Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trường THCS Thái Xuyên thực hiện NĐ 36/CP

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT Thái Thuỵ về việc nghiêm chỉnh chấp hành nghị định 36/CP cấm dốt pháo trong và ngoài trường...
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Công tác tháng 10.2016

Công tác trọng tâm:
- Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.
- Tiếp tục ổn định nền nếp mọi hoạt động trong nhà trường.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường, hội giảng trường.


  

PHÒNG GIÁO DỤC THÁI THỤY

TRƯỜNG THCS THÁI XUYÊN

                  

                   SỐ 03/KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thái Xuyên, ngày 01 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 10

Công tác trọng tâm:

           - Phát động đợt thi đua chào mừng  ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và hướng tới  ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.

- Tiếp tục ổn định nền nếp mọi hoạt động trong nhà trường.

            - Tổ chức chuyên đề cấp trường, hội giảng trường.

I – TIẾP TỤC CỦNG CỐ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM.

1 - Tăng cường công tác GDĐĐ, tư tưởng chính trị trong nhà trường.

            - Chi bộ nhà trường kết hợp cùng với các đoàn thể trong trường quan tâm đến việc GD đạo đức - tư tưởng chính trị trong GV và HS. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động theo KH chỉ đạo của phòng GD&ĐT, đặc biệt là cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, từ đó bồi dưỡng tư tưởng chính trị và đạo đức cho GV và HS.

2- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của các bộ phận.

- Các bộ phận và cá nhân chuẩn bị tốt, đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

            + Sổ điểm lớp: Đóng dấu giáp lai của trường(đ/c Hường), hoàn thành việc ghi danh sách học sinh vào Sổ điểm lớp và Sổ điểm cá nhân của giáo viên, thống nhất danh sách học sinh giữa Sổ điểm lớp với Sổ điểm cá nhân của giáo viên. Bắt đầu tiến hành việc vào điểm rải sổ điểm lớp.

            + Sổ điểm cá nhân : Đóng dấu giáp lai của nhà trường, giáo viên bộ môn ghi chính xác và đầy đủ các cột mục trong sổ theo quy định, không viết tắt, lấy điểm thường xuyên, định kì (nếu đã KT).

            + Bàn bài tập trung cho việc chương trình soạn theo chủ đề tích hợp, liên môn, phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới (bổ sung, kéo giãn kiến thức cho hợp lí), ra đề KT, đổi mới PP dạy học...

            + GVCN, GVBM tăng cường kiểm tra sách vở, ĐDHT của học sinh, giáo viên chủ nhiệm nộp kết quả KT vào cuối tháng cùng BC tháng của lớp.

3 - Thực hiện QCCM với CBGV, Nội quy trường học với học sinh:

a) Đối với công tác quản lí chỉ đạo

- Xây dựng và duy trì nguyên tắc kỉ cương trong mọi HĐ của nhà trường. Kết hợp chặt chẽ với tổ chuyên môn để chỉ đạo và thực hiện đúng phân phối chương trình, quản lí chặt chẽ, có hiệu quả công tác dạy học buổi 2, Bồi giỏi, luyện tập TDTT, giải Toán, Tiếng Anh qua mạng. Tổ chức thăm lớp, dự giờ. Thường xuyên tiến hành Kiểm  tra nội bộ. Kiểm tra đột xuất về chuyên môn và hồ sơ để lấy kết quả này là một trong những tiêu chí chính bình xét thi đua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc soạn và dạy theo chủ đề tích hợp, liên môn. Tổ chức dạy học lớp 6 theo mô hình trường học mới. Hoàn chỉnh việc trang chí lớp 6.

- Duyệt kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn của giáo viên.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề ngoại khóa(xd kế hoạch đi trải nghiệm thực tế) theo kế hoạch từ trường, cụm trường theo kế hoạch đã thống nhất đầu năm nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, năng lực sư phạm cho GV, HS. Thực hiện nghiêm túc các tiết dạy thực nghiệm theo kế hoạch đầu năm đặc biệt là việc dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn, mô hình trường học mới (tổ CM lên KH phân công cho GV trong tổ từ đầu tuần 2 tiết /tổ).

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, cho điểm, tính điểm, xếp loại HS theo thông tư 58, công văn số 4669/BGD về việc cho điểm, tính điểm, đánh giá XL học sinh của Bộ GD&ĐT.

   - Tổ chức Hội thi Sáng tạo KHKT cấp trường, chuẩn bị cho tổ chức Hội thi cấp cụm trường & cấp huyện.(GV được tổ phân công lên kế hoạch, dự kiến SP làm và hoàn thiện )

  - Tổ chức hội giảng cấp trường chào mừng ngày 20/10 và 20/11.

b) Đối với tổ chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn hoạt động của tổ chuyên môn trong cuộc họp ngày 9+10/9/2016 của Phòng GD & ĐT Thái Thụy. Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ GV góp ý trên tinh thần xây dựng thẳng thắn, cố gắng thực hiện dự giờ xong rút kinh nghiệm ngay. Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn theo KH của nhà trường. Kiểm tra hồ sơ định kì hàng tháng (mỗi tháng kiểm tra theo chủ đề), duyệt giáo án hàng tuần, đặc biệt phải đọc kỹ PPCT và kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn của GV, chú ý thông báo cho GV được KT những tồn tại để kịp thời sửa chữa (đặc biệt chú ý GV dùng GA in phải chú ý cả cách chỉnh sửa, trình bày, căn lề, dùng phông chữ, kiểu chữ, kiểm tra kỹ phần hướng dẫn học ở nhà và những tiết kéo giãn chương trình...)

- Hai tổ triển khai và phân công giáo viên hướng dẫn học sinh làm các sản phẩm thi Sáng tạo KHKT cấp trường, chuẩn bị cho tổ chức Hội thi cấp cụm trường & cấp huyện. Khuyến khích HS trong việc vận dụng các kiến thức đã đọc trong tủ sách Lớp học, tủ sách Phụ huynh và làm theo hướng dẫn của bộ sách “Tập làm nhà phát minh” của nhà sách Dân trí (Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Văn hóa - Giáo dục Long Minh) để làm ra những sản phẩm dự thi.

- Đồng chí PHT chỉ đạo việc hội giảng, các đ/c tổ trưởng, tổ phó và BGH dự giờ xếp loại các tiết hội giảng vào phiếu dự giờ.

- Phát động CBGV, học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, phát huy sáng kiến để có sản phẩm có giá trị cao tham dự Hội thi theo hướng: tiếp tục tu bổ, cải tiến, hoàn thiện các sản phẩm của năm trước; đồng thời làm các sản phẩm mới.

- Tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa, các giờ dạy thực nghiệm theo đúng KH, tham mưu với BGH để chỉ đạo trong công tác chuyên môn. Kết hợp cùng đ/c phó HT theo dõi chi tiết việc đổi giờ, dạy thay của GV trong tổ để cuối tháng làm phiếu thanh toán cho GV kịp thời, chính xác. Yêu cầu khi đổi giờ hoặc dạy thay đều phải có phiếu và được phê duyệt của tổ CM và BGH (lưu ý khi đổi giờ phải có lí do chính đáng, phải ghi rõ lí do trong phiếu).

- Tổ trưởng và tổ phó CM phải thể hiện vai trò của mình trong việc quản lí giáo viên trong tổ, nghiêm túc xử lí những hiện tượng CBGV không thực hiện nghiêm túc quy chế CM (ghi vào báo cáo tháng, lập BB, kiến nghị gửi BGH).

c) Đối với GV.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành, nề nếp chuyên môn của trường đã thống nhất. Đánh giá, xếp loại HS trung thực công bằng. Không chữa điểm tuỳ tiện. Nêu cao ý thức tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ CM, năng lực sư phạm  gây được uy tín với HS và phụ huynh.

- Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng bài soạn, dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn. Sử dụng hiệu quả ĐDDH và phòng học bộ môn. Hoàn thiện phiếu đăng ký sử dụng ĐDDH nộp cho CBTB vào đầu tuần trong tháng. Đảm bảo hồ sơ đầy đủ sạch đẹp, chú trọng về các loại giáo án (cả chính khoá, buổi 2, bồi giỏi) - sổ hội họp - sổ chủ nhiệm- sổ điểm cá nhân: GA bồi giỏi hợp lí thể hiện ở việc : Đủ dạng BT- Phương pháp giải quyết từng loại BT, thể hiện rõ kiến thức cơ bản, cách rèn kỹ năng trình bày cho học sinh. Ngoài ra phải có phương pháp dạy phù hợp và hướng dẫn cách học ở lớp, ở nhà cho học sinh.

- Thực hiện hoạt động chuyên môn trên website Trường học kết nối (đ/c PHT chỉ đạo chung)

   - Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 được phát động trong toàn huyện.

  - GV chuẩn bị và đăng kí hội giảng cấp trường từ 4-6/10/2016 trên bảng để BGH cùng đi dự giờ. Các đ/c GV không có tiết dạy phải đi dự giờ.

- Đối với GVCN: Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, có các biện pháp tích cực để giáo dục đạo đức cho học sinh - coi công tác xây dựng nền nếp, tăng cường trật tự, kỉ cương trong nhà trường là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học. GV chủ nhiệm thường xuyên phải đi sớm để quản lí học sinh trong các giờ TD đầu giờ, truy bài..., nắm bắt tình hình của lớp để khắc phục những tồn tại kịp thời, đặc biệt với những lớp có học sinh hư, hs cá biệt. Riêng học sinh bỏ học buổi 2 đi chơi điện tử, yêu cầu GVCN báo với phụ huynh để có biện pháp giáo dục. Nếu nhiều lần nhắc nhở không sửa chữa có thể đình chỉ những học sinh này, không cho học buổi 2 để tránh ảnh hưởng đến những học sinh khác. Thường xuyên kiểm tra sách vở, ĐDHT của học sinh.

            - Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất: Sách giáo khoa, các loại vở, bản đồ lịch sử, địa lí, đồ dùng học tập của học sinh, hướng dẫn cụ thể đối với hs lớp 6 để các em có sự chuẩn bị đủ sách vở và đồ dùng học tập theo yêu cầu của học sinh THCS(lưu ý học sinh thực hiện tốt học tập theo nhóm). GVCN báo cáo công tác kiểm tra đồ dùng học tập, sách vở của HS theo mẫu đã thống nhất.

d) Với học sinh.

- Thực hiện tốt nề nếp, kỉ cương trong học tập và hoạt động các phong trào của nhà trường, địa phương. Thực hiện tốt nội quy trường THCS. Thực hiện nghiêm túc quy định của liên đội trong mọi hoạt động.

            - Đội cờ đỏ tiếp tục theo dõi thi đua sát sao, quản lí tốt các lớp trong các giờ TD, truy bài, hoạt động ngoài giờ (nói tục chửi bậy, bảo vệ MT, ATGT...). Phát huy vai trò của đội ngũ CB lớp trong việc quản lí các nề nếp của lớp, báo cáo kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy trường học cho GVCN, TPT, BGH. GV bộ môn tiếp tục đôn đốc việc học và chuẩn bị bài ở nhà đối với HS.

            - Từ ngày 15/10/2016 thực hiện thời khóa biểu mùa đông.

II – CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG-PHỔ CẬP

1 - Số lượng:

- Duy trì sĩ số 179 HS. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần đạt trên 98%. Với những học sinh hay nghỉ học GVCN cùng GV bộ môn theo dõi để thông báo cho GĐ học sinh biết, kết hợp với ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường, của lớp để có biện pháp tích cực.

- Nhà trường tiếp tục tham mưu với Đảng uỷ- UBND xã - Các cơ sở thôn- Hội cha mẹ học sinh để cùng với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.

- Thực hiện việc nâng cao chất lượng dạy học là yếu tố quan trọng nhất trong việc duy trì số lượng học sinh.

2 - Làm phổ cập:

* Tổ phổ cập đã phân công trong tháng 9.

- Hoàn thiện danh sách học sinh lớp 6 vào sổ đăng bộ, hoàn thiện các loại hồ sơ theo quy định.

           - Ngày 7/10/2016 duyệt hồ sơ phổ cập tại cụm trường (đ/c Thái)

III – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1 - Hoạt động dạy học:

            - Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 20-10, 20-11.

a) Công tác bồi dưỡng HSG.

            - GV bộ môn thành lập đội tuyển HSG, trên cơ sở nắm bắt tình hình học tập của các em và thực hiên bồi theo TKB của nhà trường đã lên, trong học kì I mỗi tuần bồi 01 buổi, nếu có công việc khác trùng buổi bồi thì thay buổi khác cho đủ số buổi theo kế hoạch. Động viên học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng HSG tại trường và cụm. Thường xuyên liên lạc, nắm bắt tình hình học tập của HS ở trên lớp, lớp bồi ở trường và lớp cụm. Nộp bài KS hàng tháng và điểm khảo sát cho BGH (đ/c PHT) hàng tháng, đồng thời thông báo tình hình học tập của học sinh.

            - Theo kế hoạch cụm trường mở lớp bồi HSG cho cả 2 khối 6, 7 Vì vậy đề nghị GVBM lập DSHS tham gia học lớp bồi cụm cho 2 khối( 2hs/lớp bồi) nộp đ/c PHT ngày 8/10/2016. Các lớp bồi HSG học tại cụm sẽ triển khai trong tháng 10, địa điểm tại .....................................

            - Đ/c D Hà lên kế hoạch, lập DS đội tuyển TDTT (nộp đ/c PHT), tổ chức luyện tập các đội tuyển TDTT vào các buổi chiều sau khi học buổi 2. Độ tuổi, các môn thi đấu theo điều lệ hội khỏe tỉnh năm học 2016-2017.

            - Đ/c Thái phân công giáo viên, đoàn viên hỗ trợ phụ trách các đội TDTT

b) Nâng cao chất lượng đại trà

            - Tiếp tục duy trì lịch học buổi 2, dạy thực nghiệm, dự giờ thăm lớp. BGH và bộ phận chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn buổi hai. Lưu ý giờ giấc, giáo án, nề nếp dạy buổi 2 phải thật nghiêm túc, đạt hiệu quả về chất lượng. Đặc biệt đối với lớp 9: Dạy buổi 2 phải kết hợp bồi phụ với việc tổ chức ôn tập kiến thức vào cấp 3 cho học sinh (thể hiện ở nội dung ôn tập). Với những học sinh đăng ký học buổi 2 để lợi dụng chơi bời, trốn gia đình yêu cầu GVBM, GVCN báo với phụ huynh và có biện pháp giáo dục kịp thời hoặc đình chỉ học buổi 2. Chú ý giờ giấc lên lớp, tan học cho đúng thời gian, không làm mất thời gian như lên lớp lề mề, vào muộn, ra sớm. GV nào trực ban không đúng giờ, giáo viên đó phải chịu trách nhiệm, GV trực ban buổi chiều chú ý ghi vào sổ trực ban.

c) Tổ chức các chuyên đề – ngoại khoá:

- Tại trường: Tổ CM và giáo viên thực hiện theo kế hoạch đề ra. GV lên kế hoạch từ đầu tuần, duyệt với tổ CM sau đó nộp BGH rồi mới thực hiện.

- Ngày 06/10- Từ 13h30’: Sinh hoạt chuyên môn mô hình trường học mới tại THCS Thụy Phong (đ/c Thái, N. Trang, P.Trang đi dự).

- Ngày 22/10- Từ 13h30’: Sinh hoạt chuyên môn mô hình trường học mới tại THCS Thái Hồng(đ/c Chầm, Thu, N.Trang đi dự).

- Liên đội tổ chức ngoại khóa về nghĩa trang liệt sĩ 21/10.(đ/c Chi).

d) Tổ chức làm sản phẩm E-learning

             - Giáo viên được phân công làm sản phẩm e-learning hoàn thiện trong hai tuần đầu của tháng 10/2016, sản phẩm về huyện trước ngày 31/10/2016 (theo mẫu 02)

e) Giải toán, Tiếng Anh qua mạng:

            - Nhà trường đã triển khai từ tháng 9. Tăng dần số lượng học sinh giải Toán, tiếng Anh qua mạng, cuối tháng thống kê thông báo trên bảng tin(đ/c Thái)

f) Hội giảng trường, cụm

            - Hội giảng trường từ 10-18/10

            - Sau khi hội giảng trường 2 đ/c tổ trưởng thống kê kết quả theo mẫu nộp về BGH

TT

Họ tên

Tên bài dạy

Lớp

Xếp loại

Giỏi

Khá

TB

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

            - Hội giảng cụm từ 24/11-30/11/201

            - Tháng 2/2017 hội giảng GV dạy học theo mô hình trường học mới.

- Các tổ chức trong trường ( Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội) kết hợp phát động tháng hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) và hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

            - Tổ chức các hoạt động:

+ Làm CĐ, NK: Bộ phận CM lên KH chỉ đạo.

+ VN học sinh, TDTT, các trò chơi dân gian: Chi đoàn-Liên đội (đ/c Bí thư đoàn và thầy Chi lên KH).

IV - CÔNG TÁC KHÁC.

1 – Công tác thu các loại quỹ, các khoản đóng góp.

- Chốt BHYT với BHXH Huyện  

- GVCN lập DS thất thu, nêu rõ lí do nộp về nhà trường.

- Tiếp tục hoàn thành tiền Học phí

- Triển khai thu tiền học buổi 2 của HK I

- Sáng ngày 12/10/2016 phòng GD&ĐT kiểm tra công tác thu các khoản đóng góp trong nhà trường.(đ/c L. Mai hoàn thiện các loại thủ tục hồ sơ theo quy định)

2 - Liên đội- Chi đoàn.

            - Chi đoàn kiện toàn BCH chi đoàn phân công nhiệm vụ, cùng liên đội tổ chức các hoạt động trong trường.

            - Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật luật ATGT và cấp chuyên hiệu đội viên ATGT(nếu có).

- Củng cố các hoạt động đội, thực hiện quy chế thi đua.

- Đ/c TPT nộp báo cáo, đăng kí thi đua của liện đội về hội đồng đội trước 5/10/2016

- Đăng kí thời gian tổ chức hội thi tìm hiểu ATGT cấp trường năm 2016 về PGD trước ngày 10/10(đ/c Chi)

3 - Bố trí sắp xếp lại thư viện, phòng đọc, thiết bị:

            - Phòng thiết bị: đ/c N. Mai + HS

            - Phòng thư viện, đọc: đ/c Đ Hà, lên lịch cho học sinh mượn sách tại thư viện.

* Thời gian: Từ ngày 06/10/2016 đến ngày 15/10/2016.

- Tổ chức giới thiệu sách tháng 10/2016

4- Tổ chức hội khỏe tại cụm (có VB HD riêng) :

5- Học nghề (theo HD của PGD), Làm  hồ sơ nghề PT:

- GV(đ/c N. Mai, Duyên) được phân công dạy nghề hoàn thiện hồ sơ lớp học: Sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp, sổ đầu bài, giáo án, lịch trình giảng dạy, tổ chức dạy nghề để đảm bảo thời gian học đủ 70 tiết theo quy định (đ/c Thái chỉ đạo). Tổ chức dạy 2 nghề: Điện dân dụng và Tin học.

6- Kỉ niệm ngày PNVN 20-10.

- Công đoàn tổ chức kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của trường đảm bảo yêu cầu: Ý nghĩa, trang trọng, phong phú (BCH công đoàn có KH cụ thể), (chiều 19/10/2016)

- Công đoàn kết hợp với nhà trường làm 1 công trình chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

7- LĐ-TDVS

            - Tiếp tục thưc hiện tốt công tác lao động chuyên theo khu vực đã phân công.

            - Thực hiện tốt TD đầu giờ và giữa giờ, TD chính khoá. Tổ chức luyện tập các đội tuyển TDTT đảm bảo thời gian( đ/c D. Hà)

 

Hiệu trưởng

 

 

Tạ Văn Chầm

  

PHÒNG GIÁO DỤC THÁI THỤY

TRƯỜNG THCS THÁI XUYÊN

                  

                   SỐ 03/KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thái Xuyên, ngày 01 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH THÁNG 10

Công tác trọng tâm:

           - Phát động đợt thi đua chào mừng  ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và hướng tới  ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.

- Tiếp tục ổn định nền nếp mọi hoạt động trong nhà trường.

            - Tổ chức chuyên đề cấp trường, hội giảng trường.

I – TIẾP TỤC CỦNG CỐ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM.

1 - Tăng cường công tác GDĐĐ, tư tưởng chính trị trong nhà trường.

            - Chi bộ nhà trường kết hợp cùng với các đoàn thể trong trường quan tâm đến việc GD đạo đức - tư tưởng chính trị trong GV và HS. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động theo KH chỉ đạo của phòng GD&ĐT, đặc biệt là cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, từ đó bồi dưỡng tư tưởng chính trị và đạo đức cho GV và HS.

2- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của các bộ phận.

- Các bộ phận và cá nhân chuẩn bị tốt, đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

            + Sổ điểm lớp: Đóng dấu giáp lai của trường(đ/c Hường), hoàn thành việc ghi danh sách học sinh vào Sổ điểm lớp và Sổ điểm cá nhân của giáo viên, thống nhất danh sách học sinh giữa Sổ điểm lớp với Sổ điểm cá nhân của giáo viên. Bắt đầu tiến hành việc vào điểm rải sổ điểm lớp.

            + Sổ điểm cá nhân : Đóng dấu giáp lai của nhà trường, giáo viên bộ môn ghi chính xác và đầy đủ các cột mục trong sổ theo quy định, không viết tắt, lấy điểm thường xuyên, định kì (nếu đã KT).

            + Bàn bài tập trung cho việc chương trình soạn theo chủ đề tích hợp, liên môn, phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới (bổ sung, kéo giãn kiến thức cho hợp lí), ra đề KT, đổi mới PP dạy học...

            + GVCN, GVBM tăng cường kiểm tra sách vở, ĐDHT của học sinh, giáo viên chủ nhiệm nộp kết quả KT vào cuối tháng cùng BC tháng của lớp.

3 - Thực hiện QCCM với CBGV, Nội quy trường học với học sinh:

a) Đối với công tác quản lí chỉ đạo

- Xây dựng và duy trì nguyên tắc kỉ cương trong mọi HĐ của nhà trường. Kết hợp chặt chẽ với tổ chuyên môn để chỉ đạo và thực hiện đúng phân phối chương trình, quản lí chặt chẽ, có hiệu quả công tác dạy học buổi 2, Bồi giỏi, luyện tập TDTT, giải Toán, Tiếng Anh qua mạng. Tổ chức thăm lớp, dự giờ. Thường xuyên tiến hành Kiểm  tra nội bộ. Kiểm tra đột xuất về chuyên môn và hồ sơ để lấy kết quả này là một trong những tiêu chí chính bình xét thi đua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc soạn và dạy theo chủ đề tích hợp, liên môn. Tổ chức dạy học lớp 6 theo mô hình trường học mới. Hoàn chỉnh việc trang chí lớp 6.

- Duyệt kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn của giáo viên.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề ngoại khóa(xd kế hoạch đi trải nghiệm thực tế) theo kế hoạch từ trường, cụm trường theo kế hoạch đã thống nhất đầu năm nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, năng lực sư phạm cho GV, HS. Thực hiện nghiêm túc các tiết dạy thực nghiệm theo kế hoạch đầu năm đặc biệt là việc dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn, mô hình trường học mới (tổ CM lên KH phân công cho GV trong tổ từ đầu tuần 2 tiết /tổ).

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, cho điểm, tính điểm, xếp loại HS theo thông tư 58, công văn số 4669/BGD về việc cho điểm, tính điểm, đánh giá XL học sinh của Bộ GD&ĐT.

   - Tổ chức Hội thi Sáng tạo KHKT cấp trường, chuẩn bị cho tổ chức Hội thi cấp cụm trường & cấp huyện.(GV được tổ phân công lên kế hoạch, dự kiến SP làm và hoàn thiện )

  - Tổ chức hội giảng cấp trường chào mừng ngày 20/10 và 20/11.

b) Đối với tổ chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn hoạt động của tổ chuyên môn trong cuộc họp ngày 9+10/9/2016 của Phòng GD & ĐT Thái Thụy. Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ GV góp ý trên tinh thần xây dựng thẳng thắn, cố gắng thực hiện dự giờ xong rút kinh nghiệm ngay. Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn theo KH của nhà trường. Kiểm tra hồ sơ định kì hàng tháng (mỗi tháng kiểm tra theo chủ đề), duyệt giáo án hàng tuần, đặc biệt phải đọc kỹ PPCT và kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn của GV, chú ý thông báo cho GV được KT những tồn tại để kịp thời sửa chữa (đặc biệt chú ý GV dùng GA in phải chú ý cả cách chỉnh sửa, trình bày, căn lề, dùng phông chữ, kiểu chữ, kiểm tra kỹ phần hướng dẫn học ở nhà và những tiết kéo giãn chương trình...)

- Hai tổ triển khai và phân công giáo viên hướng dẫn học sinh làm các sản phẩm thi Sáng tạo KHKT cấp trường, chuẩn bị cho tổ chức Hội thi cấp cụm trường & cấp huyện. Khuyến khích HS trong việc vận dụng các kiến thức đã đọc trong tủ sách Lớp học, tủ sách Phụ huynh và làm theo hướng dẫn của bộ sách “Tập làm nhà phát minh” của nhà sách Dân trí (Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Văn hóa - Giáo dục Long Minh) để làm ra những sản phẩm dự thi.

- Đồng chí PHT chỉ đạo việc hội giảng, các đ/c tổ trưởng, tổ phó và BGH dự giờ xếp loại các tiết hội giảng vào phiếu dự giờ.

- Phát động CBGV, học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, phát huy sáng kiến để có sản phẩm có giá trị cao tham dự Hội thi theo hướng: tiếp tục tu bổ, cải tiến, hoàn thiện các sản phẩm của năm trước; đồng thời làm các sản phẩm mới.

- Tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa, các giờ dạy thực nghiệm theo đúng KH, tham mưu với BGH để chỉ đạo trong công tác chuyên môn. Kết hợp cùng đ/c phó HT theo dõi chi tiết việc đổi giờ, dạy thay của GV trong tổ để cuối tháng làm phiếu thanh toán cho GV kịp thời, chính xác. Yêu cầu khi đổi giờ hoặc dạy thay đều phải có phiếu và được phê duyệt của tổ CM và BGH (lưu ý khi đổi giờ phải có lí do chính đáng, phải ghi rõ lí do trong phiếu).

- Tổ trưởng và tổ phó CM phải thể hiện vai trò của mình trong việc quản lí giáo viên trong tổ, nghiêm túc xử lí những hiện tượng CBGV không thực hiện nghiêm túc quy chế CM (ghi vào báo cáo tháng, lập BB, kiến nghị gửi BGH).

c) Đối với GV.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành, nề nếp chuyên môn của trường đã thống nhất. Đánh giá, xếp loại HS trung thực công bằng. Không chữa điểm tuỳ tiện. Nêu cao ý thức tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ CM, năng lực sư phạm  gây được uy tín với HS và phụ huynh.

- Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng bài soạn, dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn. Sử dụng hiệu quả ĐDDH và phòng học bộ môn. Hoàn thiện phiếu đăng ký sử dụng ĐDDH nộp cho CBTB vào đầu tuần trong tháng. Đảm bảo hồ sơ đầy đủ sạch đẹp, chú trọng về các loại giáo án (cả chính khoá, buổi 2, bồi giỏi) - sổ hội họp - sổ chủ nhiệm- sổ điểm cá nhân: GA bồi giỏi hợp lí thể hiện ở việc : Đủ dạng BT- Phương pháp giải quyết từng loại BT, thể hiện rõ kiến thức cơ bản, cách rèn kỹ năng trình bày cho học sinh. Ngoài ra phải có phương pháp dạy phù hợp và hướng dẫn cách học ở lớp, ở nhà cho học sinh.

- Thực hiện hoạt động chuyên môn trên website Trường học kết nối (đ/c PHT chỉ đạo chung)

   - Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 được phát động trong toàn huyện.

  - GV chuẩn bị và đăng kí hội giảng cấp trường từ 4-6/10/2016 trên bảng để BGH cùng đi dự giờ. Các đ/c GV không có tiết dạy phải đi dự giờ.

- Đối với GVCN: Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, có các biện pháp tích cực để giáo dục đạo đức cho học sinh - coi công tác xây dựng nền nếp, tăng cường trật tự, kỉ cương trong nhà trường là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học. GV chủ nhiệm thường xuyên phải đi sớm để quản lí học sinh trong các giờ TD đầu giờ, truy bài..., nắm bắt tình hình của lớp để khắc phục những tồn tại kịp thời, đặc biệt với những lớp có học sinh hư, hs cá biệt. Riêng học sinh bỏ học buổi 2 đi chơi điện tử, yêu cầu GVCN báo với phụ huynh để có biện pháp giáo dục. Nếu nhiều lần nhắc nhở không sửa chữa có thể đình chỉ những học sinh này, không cho học buổi 2 để tránh ảnh hưởng đến những học sinh khác. Thường xuyên kiểm tra sách vở, ĐDHT của học sinh.

            - Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất: Sách giáo khoa, các loại vở, bản đồ lịch sử, địa lí, đồ dùng học tập của học sinh, hướng dẫn cụ thể đối với hs lớp 6 để các em có sự chuẩn bị đủ sách vở và đồ dùng học tập theo yêu cầu của học sinh THCS(lưu ý học sinh thực hiện tốt học tập theo nhóm). GVCN báo cáo công tác kiểm tra đồ dùng học tập, sách vở của HS theo mẫu đã thống nhất.

d) Với học sinh.

- Thực hiện tốt nề nếp, kỉ cương trong học tập và hoạt động các phong trào của nhà trường, địa phương. Thực hiện tốt nội quy trường THCS. Thực hiện nghiêm túc quy định của liên đội trong mọi hoạt động.

            - Đội cờ đỏ tiếp tục theo dõi thi đua sát sao, quản lí tốt các lớp trong các giờ TD, truy bài, hoạt động ngoài giờ (nói tục chửi bậy, bảo vệ MT, ATGT...). Phát huy vai trò của đội ngũ CB lớp trong việc quản lí các nề nếp của lớp, báo cáo kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy trường học cho GVCN, TPT, BGH. GV bộ môn tiếp tục đôn đốc việc học và chuẩn bị bài ở nhà đối với HS.

            - Từ ngày 15/10/2016 thực hiện thời khóa biểu mùa đông.

II – CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG-PHỔ CẬP

1 - Số lượng:

- Duy trì sĩ số 179 HS. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần đạt trên 98%. Với những học sinh hay nghỉ học GVCN cùng GV bộ môn theo dõi để thông báo cho GĐ học sinh biết, kết hợp với ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường, của lớp để có biện pháp tích cực.

- Nhà trường tiếp tục tham mưu với Đảng uỷ- UBND xã - Các cơ sở thôn- Hội cha mẹ học sinh để cùng với nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.

- Thực hiện việc nâng cao chất lượng dạy học là yếu tố quan trọng nhất trong việc duy trì số lượng học sinh.

2 - Làm phổ cập:

* Tổ phổ cập đã phân công trong tháng 9.

- Hoàn thiện danh sách học sinh lớp 6 vào sổ đăng bộ, hoàn thiện các loại hồ sơ theo quy định.

           - Ngày 7/10/2016 duyệt hồ sơ phổ cập tại cụm trường (đ/c Thái)

III – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1 - Hoạt động dạy học:

            - Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 20-10, 20-11.

a) Công tác bồi dưỡng HSG.

            - GV bộ môn thành lập đội tuyển HSG, trên cơ sở nắm bắt tình hình học tập của các em và thực hiên bồi theo TKB của nhà trường đã lên, trong học kì I mỗi tuần bồi 01 buổi, nếu có công việc khác trùng buổi bồi thì thay buổi khác cho đủ số buổi theo kế hoạch. Động viên học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng HSG tại trường và cụm. Thường xuyên liên lạc, nắm bắt tình hình học tập của HS ở trên lớp, lớp bồi ở trường và lớp cụm. Nộp bài KS hàng tháng và điểm khảo sát cho BGH (đ/c PHT) hàng tháng, đồng thời thông báo tình hình học tập của học sinh.

            - Theo kế hoạch cụm trường mở lớp bồi HSG cho cả 2 khối 6, 7 Vì vậy đề nghị GVBM lập DSHS tham gia học lớp bồi cụm cho 2 khối( 2hs/lớp bồi) nộp đ/c PHT ngày 8/10/2016. Các lớp bồi HSG học tại cụm sẽ triển khai trong tháng 10, địa điểm tại .....................................

            - Đ/c D Hà lên kế hoạch, lập DS đội tuyển TDTT (nộp đ/c PHT), tổ chức luyện tập các đội tuyển TDTT vào các buổi chiều sau khi học buổi 2. Độ tuổi, các môn thi đấu theo điều lệ hội khỏe tỉnh năm học 2016-2017.

            - Đ/c Thái phân công giáo viên, đoàn viên hỗ trợ phụ trách các đội TDTT

b) Nâng cao chất lượng đại trà

            - Tiếp tục duy trì lịch học buổi 2, dạy thực nghiệm, dự giờ thăm lớp. BGH và bộ phận chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn buổi hai. Lưu ý giờ giấc, giáo án, nề nếp dạy buổi 2 phải thật nghiêm túc, đạt hiệu quả về chất lượng. Đặc biệt đối với lớp 9: Dạy buổi 2 phải kết hợp bồi phụ với việc tổ chức ôn tập kiến thức vào cấp 3 cho học sinh (thể hiện ở nội dung ôn tập). Với những học sinh đăng ký học buổi 2 để lợi dụng chơi bời, trốn gia đình yêu cầu GVBM, GVCN báo với phụ huynh và có biện pháp giáo dục kịp thời hoặc đình chỉ học buổi 2. Chú ý giờ giấc lên lớp, tan học cho đúng thời gian, không làm mất thời gian như lên lớp lề mề, vào muộn, ra sớm. GV nào trực ban không đúng giờ, giáo viên đó phải chịu trách nhiệm, GV trực ban buổi chiều chú ý ghi vào sổ trực ban.

c) Tổ chức các chuyên đề – ngoại khoá:

- Tại trường: Tổ CM và giáo viên thực hiện theo kế hoạch đề ra. GV lên kế hoạch từ đầu tuần, duyệt với tổ CM sau đó nộp BGH rồi mới thực hiện.

- Ngày 06/10- Từ 13h30’: Sinh hoạt chuyên môn mô hình trường học mới tại THCS Thụy Phong (đ/c Thái, N. Trang, P.Trang đi dự).

- Ngày 22/10- Từ 13h30’: Sinh hoạt chuyên môn mô hình trường học mới tại THCS Thái Hồng(đ/c Chầm, Thu, N.Trang đi dự).

- Liên đội tổ chức ngoại khóa về nghĩa trang liệt sĩ 21/10.(đ/c Chi).

d) Tổ chức làm sản phẩm E-learning

             - Giáo viên được phân công làm sản phẩm e-learning hoàn thiện trong hai tuần đầu của tháng 10/2016, sản phẩm về huyện trước ngày 31/10/2016 (theo mẫu 02)

e) Giải toán, Tiếng Anh qua mạng:

            - Nhà trường đã triển khai từ tháng 9. Tăng dần số lượng học sinh giải Toán, tiếng Anh qua mạng, cuối tháng thống kê thông báo trên bảng tin(đ/c Thái)

f) Hội giảng trường, cụm

            - Hội giảng trường từ 10-18/10

            - Sau khi hội giảng trường 2 đ/c tổ trưởng thống kê kết quả theo mẫu nộp về BGH

TT

Họ tên

Tên bài dạy

Lớp

Xếp loại

Giỏi

Khá

TB

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

            - Hội giảng cụm từ 24/11-30/11/201

            - Tháng 2/2017 hội giảng GV dạy học theo mô hình trường học mới.

- Các tổ chức trong trường ( Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội) kết hợp phát động tháng hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) và hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

            - Tổ chức các hoạt động:

+ Làm CĐ, NK: Bộ phận CM lên KH chỉ đạo.

+ VN học sinh, TDTT, các trò chơi dân gian: Chi đoàn-Liên đội (đ/c Bí thư đoàn và thầy Chi lên KH).

IV - CÔNG TÁC KHÁC.

1 – Công tác thu các loại quỹ, các khoản đóng góp.

- Chốt BHYT với BHXH Huyện  

- GVCN lập DS thất thu, nêu rõ lí do nộp về nhà trường.

- Tiếp tục hoàn thành tiền Học phí

- Triển khai thu tiền học buổi 2 của HK I

- Sáng ngày 12/10/2016 phòng GD&ĐT kiểm tra công tác thu các khoản đóng góp trong nhà trường.(đ/c L. Mai hoàn thiện các loại thủ tục hồ sơ theo quy định)

2 - Liên đội- Chi đoàn.

            - Chi đoàn kiện toàn BCH chi đoàn phân công nhiệm vụ, cùng liên đội tổ chức các hoạt động trong trường.

            - Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật luật ATGT và cấp chuyên hiệu đội viên ATGT(nếu có).

- Củng cố các hoạt động đội, thực hiện quy chế thi đua.

- Đ/c TPT nộp báo cáo, đăng kí thi đua của liện đội về hội đồng đội trước 5/10/2016

- Đăng kí thời gian tổ chức hội thi tìm hiểu ATGT cấp trường năm 2016 về PGD trước ngày 10/10(đ/c Chi)

3 - Bố trí sắp xếp lại thư viện, phòng đọc, thiết bị:

            - Phòng thiết bị: đ/c N. Mai + HS

            - Phòng thư viện, đọc: đ/c Đ Hà, lên lịch cho học sinh mượn sách tại thư viện.

* Thời gian: Từ ngày 06/10/2016 đến ngày 15/10/2016.

- Tổ chức giới thiệu sách tháng 10/2016

4- Tổ chức hội khỏe tại cụm (có VB HD riêng) :

5- Học nghề (theo HD của PGD), Làm  hồ sơ nghề PT:

- GV(đ/c N. Mai, Duyên) được phân công dạy nghề hoàn thiện hồ sơ lớp học: Sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớp, sổ đầu bài, giáo án, lịch trình giảng dạy, tổ chức dạy nghề để đảm bảo thời gian học đủ 70 tiết theo quy định (đ/c Thái chỉ đạo). Tổ chức dạy 2 nghề: Điện dân dụng và Tin học.

6- Kỉ niệm ngày PNVN 20-10.

- Công đoàn tổ chức kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của trường đảm bảo yêu cầu: Ý nghĩa, trang trọng, phong phú (BCH công đoàn có KH cụ thể), (chiều 19/10/2016)

- Công đoàn kết hợp với nhà trường làm 1 công trình chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

7- LĐ-TDVS

            - Tiếp tục thưc hiện tốt công tác lao động chuyên theo khu vực đã phân công.

            - Thực hiện tốt TD đầu giờ và giữa giờ, TD chính khoá. Tổ chức luyện tập các đội tuyển TDTT đảm bảo thời gian( đ/c D. Hà)

 

Hiệu trưởng

 

 

Tạ Văn Chầm

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Xuyên

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác