Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2012- 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Đại hội công đoàn trường THCS Thái Thịnh nhiệm kì 2017 - 2022 diễn ra vào những ngày tháng năm lịch sử và là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kì 2015 - 2020, hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh vị chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội công đoàn Giáo dục huyện Thái Thụy lần thứ XXI. Trong bối cảnh đó. Đại hội công đoàn trường THCS Thái Thịnh nhiệm kì 2017 - 2022 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Với chủ đề" Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm" đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục của nhà trường, xây dựng công đoàn phát triển vững mạnh, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.


 

      ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THCS TH¸i thÞnh

       NHIỆM KÌ 2017 – 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                       Th¸i ThÞnh  ngày 26 tháng 5 năm 2017

 BÁO CÁO 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2012- 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2022

    Kính thưa Đại hội!

  Đại hội công đoàn trường THCS Thái Thịnh nhiệm kì 2017 - 2022 diễn ra vào những ngày tháng năm lịch sử và là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kì 2015 - 2020, hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh vị chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội công đoàn Giáo dục huyện Thái Thụy lần thứ XXI.          Trong bối cảnh đó. Đại hội công đoàn trường THCS Thái Thịnh nhiệm kì 2017 - 2022 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Với chủ đề“ Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục của nhà trường, xây dựng công đoàn phát triển vững mạnh, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

 A/ PHẦN THỨ NHẤT

    TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ VÀ  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2012 – 2017

I/  TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ.

Năm năm qua trường THCS Thái Thịnh đã đạt được thành tích xuất sắc, năm năm liền đều đạt tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ hai năm 2016. Công đoàn trường 5 năm liền đạt vững mạnh xuất sắc, được Liên đoàn lao động huyện, tỉnh, CĐGD, tỉnh, huyện tặng giấy khen, bằng khen.

- Chất lượng đội ngũ của nhà trường ngày một nâng cao. CĐ trường có 23 đoàn viên trong đó có 18 đ/c nữ chiếm tỷ lệ 78,3%, biên chế 22, hợp đồng 1, trình độ chuẩn đạt 23/23 đ/c, có trình độ đại học 18/23 đ/c đạt 78,3%, có trình độ thạc sĩ là 1 đ/c đạt 4,3%, có trình độ trung cấp chính trị 2 đ/c và 1 đ/c đang theo học. Chi bộ có 12 đảng viên. đạt 55%, 2 đ/c đang hoàn thiện hồ sơ Đảng chờ quyết định kết nạp. 1 đ/c vừa học xong lớp tìm hiểu về Đảng nguyên nhân số Đảng viên thấp là năm học 2014 – 2016 trường đã bị điều động đi trường khác 4 đ/c đều là những đ/c cốt cán và đều là Đảng viên.

     Trong nhiệm kỳ qua trường đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ phụ cấp ngành, phụ cấp thâm niên và các chế độ khác cho ĐVCĐ, đời sống CBGV khá ổn định. Đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của ban giám hiệu nhà trường. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng 5 năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của trường đã không ngừng phấn đấu học tập, hăng hái thi đua, chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Kết quả được thể hiện qua các năm như sau:

Số TT

 

Năm

học

CBGV Đạt CSTĐ

cấp tỉnh

CBGV Đạt CSTĐ

cấp huyện

Số GV Đạt GVDG cấp

tỉnh

Số GV Đạt GVDG cấp

huyện

KQ hội

giảng cụm

Ghi chú

1

2012- 2013

1

2

3

11

2

 

2

2013- 2014

0

6

3

10

1

 

3

2014- 2015

0

5

4

9

1

 

4

2015- 2016

0

5

2

10

1

 

5

2016- 2017

Chưa có

Chưa có

Chưa có

Chưa có

3

 

6

Cộng

1

18

12

40

 

 

    

     Trong đó có 3 đ/c được UBND tỉnh, huyện tặng giấy khen, bằng khen, 19 lượt cán bộ giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, 2 cán bộ, nhân viên được Sở giáo dục tặng giấy khen, bằng khen, 12 lượt giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 40 lượt giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.( Năm học 2016 – 2017 chưa xét ).

      II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2012 - 2017

1. Công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục. 

Thực hiện tốt nghị quyết Đại hội CĐ đã đề ra,công đoàn chủ động tham mưu với chi ủy, phối hợp chặt chẽ với BGH tổ chức các buổi học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thông qua các buổi học tập theo chuyên đề, giúp đoàn viên hiểu rõ tình hình chính trị của đất nước, quan điểm của Đảng trong việc xây dựng và phát triển đất nước và quan điểm của Đảng đối với công tác giáo dục. Từ đó, đoàn viên hiểu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với Nhà nước, với ngành, nói và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

        Những  năm qua CBĐVCĐ đều có phẩm chất đạo đức tốt có lối sống lành mạnh văn minh, đáp ứng được yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục. Kết quả là công đoàn đã bồi dưỡng giúp đỡ 4 đoàn viên ưu tú được đi học lớp tìm hiểu về Đảng và không có đoàn viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế chuyên môn.

       2. CÔNG TÁC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO CBGVNV.

Công đoàn luôn tạo mọi điều kiện cho công đoàn viên có đầy đủ phẩm chất chính trị có lối sống lành mạnh có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để họ yên tâm đứng vững trên cương vị công tác của mình. Vì thế, trong nhiệm kỳ qua công đoàn đã phối hợp với chuyên môn vận động đoàn viên tự học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, học văn bằng 2, nâng cao trình độ tin học để đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của Đảng. Tiêu biểu là các đồng chí Chiến, đ/c Ngân, đ/c Uyển, đ/c Gấm, đ/c Hương, đ/c Bình, đ/c Huế, đ/c Ngọc, đ/c Hà, đ/c Tạo, đ/c Nguyễn Linh, đ/c Phạm Linh, đ/c Dương, đ/c Hoa, đ/c Tâm, đ/c Hồng, đ/c Thủy, đ/c Huyên, đ/c Hoài, đ/c Phạm Huế...

CĐ Phối hợp với chuyên môn thực hiện các chuyên đề, ngoại khóa về đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm trong dạy học và quản lý giáo dục. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên soạn giáo án điện tử, dạy giáo án trình chiếu thường xuyên có hiệu quả.

       3. BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CHO CBGVNV.

 Công đoàn luôn thực hiện tốt chức năng là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Công đoàn thường xuyên giám sát việc nâng lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, các chính sách ưu đãi đối với người lao động, chế độ làm ngoài giờ, dạy thay, chi trả tiền dạy buổi 2,...Báo cáo công khai các khỏa thu, chi giúp cho cán bộ giáo viên, nhân viên kiểm tra giám sát được các chế độ đãi ngộ cho chính mình, chế độ khen thưởng công khai, công bằng, minh bạch tạo nên không khí đoàn kết vui vẻ trong nhà trường.     

Hàng năm vào đầu năm học, công đoàn và nhà trường đã tổ chức tốt việc học tập triển khai nhiệm vụ năm học, thảo luận xây dựng kế hoạch chỉ đạo năm học, xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với ban giám hiệu, quy chế chi tiêu nội bộ đồng thời thống nhất các quy định đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên CĐ.

      Trong nhiệm kỳ qua có 38 lượt đoàn viên công đoàn được nâng lương, trong đó có 11 lượt đoàn viên được nâng lương trước thời hạn, 1 đoàn viên được nâng lương vượt khung, 4 đoàn viên được hưởng chế độ thai sản, các chế độ phụ cấp ngành, phụ cấp thâm niên được đảm bảo đầy đủ, chính xác.

 4. CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN CHO CBGVNV.

Trong những năm qua công đoàn đã phối hợp với nhà trường chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, xây dựng các mô hình tương trợ phát triển kinh tế gia đình,

Công đoàn đã làm tốt công tác hiếu hỷ, thăm hỏi đoàn viên và người thân lúc ốm đau, thai sản. Đầu năm CĐ và nhà trường đã tổ chức cho đoàn viên đi tham quan vãn cảnh khu du lịch tâm linh, hè tổ chức đi tham quan thắng cảnh và nghỉ mát. Những việc làm đó đã góp phần xây dựng mối đoàn kết trong nhà trường đồng thời động viên đoàn viên phấn khởi hăng hái tham gia các hoạt động của công đoàn và nhà trường.

        Hàng năm CĐ phối hợp với nhà trường xây dựng quỹ khuyến học để tặng thưởng động viên cho 38 lượt cháu là con CBGVNV đạt học sinh giỏi các cấp với số tiền thưởng là 4,400,000đ .Hàng năm CĐ và nhà trường đều có quà cho các cháu nhân ngày 1/6 và rằm trung thu và có quà tết, quà nhân ngày 20/11 cho CBGVNV với số tiền trên 2 triệu đồng một đ/c. Trong 5 năm qua tập thể CBGVNV cùng toàn thể các em học sinh trong trường đã quyên góp giúp đỡ cho học sinh nghèo và bạn nghèo bằng các hình thức như mua bảo hiểm, bảo việt, sách vở, quà tết, tiền học buổi hai và các khoản đóng góp khác nó được thể hiện cụ thể qua các năm như sau.

 

STT

Năm học

số h/s khó khăn được CBGV giúp đỡ đầu năm học

Số tiền

CBGVNV cùng các em h/s ủng hộ h/s nghèo có tết

Số tiền

Miễn các khoản đóng góp cho học sinh nghèo

1

2012-2013

21 em

2,600,000

18 em

1,800,000

14,770,000

2

2013-2014

21 em

3,920,000

21 em

2,100,000

13,450,000

3

2014-2015

8 em

2, 320,000

21 em

3,050,000

32,704,000

4

2015-2016

9 em

2,320,000

22 em

3,052,000

32,794,000

5

2016-2017

8 em

1,200,000

25 em

2,750,000

24,115,000

 

công

67 lượt em

12,360,000

107 lượt em

12,752,000

117,840,000

    

      Đặc biệt trong nhiệm kỳ này CĐ, nhà trường đã tham mưu và được sự giúp đỡ nhiệt tình của tổng công ty than Đông Bắc của thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển là người con của quê hương đã ủng hộ xây dựng nhà hiệu bộ cho nhà trường với số tiền trên 2 tỷ đồng và được sự ủng hộ giúp đỡ của cấp trên, phụ huynh học sinh toàn trường đã làm được 1899m2  sân bê tông.

     Được sự quan tâm của quỹ tấm lòng việt đài truyền hình Việt Nam đã trao tặng cho mỗi học sinh của trường một chiếc áo mùa đông với tổng số tiền là 25,260,000đ.

       CĐ duy trì và phối hợp tốt với CĐ 2 trường Mầm non và Tiểu học trong xã trong việc tổ chức viếng thăm cha mẹ hai bên của ĐVCĐ qua đời và tặng quà cho hội cựu giáo chức của xã nhân ngày 20/11 hàng năm.

       Tổng kết 5 năm công tác tuyên dương con CBGV học giỏi của công đoàn giáo dục huyện nhà trường có đồng chí Phạm Thị Hảo được tuyên dương  khen thưởng tại hội nghị này.

   Có thể nói, hoạt động chăm lo cải thiện đời sống đoàn viên CĐ là việc làm thường xuyên đầy tình nghĩa, có hiệu quả, đã thể hiện rõ chức năng quan trọng của công đoàn.

        5. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA.

        Công đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nay là chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”,  cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương – Trách nhiệm”. Thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Hai tốt”, “ Nữ hai giỏi” và phong trào  thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”... Bằng việc làm cụ thể như: đôn đốc giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, trung thực trong kiểm tra, đánh giá , xếp loại học sinh; tích cực học tập, nâng cao trình độ; làm tốt công tác phê và tự phê; giúp đỡ đồng nghiệp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục đạo đức học sinh.

CĐ phối hợp với nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu với địa phương làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Nhà trường  kết hợp với công an địa phương tuyên truyền giáo dục pháp luật, tổ chức tham gia hội thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ”,. Bên cạnh đó, nhà trường tuyên truyền giáo dục học sinh chung tay xây dựng nông thôn mới. Các thầy cô tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, tham gia hoạt động tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

       Công đoàn đã phối hợp với BGH xây dựng đơn vị văn hóa, phát động đoàn viên phấn đấu đạt gia đình văn hóa tại nơi cư trú. Kết quả trường đạt đơn vị văn hóa cấp tỉnh năm 2013, 100%  gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa.

Trong phong trào thi đua “hai tốt”, hàng năm CĐ đã động viên giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, đăng ký làm chuyên đề, ngoại khóa, làm đồ dùng dạy học. Kết quả hội giảng qua các năm như sau.

 

STT

Năm học

Số Gv tham gia hội giảng cụm

Xếp thứ  hội giảng cụm tổ xã hội

Xếp thứ hội giảng cụm tổ tự nhiên

Xếp thứ hội giảng chung của trường

Ghi chú

1

2012 - 2013

16 đ/c

2

2

2

 

 

2

2013 - 2014

16 đ/c

1

2

1

 

 

3

2014 - 2015

16 đ/c

1

2

1

 

 

4

2015 - 2016

14 đ/c

1

2

1

 

 

5

2016 - 2017

10 đ/c

2

4

3

 

 

6

Cộng

72 lượt

 

 

 

 

 

 

      Năm học 2015 – 2016 trường có 2 đ/c không tham gia hội giảng vì 1 đ/c được hội đồng giám khảo huyện xét đặc cách,  1 đ/c được miễn do tuổi cao sức khỏe yếu.

      Năm học 2016 – 2017 trường có 4 đ/c không tham gia hội giảng vì 1 đ/c được hội đồng giám khảo huyện xét đặc cách,  1 đ/c được miễn do sức khỏe và 2 đ/c nghỉ chế độ thai sản.

     Công đoàn và nhà trường đã vận động, hướng dẫn giáo viên tham gia các cuộc thi do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động, như: cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn”, cuộc thi “ Sáng tạo khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin”, cuộc thi “soạn giáo án Elaerning”;  hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi “kiến thức Liên môn”,do ngành tổ chức và tham gia bồi dưỡng học sinh giải toán, tiếng anh, vật lý, hóa học qua mạng, bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa, hướng dẫn tập luyện các đội tuyển thể thao, văn nghệ. Các cuộc thi này vẫn được duy tri và giữa vững ở thứ hạng cao của huyện  nó được thể hiện qua các năm như sau.

 

STT

Năm học

Tổng số h/s toàn trường

Tổng số h/s đỗ h/s giỏi các cấp

Xếp thứ h/s giỏi toàn huyện

Ghi chú

1

2012 – 2013

286 em

50 em

4

 

2

2013 – 2014

278 em

54 em

6

 

3

2014 – 2015

267 em

72 em

2

 

4

2015 – 2016

231 em

44 em

9

 

5

2016 – 2017

210 em

63 em

4

 

Cộng

 

1272 em

283 em

  

       Với phong trào “Học tốt” nhà trường thường xuyên phát động các lớp đăng ký giờ học tốt, ngày học tốt tạo nên không khí thi đua sôi nổi. Kết quả: chất lượng kiểm tra cuối kỳ, cuối năm chất lượng đều đạt bằng và vượt bình quân của huyện, chất lượng tuyển sinh vào THPT trường công lập hàng năm đều đạt từ 95 đến 97% số h/s dự thi trúng tuyển, kết quả học sinh giỏi hàng năm ổn định đều được xếp ở tốp đầu của huyện. Kết quả đó được Đảng, chính quyền, phụ huynh học sinh trong xã đánh giá cao. 

       Trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực ”  công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức các tiết hoạt động ngoài giờ, các trò chơi dân gian, các cuộc thi văn nghệ, thể thao, làm báo tường, ra tập san, thi vẽ tranh về biển đảo quê hương đã tạo lên không khí thi đua sôi nổi, tạo mối thân thiện giữa thầy với thầy, trò với trò và thầy cô với trò.. Hàng ngày đôn đốc học sinh tham gia vệ sinh môi trường, trang trí lớp học, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và chăm sóc bồn hoa cây cảnh tạo môi trường xanh, sạch đẹp.

        Trong phong trào “Nữ hai giỏi” Công đoàn và ban nữ công  đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em thực hiện tốt hai nhiệm vụ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tạo cơ hội cho chị em trao đổi các kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua các cuộc họp chuyên môn, hòm thư điện tử, đường dây nóng đã tuyên truyền cho chị em tìm hiểu về: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật lao động; Luật Bảo hiểm xã hội…Giúp chị em hiểu được quyền lợi của phụ nữ. Đặc biệt, BCH công đoàn phối hợp với ban giám hiệu tạo điều kiện cho chị em được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học văn bằng hai, làm chuyên đề ngoại khóa, viết sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học, làm đồ dùng dạy học... Những việc làm đó giúp chị em tăng cường học hỏi kinh nghiệm, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua CĐ có đồng chí Phạm Thị Chiến được ban thường vụ công đoàn giáo dục Thái bình tặng thưởng danh hiệu phụ nữ hai giỏi giai đoạn 2010 – 2015.

Với đặc thù là cơ quan có nhiều đoàn viên là nữ, ban chấp hành công đoàn thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa ứng xử, hội thảo về phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam về văn hóa trường học, trang phục học đường. Qua hội thảo giúp chị em tự bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, ứng xử có văn hóa, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của người nhà giáo Việt Nam.

          Phong trào từ thiện nhân đạo là một hoạt động nổi bật của nhà trường. Hàng năm Công đoàn trường thực hiện đầy đủ các đợt quyên góp, ủng hộ do ngành và các cấp phát động như: quỹ mái ấm công đoàn, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ nuôi dưỡng Mẹ Việt nam anh hùng, quỹ ngày vì người nghèo, ủng hộ người khuyết tật, học sinh nghèo có tết, chăm sóc vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ...

Hàng năm công đoàn và nhà trường quan tâm tới hoạt động hiến máu nhân đạo, mỗi năm CĐ và nhà trường đều động viên từ 2 đến 3 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Việc phát huy dân chủ trong nhà trường được chú trọng : Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học, tổ chức Hội nghị CNVC, bình xét thi đua, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, công tác tài chính, xây dựng các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị,... Nề nếp, kỉ cương trong trường học được tăng cường, thực hiện dứt điểm tình trạng lạm thu trong nhà trường, tình trạng dạy thêm học thêm trái phép, phòng chống các tai tệ nạn xã hội, bạo lực học đường,...

       6. ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.

 Thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐCP về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.     

 Công đoàn thường xuyên duy trì sinh hoạt có nề nếp, khoa học, hiệu quả, đúng điều lệ, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, kịp thời giải quyết những vướng mắc, không để xảy ra khiếu kiện.

Ban chấp hành công đoàn sinh hoạt đúng điều lệ công đoàn, phân công rõ trách nhiệm các thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm, quý, tháng,..
        Cuối năm học công đoàn đều có đánh giá tự chấm điểm, xếp loại thi đua. Hàng năm được công đoàn cấp trên công nhận vững mạnh xuất sắc được tặng giấy khen, bằng khen.

Trong nhiệm kì qua có 2 đồng chí được tặng “Kỉ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.

 Công tác nữ công: có đầy đủ kế hoạch, hồ sơ. Phong trào phụ nữ “Giỏi việc trường , đảm việc nhà” phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được duy trì phát triển.

      7. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA.

Thực hiện đúng quy định của nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thu chi, quản lý tài chính. Đóng đúng, đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện tốt Thông tri 01/TTr-TLĐ ngày 27/10/2006 về xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra, thanh tra nhân dân trong công tác kiểm tra đánh giá thi đua, khen thưởng, tài chính.

        II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 TỒN TẠI HẠN CHẾ.

- Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị vẫn còn một vài hạn chế, việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên có lúc, có nơi chưa kịp thời.

        - Chất lượng một số buổi họp của công đoàn còn hình thức, việc thảo luận chưa sôi nổi tự giác, công tác phê và tự phê chưa được chú trọng.

- Nhà trường còn có 1 đ/c vi phạm công tác kế hoạch hóa gia đình.

- Kinh phí của CĐ quá hạn hẹp.

Nguyên nhân của những tồn tại.

- Khách quan:

Một số đoàn viên chưa tích cực học tập bồi dưỡng chuyên môn. Một số giáo viên ngại tiếp xúc với phương tiện dạy học hiện đại, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Đời sống kinh tế của nhân dân được nâng lên, tuy nhiên một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học hành của con cái mình còn thoái thác cho nhà trường.

- Trong nhiệm kỳ qua CSVC của trường đã có nhiều thay đổi, khang trang hơn, sạch sẽ hơn, đẹp hơn. Nhưng vẫn còn thiếu các phòng chức năng.

- Chủ quan :

 Một số công đoàn viên chưa tích cực trong hoạt động công đoàn và chuyên môn. Có giáo viên tự bằng lòng với kết quả đã đạt được, không cố gắng nên chất lượng dạy học không ổn định.

 BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

          1- Mọi hoạt động của công đoàn phải bám sát đường lối quan điểm của Đảng,  chính sách pháp luật của nhà nước, mục tiêu của cấp học. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn của nhà trường, địa phương.

  2- Chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ, phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu.

  3- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong công đoàn.Tổ chức tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi.

 4- Cán bộ công đoàn cần nhiệt tình, tâm huyết có tinh thần trách nhiệm với công việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết đấu tranh cho quyền lợi của đoàn viên.

 5-  Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế trường học, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai, tạo niềm tin cho đoàn viên đối với công đoàn và nhà trường.

         6- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá khách quan các hoạt động của công đoàn.

7- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên khích lệ đoàn viên phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

 B/ PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2017 – 2022.

I/ MỤC TIÊU:

  1. Xây dựng đội ngũ đoàn viên CĐ phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực, tự học tự rèn, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu 100%  đoàn viên đạt danh hiệu “ đoàn viên tích cực”, 90% trở lên đạt “đoàn viên công đoàn xuất sắc”.

2. 100%  đoàn viên thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Phấn đấu đạt đơn vị văn hóa tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, 100% đạt gia đình nhà giáo văn hóa, không có cán bộ giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

  3. Hàng năm, phấn đấu có từ 3-5 đ/c  đoàn viên công đoàn đạt chiến sĩ thi đua, các cấp, có từ 14-16 đ/c giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, 100%  đoàn viên nữ đạt “ nữ hai giỏi”; có 1 - 2 đoàn viên được khen cao, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, được công đoàn cấp trên tặng giấy khen, bằng khen, trường phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc gương mẫu về mọi mặt.

  4. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Phấn đấu 100% đoàn viên làm từ thiện nhân đạo, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

    II/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

  1. Công tác tuyên truyền giáo dục

CĐ cùng với nhà trường thường xuyên tổ chức cho ĐVCĐ học tập và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Phát động và tổ chức các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành.

       Tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình, kiến thức xã hội cho nhà giáo. Làm tốt công tác phòng chống các tai tệ nạn xã hội, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “trường học văn hóa” nhà giáo văn hóa.

  Công tác tuyên truyền phải được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên, bám sát văn bản chỉ đạo của ngành và công đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể theo năm học, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

  Phối hợp với ban giám hiệu tổ chức tốt  các hội thi, cuộc thi, tạo điều kiện cho đoàn viên được học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng đại trà.. Thực hiện tốt việc kiểm tra nội bộ, tập trung đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, phấn đấu giữ vững tập thể lao động xuất sắc.

           Bồi dưỡng giới thiệu, đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

     2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia quản lí đơn vị.

Tham mưu với ban giám hiệu tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên công đoàn. Tổ chức hội thảo góp ý kiến xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, xây dựng quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm phát huy tính dân chủ đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn.

Chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ kịp thời  cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên khen thưởng kịp thời thành tích học tập của con cán bộ giáo viên. Tiếp tục xây dựng các mô hình tương trợ nội bộ giúp đoàn viên ổn định cuộc sống, chăm sóc, dạy dỗ con cái thành đạt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thực hiện tốt công tác hiếu, hỷ, thăm hỏi động viên đoàn viên và người thân.

    Giám sát việc thực hiện quyền lợi của người lao động, như chi trả lương, phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên, chế độ ốm đau thai sản, chi trả dạy thay, tăng giờ, tiền dạy buổi 2…

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên công đoàn.

        3. Đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Triển khai và thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy  giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phong trào thi đua“xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  phong trào “nữ hai giỏi” Đẩy mạnh phong trào “Mỗi cán bộ giáo viên, nhân  viên nhận giúp đỡ từ 1 – 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh học yếu”.

Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, quy định về trang phục, xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực. Thực hiện tốt: kỷ cương trong nhà trường, dứt điểm không dạy thêm học thêm trái quy định, dứt điểm không có lạm thu trong nhà trường, thực hiện đầy đủ công khai, giám sát việc thu, chi của nhà trường...

     4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chấp hành CĐ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của mỗi đoàn viên đối với Công đoàn, với nhà trường.

Cải tiến nề lối làm việc và nội dung sinh hoạt công đoàn của ban chấp hành đến các tổ công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh.

Phối hợp tổ chức thực hiện tốt “Quy ước trường học văn hóa”

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong việc tham gia xây dựng nhà trường, xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ nguồn có đủ điều kiện được bổ nhiệm vào công tác quản lý.

      5. Công tác nữ.

      Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng chính sách pháp luật và chế độ liên quan đến nữ đoàn viên. Chủ động thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật pháp, chính sách nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ nữ.

Tổ chức tốt phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe cho chị em, thực hiện tốt bình đẳng giới.

 Ban nữ công tổ chức nhiều hoạt động, chuyên đề và chương trình hoạt động phong phú để chị em tham gia sinh hoạt. Tích cực giúp nhau làm kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng mô hình gia đình ít con. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ trẻ, có năng lực trình độ tham gia quản lí cơ quan, đơn vị.     

        6. Công tác tài chính và hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

         Thực hiện nghiêm túc công tác thu chi tài chính, phấn đấu thu đúng, thu đủ và quyết toán kịp thời, chính xác.

Ủy ban kiểm tra công đoàn phối hợp với ban thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn, việc thực hiện quy chế chuyên môn và các phong trào của ngành phát động. Phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo.

Kính thưa Đại hội!

          Phát huy truyền thống của ngôi trường 54 năm xây dựng và phát triển, là ngôi trường có bề dày thành tích, trường được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba, đơn vị đạt văn hóa cấp tỉnh, là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của CĐGD huyện của chi ủy, chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ với BGH và các đoàn thể trong trường, sự đoàn kết nhất trí không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn của ĐVCĐ sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra.

Trên đây là bản báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, và đề ra phương hướng hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022, Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội tôi đã báo cáo.

      Kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

                                          Xin chân thành cảm ơn.

 

                                                                 TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                Lã Văn Uyển

        

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Thịnh

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác