Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Thông tin liên hệ:

   Trường THCS Thy An

  Địa chỉ : Thôn An Cố Trung - Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình.

  Số điện thoại : 036.3859.215

  Email : thuyan2@thaithuy.edu.vn

  Website:  http://thcs-thuyan-thaibinh.violet.vn

  hoặc http://thaithuy.edu.vn/bac-trung-hoc-co-so/thcs-thuy-an

 

 

Giới thiệu về trường

 

- Giới thiệu địa lý:

Trường THCS Thụy An cách trung tâm huyện lị Thái Thụy hơn 7 km về phía Đông. Trường thuộc một xã vùng xa của huyện, phía Bắc giáp xã Thụy Tân, phía Nam giáp xã Thụy Lương, phía Đông giáp xã Thụy Xuân và phía Tây giáp xã Thụy Dũng.

 

- Quá trình thành lập và phát triển :

Tháng 9 năm 1995 trường THCS Thụy An được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Thụy An, tính đến nay trường đã được 16 tuổi. Trong 16 năm qua trường THCS Thụy An luôn giữ vững danh hiệu trường khá. Đặc biệt từ năm học 2005 – 2006 đến nay đã nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện . Do nỗ lực phấn đấu bền bỉ và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách nhà trường luôn giữ vững số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 

- Cơ cấu đội ngũ - Lớp – Phòng học – Phòng chức năng.

Hiện nay trường THCS Thụy An có 19 CBGV trong biên chế, trong đó có 2 CBQL, 2 nhân viên hành chính và 15 giáo viên. Các cán bộ giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn trở nên. Cơ cấu giữa các bộ môn khá cân đối và đảm bảo được yêu câu giảng dạy và giáo dục. Hiện nay toàn trường có 8 lớp với 6 phòng học 5 phòng chức năng đáp ứng được tối thiểu các hoạt động của nhà trường.

 


Ban Giám hiệu Trường THCS

 

Họ và tên: Đinh Đức Hiền

Chức vụ: Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: 20/06/1957

Nơi sinh: Thái Dương Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: K8-TT Diêm Điền

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán
Điện thoại:  0903.296.316

E_Mail: c2ddhien@thaithuy.edu.vn

 

Họ và tên: Vũ Vân Phong

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: 13/03/1978

Nơi sinh: Thụy Văn- Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán
Điện thoại:  0977.544.809

E_Mail : vuvanphong@thaithuy.edu.vn


Danh sách tổ chuyên môn Trường

1. T hành chính


Họ và tên: Lê Thị Hường

Chức vụ: Kế toán

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1979

Nơi sinh: Thụy Hải-Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Hải-Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán

Điện thoại:  0168.265.5002

E_Mail: c2lethihuong@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Lê Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 19/08/1978

Nơi sinh: Thụy Lương - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Hải - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Tin học

Nhiệm vụ được phân công: Thư viện- Thủ quỹ

Điện thoại:  0168.698.8518

E_Mail:  c2nttuyet@thaithuy.edu.vn

2. Tổ tự nhiên


Họ và tên: Lâm Thị Thảo

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN

Ngày tháng năm sinh: 05/11/1973

Nơi sinh: Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Toán

Nhiệm vụ được phân công: Dạy toán 9

Điện thoại:  0168.514.0091

E_Mail:  c2ltthao@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 13/07/1978

Nơi sinh: Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thôn Thượng - Thụy Trình

Trình độ chuyên môn: Đại học Sinh

Nhiệm vụ được phân công: Dạy hóa 8,9

Điện thoại:  0986.424.410

E_Mail:  c2ntnhung@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Ngày tháng năm sinh: 02/08/1974

Nơi sinh: Thụy Dân - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: K2-TT Diêm Điền

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

Nhiệm vụ được phân công: Dạy toán 8

Điện thoại:  0975.117.078

E_Mail:  c2nvhong@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Vũ Nho Hoàng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 07/12/1976

Nơi sinh: Thụy Trường -Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Trường -Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Sinh

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Sinh 6-7-8-9

Điện thoại:  036.765.312 & 0163.836.4804

E_Mail:  c2vnhhoang@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Nguyễn Thành Đạt

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 31/10/1978

Nơi sinh: Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Toán lý

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán 6-7, lý 6,7

Điện thoại:  0982.440.708

E_Mail:  c2ntdat@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Lê Thị Toan

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 27/09/1963

Nơi sinh: Thụy Lương - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Xuân- Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thể dục

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Thể dục

Điện thoại:  036.859.474 * 0164.627.9690

E_Mail:  c2lttoan@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Trần Thị Trang

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 25/12/1984

Nơi sinh: Thụy Lương - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Lương - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tin học

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tin-Công nghệ

Điện thoại:  036.753.364 * 0166.976.8926

E_Mail:  c2tttrang@thaithuy.edu.vn

3. Tổ xã hội


Họ và tên: Hà Minh Khương

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH

Ngày tháng năm sinh: 02/11/1973

Nơi sinh: Thụy Xuân- Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Xuân- Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Văn

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 9

Điện thoại:  0906.011.438

E_Mail:  c2hmkhuong@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 24/10/1982

Nơi sinh: Thụy Lương - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sử

Nhiệm vụ được phân công: Dạy sử

Điện thoại:  0985.560.665

E_Mail:  c2ntluyen@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Vũ Thị Lương

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 24/08/1983

Nơi sinh: Mỹ Lộc - Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Lương Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Nhạc

Nhiệm vụ được phân công: Tổng phụ trách, dạy Nhạc

Điện thoại:  0986.819.932

E_Mail:  c2vtluong@thaithuy.edu.vn

Họ và tên: Vũ Thị Thu Nga

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 31/03/1975

Nơi sinh: ThụyTrường-Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: ThụyTrường-Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP văn

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 6,8

Điện thoại:  0164.625.3279

E_Mail:  c2vtnga@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Đặng Thị Ngân

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 14/02/1974

Nơi sinh: Thụy Sơn - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn

Nhiệm vụ được phân công: Dạy văn 7, CD 7

Điện thoại:  0982.941.652

E_Mail:  c2dtngan@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Trần Thị Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 12/05/1978

Nơi sinh: Thụy Lương-Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Lương-Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiếng Anh

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Anh 8,9

Điện thoại:  0948.529.275

E_Mail:  c2ttnhung@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Đoàn Thị Thìn

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1970

Nơi sinh: Thụy Hồng - Thái Thụy - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Địa

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Địa, CD 6,7,9

Điện thoại:  0974.960.819

E_Mail:  c2dtthin@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Nhuyễn Thị Xuân

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: --/--/1987

Nơi sinh: Đông Trà- Tiền Hải - Thái Bình

Địa chỉ: Thụy Hồng-Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Mĩ Thuật

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Mĩ thuật

Điện thoại:  0168.335.3172

E_Mail:  c2ltxuan@thaithuy.edu.vn


Họ và tên: Lê Thị Châu

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 27/08/1985

Nơi sinh: Vĩnh Lộc-Thanh Hóa

Địa chỉ: Thụy Trường-Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiếng Anh

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Anh 6,7

Điện thoại:  0915.267.958

E_Mail: