Giới thiệu CNTT 

Kể từ khi có chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện tại các trường trong cụm vào năm 2002, với sự phát triển như vũ bão của CNTT thì đến nay CNTT không thể thiếu trong các hoạt động của các trường.

Tham quan triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam