Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trường THCS Thái Xuyên thực hiện NĐ 36/CP

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT Thái Thuỵ về việc nghiêm chỉnh chấp hành nghị định 36/CP cấm dốt pháo trong và ngoài trường...
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

CÔNG TÁC THÁNG 8.2017

KẾ HOẠCH THÁNG 8
Công tác trọng tâm : Tập trung CBGV và HS sau hè, tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, tổ chức ôn thi và KT cho HS ở diện thi lại, hoàn thành xét lên lớp, hoàn thành tuyển sinh lớp 6, chuẩn bị SGK, vở BT..., củng cố nề nếp các hoạt động trong nhà trường đầu năm học.


 

PHÒNG GIÁO DỤC THÁI THỤY

TRƯỜNG THCS THÁI XUYÊN

SỐ 01/KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8

Công tác trọng tâm : Tập trung CBGV và HS sau hè, tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, tổ chức ôn thi và KT cho HS ở diện thi lại, hoàn thành xét lên lớp, hoàn thành tuyển sinh lớp 6, chuẩn bị SGK, vở BT..., củng cố nề nếp các hoạt động trong nhà trường đầu năm học.

I - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU NĂM HỌC                                                              

+ BGH nhà trường tham mưu với địa phương một số nội dung sau :

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018.

- Họp hội đồng giáo dục để triển khai nhiệm vụ năm học của các ngành học. Từ đó tham mưu với Đảng uỷ ra nghị quyết về công tác giáo dục.

- Tham mưu với Đảng, Chính quyền địa phương; Hội cha mẹ HS; Đoàn TN để chuẩn bị cho khai giảng (BGH).

- BGH tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, kết hợp với các tổ chức xã hội để làm tốt công tác xã hội hóa Giáo dục trong Lễ khai giảng.

+ Phân công CBGV tham gia các chuyên đề (theo kế hoạch của PGD).

          + Kiểm tra rà soát lại toàn bộ CSVC( bàn, nghế, máy tính...), chuẩn bị cho khai giảng Thầy Thái phụ tách ( Thầy Chi- Cô Hường - Cô Lê Mai - Cô Đ. Hà), lên kế hoạch mua sắm và sửa chữa CSVC đảm bảo đủ CSVC cho năm học mới(hoàn thành trước 20/8).

+ Tổ chức lao động tu sửa trường lớp từ thứ 5(10/8) đến hết 12/8( GVCN )

+ Tiếp tục xuống SGK, đăng kí sách Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh & Tập bản đồ Lịch sử, Địa lý các khối lớp; Bài tập trắc nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học lớp 8, 9. Riêng SGK đồng chí thư viện xuống hoàn chỉnh cho học sinh trước ngày 18/8.

+ GVCN hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập, riêng SGK lớp 7 học theo chương trình Trường học mới VNEN.

+ Nhà trường chuẩn bị văn phòng phẩm đồng bộ cho CBGV, giấy in, giáo án thếp, phấn, bút đỏ( Trước 18/8). Hồ sơ giáo án thống nhất một loại theo quy định của nhà trường: (Đ/c Hường chuẩn bị)

          + BGH cùng đồng chí kế toán căn cứ vào công văn chỉ đạo của UBND tỉnh số 2814/QĐUBND ngày 16/12/2013 và tình hình thu chi năm trước, tình hình năm nay lên kế hoạch thu các khoản đóng góp của học sinh, họp bàn với Ban đại diện CMHS và cha mẹ học sinh toàn trường sau đó làm tờ trình ra UBND xã phê duyệt, duyệt với PGD sau đó triển khai thu.

- Làm tốt công tác BHYT:100% CBGV + học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

- Làm tốt công tác BHTT cho học sinh.

II. CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG VÀ TUYỂN SINH LỚP 6:

a. Công tác số lượng

+ Tập trung ổn định sĩ số, không để học sinh bỏ học, làm thủ tục chuyển đi, chuyển đến (nếu có).

b. Công tác phổ cập

- Hoàn thành việc nhập dữ liệu Phổ cập GD trực tuyến trong tháng 9/2017 theo CV Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT(đ/c Thái phụ trách).

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo; hoàn chỉnh kế hoạch PCGD-XMC năm 2017. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2017(đ/c Chầm)

- Triển khai điều tra các hộ gia đình trên địa bàn theo mẫu điều tra mới (theo phiếu điều tra được in ra từ Hệ thống PCGD-CMC chung của Bộ GD&ĐT) đảm bảo đầy đủ, chính xác, tránh bỏ sót đối tượng. Thời gian thực hiện từ 10/8/2017 đến 31/8/2017.

- Cập nhật dữ liệu từ Phiếu điều tra vào Hệ thống phần mềm trước ngày 20/9/2017 (lưu ý đối chiếu số liệu giữa phần mềm PCGD - XMC với số liệu tại phần mềm EMIS online và số liệu theo dõi do Ban dân số của để đảm bảo chính xác, thống nhất số liệu).

- Kết xuất, rà soát số liệu các báo cáo từ Hệ thống phần mềm; Chốt in và lưu các loại báo cáo để hoàn thiện hồ sơ PCGD-XMC trước ngày 30/9/2017. Thống  nhất báo cáo số liệu vào ngày 30/9/2017.

 - Tự kiểm tra và đề nghị cấp huyện kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC của . Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2017.

          c. Tuyển sinh lớp 6

- Thông báo việc Xét tuyển hs hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2016-2017 vào học lớp 6 năm học 2017-2018 trên hệ thống tuyền thanh của xã, thông báo thời gian tập trung học sinh( đ/c Hường)

+ Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh: Đơn, Học bạ + GKS bản sao(có bản chính đối chiếu), Biên bản tuyển sinh, DS học sinh được tuyển(theo mẫu), các loại giấy ưu tiên (nếu có)

+ Danh sách thu hồ sơ tuyển sinh, nhận hồ sơ học sinh lớp 5( BGH)

+ Mỗi HS 2 ảnh 3x4

+ Thành phần hội đồng tuyển sinh: BGH + Hằng(6a), Hương(6b).

+ Thời gian tuyển sinh : Thứ 2(7/8/2017) từ 15h đến 17h.

+ Nhận QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 6 tại PGD(đ/c Hường)

+ Ngày 16/8/2017 nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 6 về PGD(đ/c Hường)

1. QĐ thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 6 THCS:

2. Danh sách người học được tuyển vào lớp 6 THCS: 01 bản (theo mẫu);

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC .

          a. Phân công chuyên môn.

+ Nhà trường giao cho 2 đồng chí tổ trưởng chuyên môn bàn bạc, phân công chuyên môn theo định hướng của nhà trường, riêng GVCN, giáo viên dạy Văn, Toán nhà trường phân công. Lưu ý hạn chế tối đa dạy chéo ban, giáo viên nòng cốt, giáo viên bồi giỏi... Sau khi phân công tổ trưởng gửi lại phân công bằng văn bản cho BGH duyệt(15/8) để đ/c PHT xếp thời khoa biểu dạy chính thức từ thứ 2( 21/8/2017).

b. Tổ chức ôn tập và thi lại cho học sinh

- Tổ chức ôn tập cho học sinh diện kiểm tra lại, hoàn thành việc kiểm tra lại và xét lên lớp cho học sinh diện kiểm tra lại theo Quy chế 58 và CV 4669, HD số 1392/BGDĐT-GDTrH v/v đánh giá hs theo mô hình Trường học mới ngày 05/4/2017 của Bộ GD&ĐT); Không thu tiền của học sinh học các buổi ôn tập để kiểm tra lại;

+ Ôn thi lại: thời gian: 2 ngày : Từ thứ 2,3(14,15/8/2017).

Thứ 4 (16/8) tổ chức chấm điểm, lên kết quả, xét lên lớp, ở lại, hoàn thiện các thủ tục trong sổ điểm, học bạ(GVCN) và duyệt với BGH.

+ TKB ôn thi lại: BGH lên lịch cụ thể,

c, Hoạt động dạy học

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018.

- Từ 7- 17/8/2018 tập trung GV + HS, ôn thi lại, tổ chức lao động vệ sinh trường, lớp.

- HS tựu trường:18/8/2017(GVCN thông báo HS chuẩn bị các đk chuẩn bị cho năm học mới).

- Thực hiện Chương trình mới: 21/8/2017(thứ 2);

- Khai giảng năm học mới: 05/9/2017. Thời gian tổ chức Lễ khai giảng không quá 45 phút.

- Kết thúc HK1: trước 10/1/2018. Kết thúc HK2 : trước 25/5/2018. Kết thúc năm học trước 30/5/2018

- Hoàn thành xét TNTHCS trước 1/6/2018

- Thi tuyển sinh lớp 10-THPT dự kiến từ 9/6 đến trước 17/6/2018

- Hoàn thành TKB trước 19/8/2017(BGH)

Phân công GVCN năm học 2017-2018

Lớp

9A

9B

8A

7A

6A

6B

GVCN

Nhung

Huệ

Tĩnh

V Hà

Nhâm

Hương

*Các đ/c GVCN tập trung HS vào 7h00 sáng ngày 10/8/2017 nhắc nhở HS việc ôn thi lại, phân công dụng cụ lao động, tổ chức lao động đúng kế hoạch của nhà trường, sau khi lao động song báo cáo kết quả về BGH.

d, Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

 - Bồi dưỡng thường xuyên hè 2017: theo kế hoạch chỉ đạo của PGD, Sở GD&ĐT.

- Từ 7h30 ngày 8-9/8/2017 tập huấn công tác tài chính tại TT hội nghị huyện( đ/c Chầm, L Mai)

 - Tập huấn công tác chăm sóc sức khỏe cho CBGV nữ tại TT hội nghị huyện từ 7h30 ngày 12/8/2017 mỗi trường 2 đ/c( đ/c Hằng, Nhung đi dự)

          e,Công tác bồi giỏi

+ Phân công giáo viên bồi các đội tuyển(đ/c Thái + 2 đ/c tổ trưởng)

+ Thời gian bồi giỏi dự kiến từ 14/9.

          f, Chuẩn bị  tốt các điều kiện để dạy buổi 2

+ Tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh: trước 28/8. Họp phụ huynh học sinh toàn trường sau đó theo đơn vị lớp vào cuối tháng 8 để thông báo các khoản thu theo quy định và thống nhất kế hoạch học buổi 2.

+ Công đoàn tiếp tục phát động CBGV giúp đỡ hs nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

+ H/s làm đơn xin học buổi 2 có sự đồng ý của phụ huynh nộp về BGH

+ Tổ chức học buổi 2 sau khai giảng dự kiến 6/9/2017: Văn, Toán, Anh, ( K6,7,8,9)+ Lí, Hoá( K8,9):

          g) Thư viện – Thiết bị

- Chuẩn bị thiết bị dạy học, tài liệu chuyên môn cho CBGV; sách giáo khoa, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh & Tập bản đồ Lịch sử, Địa lý các khối lớp; Bài tập trắc nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học lớp 8, 9 cho học sinh, đăng kí theo mẫu, hoàn thành trước 15/8/2017(đ/c Đ Hà gửi qua email đ/c Hùng PGD).

          + Trên cơ sở đã kiểm kê sách, thiết bị; lên kế hoạch cho từng môn học (để mua, sửa chữa ). đ/c Đ Hà, N Mai

          + Thiết bị, sách về đến đâu cập nhật vào sổ sách đến đó.

          + Hoàn thành biên bản kiểm kê và thanh lí tài sản đã hỏng sau khi đã kiểm kê tài sản cuối năm (các thiết bị, sách đã hỏng, mất làm hồ sơ thanh lí). Các tổ kiểm kê làm biên bản đề nghị thanh lí các loại thiết bị đã bị hỏng về nhà trường.

          h) Nhà trường.

          + Xây dựng quy chế làm việc của nhà trường(BGH).

          + Quy chế hoạt động chuyên môn(đ/c Thái).

          + Xây dựng các biểu mẫu báo cáo, xếp loại thi đua, ....

- Lịch họp các bộ phận trong trường vào chiều thứ 5 hàng tuần trong tháng như sau.

          + Tuần 1: Họp chi bộ, Họp hội đồng (GVCN BC về tình hình lớp, rút kinh nghiệm).

          + Tuần 2: SHCM hai tổ chuyên môn.

          + Tuần 3: SH công đoàn.

          + Tuần 4: SHCM hai tổ chuyên môn.., BCH liên đội giao ban và sơ kết thi đua tháng.

* Lịch họp trên có thể thay đổi tuỳ theo đặc trưng và mức độ công việc, nếu thay đổi BGH sẽ thông báo trên lịch công tác.

          - Dự kiến ban thi đua năm học 2017 - 2018 có 7 Đ/C gồm: HT- PHT - Tổ trưởng CM- TPT - Bí thư CĐ- CTCĐ.

          - Giao cho đ/c Chi -TPT xây dựng kế hoạch, chương trình năm học 2017-2018 của liên đội, luyện tập nghi thức đội.

          i, Công nghệ thông tin.

- CBGV tăng cường thực hiện tốt ứng dụng CNTT vào công tác soạn giảng, truy cập thông tin trên mạng qua địa chỉ Emai cá nhân, các phần mềm hiện đang sử dụng.

- Đăng tin hoạt các động của nhà trường, ...

- Các GV dạy Toán, Tiếng Anh, Vật lí các khối lớp lập kế hoạch cho học sinh giải Toán, Anh, Lí qua mạng.

            k, Đoàn - Đội

          + Chi đoàn kết hợp cùng Liên đội quản lí học sinh trong việc luyện tập múa hát, tập nghi thức đội trong những ngày luyện tập (y/c GVCN phải đến quản lí nề nếp HS)

          + Đ/C Chi tham gia thi TPT giỏi cấp tỉnh dự kiến vào ngày 10/8/2017 tại trường ĐH Y Thái Bình( Lực lượng tham gia gồm: HS và 4 đ/c CBGV đ/c Sơn, D Hà, L Mai, Hồng cùng BGH), chuẩn bị phương tiện đi lại thuê xe ô tô, kinh phí SH ăn uống, trang phục ... cho HS và CBGV

          m, LD-TDVS

          + BGH phân công LĐ đầu năm(từ 10/8-12/8) và LĐ chuyên, trực cầu thang.

          + đ/c phụ trách TDVS đến sớm quán xuyến HS trong việc thực hiện TD đầu giờ, VS trường lớp đầu giờ .

          + Lên kế hoạch tổ chức lao động tổng vệ sinh trước ngày khai giảng năm học.

          + Phân công CBGV chuẩn bị cho ngày khai giảng( PHT)

          + Vệ sinh VP, phòng BGH(đ/c Hường)

 

Thái Xuyên, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Hiệu trưởng

 

 

 

Tạ Văn Chầm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Xuyên

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác