Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Giáo an T Anh

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015- 2016

Kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì 1 năm học 2015- 2016 các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh của trường THCS thị trấn Diêm Điền


 

PHÒNG GIÁO DỤC THÁI THỤY

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 1

Môn : NGỮ VĂN

NĂM HỌC 2015-2016

 

Lớp

khối

SĨ số

Số học sinh thi

Điểm dưới TB

Điểm trung bình trở lờn

0

1

2

3-4

Tổng

%

5-6

7-8

9-10

Tổng

%

6A1

38

38

0

0

0

0

0

0

22

16

0

38

100

6A2

31

31

0

0

2

3

3

9.7

21

7

0

28

90.3

6A3

30

29

0

1

0

6

7

24.2

16

6

0

22

75.8

K6

99

98

0

1

2

9

10

10.3

59

29

0

88

89.7

7A1

45

45

0

0

0

2

2

4.4

30

13

0

43

95.5

7a2

39

39

0

0

0

3

3

7.7

24

11

1

36

92.3

7a3

28

28

0

0

0

5

5

17.9

20

3

0

23

82.1

7a4

29

29

0

0

1

6

7

24.1

17

5

0

22

75.9

K7

141

141

0

0

1

16

17

12.1

91

32

1

124

87.9

8A

32

32

0

0

0

2

2

0.6

14

16

0

30

93.7

8B

28

28

0

0

1

7

8

28.6

14

6

0

20

71.4

8C

29

29

0

1

2

9

12

41.4

15

2

0

17

58.6

K8

89

89

0

01

3

18

22

24.7

43

24

0

67

75.3

9A

31

31

0

0

0

3

3

9.4

19

10

0

29

90.6

9B

28

28

0

0

0

7

7

25.5

19

2

0

21

75

9C

30

30

4

2

5

13

24

76.7

7

0

0

7

23.3

K9

89

89

4

2

5

23

34

36.7

45

12

0

57

63.3

TTrường

419

417

4

3

11

66

83

19.9

238

97

1

334

80.1

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thị Trấn

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác