Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015

Năm học 2014-2015 là năm học bản lề thực hiện mục tiêu:Đổi mới căn bản,toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo chương trình hành động thực hiện NQ số 29 NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương khóa XI. Năm học tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 của ban bí thư TW về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.Toàn ngành tiếp tục xây dựng hình ảnh: Nhà giáo mẫu mực,học sinh chăm ngoan,môi trường giáo dục lành mạnh.....


BÁO CÁO TỔNG KẾT

NĂM HỌC 2014-2015

TR­ƯỜNG THCS THÁI THỊNH

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1/ Đặc điểm chung:

- Năm học 2014-2015 là năm học bản lề thực hiện mục tiêu:Đổi mới căn bản,toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo chương trình hành động thực hiện NQ số 29 NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương khóa XI. Năm học tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 của ban bí thư TW về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.Toàn ngành tiếp tục xây dựng hình ảnh: Nhà giáo mẫu mực,học sinh chăm ngoan,môi trường giáo dục lành mạnh.

- Năm học toàn ngành tiếp tục thực hiện cuộc vận động:Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM;Cuộc vận động Hai không, cuộc vận động: Mối thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.cùng với thực hiện phong trào thi đua:Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do bộ trưởng Bộ GD phát động.

Với các cuộc vận động và các phong trào thi đua trên, toàn ngành đang dấy lên không khí thi đua sôi nổi, Tạo đk thuận lợi cho các hoạt động GD.

2/ Đặc điểm tình hình nhà trường:

* Đội ngũ CBGV:

-  Số CBGV được biên chế: 22 đ/c,2 GV hợp đồng.Tổng 24đ/c, trong đó QLý 2đ/c; Hành chính 2đ/c; GV 18 đ/c được biên chế ở các môn như sau:

Ngữ văn 4; Sử 1; Địa 1; GDCD 0; T.Anh 2; Âm nhạc 1;Mỹ thuật 1; Toán 4; Lý 0; Hoá 0; Sinh 2; TD 1.(1 HĐ Tin và 1 HĐ Tbi)

Đội ngũ GV đủ về số lượng, không  đồng bộ về cơ cấu. Trình độ CM khá đồng đều, 100% GV đã đạt chuẩn, trên chuẩn có 17/22 đạt  77,3%,

- Đội ngũ GV có phẩm chất chính trị tốt, có 13đ/c đảng viên = 63,6%

* Học sinh: Tổng số học sinh toàn trường đầu năm268 em,cuối năm 267 được biên chế ở 8 lớp BQ 34 HS/lớp.

 - HS nữ: 134

- Con liệt sỹ: 0

- Con TBB : 01.

- Con gia đình khó khăn: 19

* CSVC:

- Diện tích đất sử dụng: 8981m2, BQ 33,5 M2/ HS.

- Phòng học : 8 phòng mái bằng,cao tầng chắc chắn; Phòng bộ môn loại I có 3 phòng vật lý, hóa học và1 phòng tin học,còn 2 phòng ghép(Sinh,CN)

Phòng thiết bị: 1phòng;Phòng thư viện: 1phòng ; Các phòng chức năng khác như phòng truyền thống, phòng học nhạc,phòng đoàn đội,y tế chưa có)Các trang thiết bị dạy học nhà nước đầu tư cơ bản đủ theo yêu cầu tối thiểu; Quang cảnh trường sạch, thoáng mát, tiến dần tới đẹp.

3/ Đặc điểm tình hình địa phương:

- Tình hình chính trị ANTT tương đối ổn định

- Kinh tế : Nhân dân chủ yếu làm nghề nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ ít, thu nhập thấp, còn một số gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

- Địa phương có phong trào khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh trong các chi hội, các dòng họ do đó học sinh đỗ vào các trường ĐH cao đẳng ngày một nhiều hơn.

- Là địa phương có truyền thống cách mạng.Đa số người dân lao động hiền lành, chất phác. Cán bộ và nhân dân đoàn kết xây dựng quê hương.

- Tuy nhiên còn một bộ phận không nhỏ người dân  ít  quan tâm đến việc học của con cái

4/ Những thuận lợi cơ bản

-  Sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với giáo dục ngày càng đầy đủ hơn ( Quan tâm đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học, tăng;thực hiện đầy đủ chế độ lương và phụ cấp thâm niên cho nhà giáo, đảm bảo đời sống cho CBGV). Đây là thuận lợi chung của toàn ngành

- Năm học tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 của ban bí thư TƯ về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo,là động lực thúc đẩy CBGV tự học, tự rèn

- Năm học bản lề thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt nam.Năm học toàn ngành tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực,tạo đk tốt cho GV và học sinh hăng hái thi đua trong các hoạt động.

Với trường THCS Thái Thịnh, ngoài thuận lợi chung còn có những nét riêng:

- Đội ngũ GV tương đối đủ về số lượng, ổn định ngay đầu năm.

- Sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương, ban CMHS và các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương tạo đk tốt cho nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Trường có bề dày thành tích,nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  xuất sắc,là đơn vị gương mẫu về mọi mặt.

- Tình hình chính trị ở địa phương khá ổn định, đời sống ND ngày một nâng lên, điều đó góp phần thuận lợi cho hoạt động của nhà trường

5/ Một số khó khăn:

- CSVC của nhà trường còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu, hệ thống các phòng chức năng như phòng học nhạc, tiếng anh, phòng đoàn đội, y tế và một số phòng khác chưa có;

- Đội ngũ có sự thay đổi,xáo trộn(Thay đổi CBQL,1GVnòng cốt của tổ TN có kimh nghiệm dạy lớp 9 nhiều năm chuyển đi Thái Hưng)do đó việc phân công CM có nhiều xáo trộn,tổ TN hầu như GV Toán phải dạy 2 khối,việc đầu tư nghiên cứu chuyên sâu hạn chế,phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy học; Một số môn chuyên còn thiếu GV phải dạy chéo ban,môn tin không có GV trường phải thuê dạy hợp đồng.

- Sự quan tâm của phụ huynh học sinh chưa đồng đều, một số GĐ còn phó mặc sự giáo dục con em cho nhà trường,ít quan tâm đến việc học của con em,năm học này còn 3 học sinh bỏ học trong hè và 1 học sinh bỏ học trong năm học không vận động được.

- GV phần lớn ở xã ngoài, xa xôi đi lại khó khăn, không yên tâm công tác.

 Năm học này với trường THCS Thái Thịnh thuận lợi cũng lớn mà khó khăn cũng còn nhiều. Song với đội ngũ GV có tư tưởng vững vàng, tinh thần đoàn kết, tinh thần ý thức trách nhiệm cao đã phát huy những thuận lợi và khắc phục khó khăn để hoành thành tốt nhiệm vụ năm học.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. Đội ngũ CBGV nhân viên

- Tổng số CBGV đầu năm học là 22 biên chế và 2 đ/c hợp đồng trường, cuối năm 22 biên chế, 1đ/c hợp đồng đóng BH và 2 hợp đồng trường,tổng số 25 CBGV.Trong đó môn NGữ văn:4; sử 01; Địa 01; GDCD 0;Toán 4;Lý 0;Sinh 2; Hoá 1;TD: 1; T.anh 2; Âm nhạc 1(HĐ đóng BH);MT 1

- Quản lý: 2 đủ so với yêu cầu

+ Hành chính: 2 biên chế(1 kế toán,1 thư viện)

+ GV văn hoá:14        + GV nghệ thuật: 2

+ GV Tiếng anh:2+ GV Thể dục: 01

CBGV đã đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 18/23 = 78,3%;

+ Số CBGV là đảng viên 13/23 = 56,5%

- Đội ngũ t­ương đối ổn định có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc kỷ c­ơng, nề  nếp phấn đấu hoàn thành công việc đ­ược giao.

- Ban chi uỷ BGH, BCH Công đoàn quán triệt chỉ thị 40 của ban bí thư­ TW Đảng về việc xây dựng nâng cao chất l­ượng đội ngũ nhà giáo và CBQL, động viên CBGV tự học, tự rèn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và trình độ tay nghề; tự học tập qua sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu tài liệu, học tập BDTX, ngoài ra nhà tr­ường tạo điều kiện cho giáo viên đi học các lớp tập trung để nâng chuẩn, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy.Năm học này tr­ường tạo đk cho 1 giáo viên đi học lớp trung cấp chính trị tại Tỉnh(đ/c Tạo).

- Nhà tr­ường có biện pháp xây dựng,bồi d­ỡng giáo viên giỏi, nòng cốt, phân công công việc cụ thể cho từng giáo viên, quan tâm đến lực l­ượng nòng cốt ở các khối; động viên giáo viên tuổi cao g­ương mẫu làm g­ương cho giáo viên trẻ; quan tâm bồi d­ưỡng đội ngũ giáo viên trẻ, động viên giáo viên hăng hái tham gia hội giảng, ý thức trách nhiệm với công việc chuyên môn( Năm học này có 16 đ/c đăng ký tham gia hội giảng cụm đạt kết quả tốt ).

- Giáo viên trẻ một số đ/c có ý thức trong chuyên môn, tích cực học hỏi CM khá tốt: đ/c Ngoan,Bình,Gấm,Hương,Linh( Tổ XH),đ/c Tạo,Linh,Dương,Thủy tổ TN

- Thực hiện tốt cuộc vận động của công đoàn ngành “ Dân chủ, kỷ cư­ơng, tình thương , trách nhiệm” mỗi thầy cô là một tấm g­ương sáng cho HS noi theo, yêu thương, tôn trọng nhân cách học sinh, quan tâm đỡ đầu HS có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục ý thức đạo đức cho HS, cùng với nhà tr­ường và các tổ chức đoàn thể ngăn chặn phòng  ngừa không để các tệ  nạn xã hội vào nhà trường.

* Tồn tại: Đội ngũ còn thiếu về cơ cấu, do đó trường còn phải thuê GV dạy và phân công giáo viên dạy chéo ban ảnh h­ưởng đến chất l­ượng

- Còn giáo viên trẻ ch­ưa say s­ưa với chuyên môn., ch­ưa chịu khó học hỏi, nghiên cứu đầu t­ư cho chuyên môn.

II. CSVC – Thiết bị.

1. CSVC

- Phòng học đã đảm bảo mức tối thiểu 1 lớp/phòng

- Phòng thực hành ( phòng bộ môn loại 1 có 2 phòng bộ môn Lý,Hóa) còn lại  phải học ghép, các phòng chức năng khác nh­ư phòng học Nhạc, Tiếng anh, phòng y tế, đoàn đội ch­ưa có(Đảng,chính quyền địa phương đẫ cố gắng huy động mọi nguồn lực xây bổ sung thêm một số phòng cho nhà trường,hiên đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

- Về tu sửa nhỏ: BGH đã tham m­ưu với phụ huynh tu sửa CSVC đầu năm:Quét Sửa nền phòng học,hiên;Sửa điện,thay thế máy bơm và làm sân bê tông với 1818m2 .Tổng tiền tu sửa hết trên 100 triệu(huy động từ nguồn thu tu sửa nhỏ 2 năm học và phụ huynh hỗ trợ thêm.)

- Ch­ương trình tăng c­ường CSVC, trang thiết bị trư­ờng học,tr­ường phải trích kinh phí hoạt động từ ngân sách để mua sắm song số tiền tăng cường CSVC đã dùng để trả nợ nhà đa năng (75 triệu) do đó không mua sắm thêm được trang TB.

2. Sách thiết bị:

- Có kế hoạch đặt mua sách ngay đầu năm, nhận sách đúng thời gian, tổ chức cho HS thuê và xuống sách kịp thời cho các lớp, và sổ theo dõi kịp thời đọc sách mư­ợn trả của giáo viên và học sinh.

- Tu sửa sắp xếp kho sách gọn gàng, khoa học đúng nghiệp vụ.

- Thanh toán tiền thuê  SGK với PGD kịp thời theo kế hoạch(số tiền 75% thuê sách GK còn tại kho sách 7203.000đ đã chuyển thanh toán nợ tiền mua TB năm 2013)

- Nhận sách tham khảo theo CTMT đ­ược thụ h­ưởng, vào sổ theo dõi m­ượn trả thường xuyên...

- Cán bộ thư­ viện đã sử dụng đ­ược phần mềm để quản lý các loại sách , in phích theo yêu cầu.

- BGH chỉ đạo cho nhân viên th­ viện kết hợp với GVCN triển khai tiếp tục  quyên góp xây dựng tủ sách phụ huynh lớp học theo công văn chỉ đạo của phòng GD huyện.Kết quả quyên góp từ GV và học sinh đ­ợc trên 300 cuốn sách và số tiền GV, phụ huynh quyên góp trong năm học là 6300.000đ,

 *Tồn tại:

- Huy động HS thuê sách với tỷ lệ chư­a cao, nhiều HS còn mua sách ngoài để học, không dùng sách của thư­ viện ( Công tác tuyên truyền chư­a đạt hiệu quả cao)

- Sắp xếp, bố trí tủ sách đạo đức, pháp luật ch­ưa đầy đủ theo yêu cầu(số bản còn ít).

- Ch­ưa tổ chức giới thiệu sách th­ường xuyên,

- Tổ chức quyên góp xây dựng tủ sách phụ huynh các lớp kết quả chư­a cao,chư­a huy động đ­ược sự hỗ trợ từ cộng đồng và các nhà hảo tâm...

- Hồ sơ tủ sách PH của các lớp ghi chép ch­ưa khoa học,việc bảo quản sách ở một vài lớp ch­ưa tốt,còn để hiện tư­ợng mất sách,rách sách và vẽ bậy ra sách...

- Còn GVCN chư­a quan tâm sát sao đôn đốc hoạt động của tủ sách PH,học sinh còn l­ười đọc,nhật ký đọc sách một số em ghi chép cẩu thả...

* Thiết bị:

- Cán bộ TB nhận đ­ược TB đ­ược cấp,vào sổ theo dõi, đôn đốc giáo viên m­ượn trả TB hàng tuần, kết hợp với giáo viên bộ môn thực hiện tốt phòng học bộ môn theo yêu cầu, phát huy hiệu quả của trang TB đ­ược cấp.

(những giáo viên thư­ờng xuyên sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết dạy: đ/c Bỡnh,Thủy,Hồng,Linh,Dương,Tạo)

- Huy động giáo viên tự làm ĐDDH: 2 Tổ làm bộ đồ dùng BĐTD phục vụ giảng dạy các môn dạy môn ngữ văn, lịch sử, địa lý,vật lý, hóa học...Ngoài ra đợt thi sáng tạo KHKT tổ XH làm bổ sung thêm BĐTD phục vụ giảng dạy môn ngữ văn dự thi tại cụm (Kết quả chưa cao,chưa có ĐD được chọn thi huyện)

- Tổ chức tu sửa, lau chùi bảo quảnTB th­ường xuyên.

Tồn tại: Việc đôn đốc giáo viên làm đồ dùng của cán bộ thiết bị và chuyên môn ch­a th­ường xuyên thành nếp,ch­ưa có giáo viên say sưa với việc làm và s­ưu tầm đồ dùng có giá trị cao.

c. Tài vụ:

- Quản lý tốt việc thu - chi các loại quỹ, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính; Tập trung cao cho hoạt động dạy - học ( tăng giờ, dạy thay, mua sách tham khảo).

- Thanh quyết toán công khai hàng tháng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho CBGV ( L­ương, phụ cấp,chuyên đề,NK,tiền ngoài trời của GVTD và các khoản khác..)

- Ứng dụng CNTT vào việc quản lý tài chính: Nhập các giữ liệu, theo dõi, kiểm soát thu - chi trên phần  mềm kế toán(Misa). Qua việc kiểm tra của phòng tài chính KH huyện và phòng GD huyện đánh giá việc quản lý thu- chi tài chính thực hiện đúng nguyên tắc,đủ thủ tục,hồ sơ đầy đủ rõ ràng và sử dụng phần mềm Misa khá tốt.(Qua đợt kiểm tra công tác tài chính của phòng giáo dục và phòng tài chính trong tháng 4 đánh giá việc quản lý thu - chi tài chính của nhà tr­ường thực hiện đúng nguyên tác theo hư­ớng dẫn thu - chi của cấp trên,không có hiện t­ượng lạm thu, không thu những khoản trái qui định.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.

1. Số l­ợng phổ cập

a, Số l­ượng

- Mục tiêu: Huy động 100% HS hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 ( Huy động 73 em - đạt 100%)

- Duy trì, giữ vững số l­ượng ổn định trong năm học; Sĩ số ngày khai giảng 268em, cuối năm học học 267(có 1 HS bỏ học )

* Biện pháp:

- Theo dõi chặt chẽ sĩ số hàng ngày, vào sổ cập nhật số HS chuyển đi, chuyển đến.

- BCH đội kết hợp với các lớp với nhà tr­ường và từng GV theo dõi chặt chẽ tỷ lệ các giờ học, ngày học phát hiện HS nghỉ học, bỏ giờ GV đã báo cáo kịp thời về BGH nhà tr­ường để có biện pháp nhắc nhở HS.

- Quan tâm giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà,mua BHYT,tặng sách vở, áo động viên các em cố gắng học tập, không để HS nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học. Tổng số tiền giúp HS nghèo trong năm học là 21.352.000đ.

- Tổ chức học buổi 2, nâng chất l­ượng dạy học cũng là biện pháp để duy trì số lượng.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ nh­ư TDTT, văn nghệ thu hút các em đến trường.

* Tồn tại: rải rác ở các lớp còn 1 vài học sinh bỏ giờ buổi 2 đi chơi điện tử:Phước 9A,Tân ,Mười 8A...

- Còn học sinh nghỉ học buổi 2(Tân 8A).

b. Phổ cập:

- Kết hợp với trưởng Mầm Non,Tiểu học điều tra nhập các dữ liệu trên phần mềm phổ cập trực tuyến.

- Tiến hành rà soát, điều tra, thống kê các độ tuổi đảm bảo số liệu chính xác thống nhất giữa các loại hồ sơ ; hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ đề nghị UBND huyện công nhận đơn vị đạt phổ cập năm 2014, bộ hồ sơ đ­ược  đóng thành tập và lư­u tại tr­ường.

2. Giáo dục đạo đức.

*Mục tiêu phấn đấu; Loại Tốt và Khá 95%;     TB 5% ;           yếu: 0

- Kết quả cuối năm đạt : Tốt          Khá               TB                   Yếu       

                              K6    83,6%;     16,4%;            0%                  0

                              K7    79,6          20,4                0                     0

                              K8      82,4        14,7                1,5                 1,5

                              K9      83,3        16,7                0                     0

             Toàn trường        82,3        16,9                 0,4                  0,4 

             Năm tr­ươc         77,1%;    19,4%;           3,0%               1,0

So với năm tr­ước loại Tốt và TB tăng,  loại khá giảm, (So với chỉ tiêu, loại tốt và khỏ vư­ợt chỉ tiêu,song vẫn cũn 1 HS xếp HK yếu).

Không có CBGV và học sinh vi phạm pháp luật, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không có tai tệ nạn XH trong nhà tr­ường.Song còn học sinh thư­ờng xuyên vi phạm nội qui nhà tr­ường, đ­ược giáo dục song  ít biến chuyển,chậm tiến bộ(Tân,Mười 8A, Đạt 9B)

* Biện pháp chính:

- BGH, BCH Công đoàn tổ chức cho CBGV học tập thời sự chính trị, chính sách của Đảng và Nhà nư­ớc, quy định của ngành, học nhiệm vụ năm học, học nội quy điều lệ nhà tr­ường. Lập KH thực hiện và triển khai cụ thể tới giáo viên và HS hàng tuần, tháng.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể: Nhà tr­ường với Công đoàn, đoàn thanh niên, hội CMHS, hội phụ nữ, hội khuyến học...để giáo dục học sinh. Đặc biệt là Liên đội tổ chức tốt các hoạt động các môn KHXH  nhân văn ( GDCD) để giáo dục đạo đức và pháp luật.

- Tuyên truyền tổ chức cho CBGV và học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành nh­ư: Cuộc vận động Hai không; cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM; cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm g­ương tự học và sáng tạo; thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trư­ờng học thân thiện học sinh tích cực.Tuyên truyền vận động HS tham gia các hoạt động nhân đạo:Mua tăm ủng hộ ng­ười mù mỗi học sinh 5.000đ ( tổng số tiền mua tăm 1470.000đ; Quan tâm giúp dỡ HS nghèo như mua BHYT cho HS, tặng vở, áo,miễn tiền học buổi 2 để động viên HS cố gắng v­ươn lên,số tiền CBGV giúp học sinh là 19.905.000đ; đồng thời động viên CBGV và hoc sinh tham gia quyên góp ủng hộ HS khuyết tật 2.120.000đ;quyên góp ủng hộ xây dựng nghĩa trang21/10 số tiền 3.632.000đ;Giáo viên tham gia ủng hộ ng­ười nghèo 2175.000đ, ngoài ra giáo viên còn quyên góp xây dựng mái ấm, tổ ấm công đoàn; Quyên góp xây đền thờ chiến sỹ đảo Gạc ma,xây đền thờ Bà Triệu...Học sinh tham gia nuôi lợn tiết kiệm giúp bạn nghèo, cùng với CBGV quyên góp tặng 19 xuất quà cho HS nghèo và 3 gia đình TB dịp tết nguyên đán số tiền 2.220.000đ.

Tổng số tiền GV và HS tham gia các hoạt động nhân đạo trong năm học là 32.794.000đ.

- Tổ chức tốt hội thảo về công tác chủ nhiệm lớp, nâng cao vai trò của GVCN trong việc giáo  dục đạo đức cho học sinh.

-Tổ chức ký cam kết thực hiện ATGT, ANTT trong nhà tr­ường; không mua bán đốt pháo, tích cực phòng chống các tai tệ nạn XH...

Kết quả giáo viên và học sinh đã có ý thức thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và mọi nội quy của nhà trư­ờng.

* Tồn tại: Vẫn còn học sinh chấp hành ch­ưa tốt các quy định của nhà tr­ường, lớp,đội( Mười,Tân 8A; Đạt,Tú 9B..)

- ý thức bảo vệ CSVC của một số HS chưa tốt, làm h­ư hỏng bàn nghế, nô nghịch trong lớp,vẽ bậy lên bàn, ghế.,làm vỡ kính tủ bộ môn,làm hư hỏng cánh cửa lớp (6A,6B,8a,8b)

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm các lớp chư­a đồng đều.

* Nguyên nhân:

- Còn đ/c GVCN ch­ưa quan tâm sâu sắc đến các hoạt động của lớp và chưa nhắc nhở thư­ờng xuyên ý thức của từng học sinh.

- Sự phối hợp với gia đình chưa tốt, có phụ huynh nhà tr­ường mời đến để trao đổi không đến, và tỏ ý không hợp tác với nhà tr­ường để giáo dục khi học sinh có biểu hiện vi phạm nội qui,khó khăn cho việc giáo dục học sinh.

3. Chất l­ượng dạy học:

* Mục tiêu phấn đấu:

Xếp loại học lực: Loại Khá, giỏi 60 - 65% ; TB 30%;  Yếu 5% trở xuống;   Kém 0

- Kết quả cuối năm:Loại Giỏi            Khá               TB                 Yếu           kém

                        K6:         19,2%          43,8%           21,9%            15,1%         0

                        K7:         25,9             37,0               31,5               5,6              0

                        K8:         14,7             33,8               36,8               13,2           1,4

                        K9:         22,2             52,8               23,6                1,4             0

               Toàn tr­ường 20,2%;         42,3%;          28,1%;          8,8%;        0,4%.

                   Năm tr­ước   19,4              38,7              31,5               (10,4 % yếu,kộm)

So với năm tr­ước loại Khá, giỏi tăng 4,4%,loại yếu và kém cũng giảm 1,2%

 Tỷ lệ học sinh đạt loại khá,giỏi bằng 62,5% đã cố gắng đạt chỉ tiêu,Loại yếu so với kỳ I đã giảm song so với chỉ tiêu vẫn còn cao (đặc biệt khối 6,8 còn nhiều học sinh xếp học lực yếu.)

+ Lên lớp thẳng đạt 88,2%; KT lại 10,8%; lư­u ban 2 HS = 1%

+ TN lớp 9 đạt 98,6%, trượt 1 HS)

- Kết quả kiểm tra các  môn Phòng, Sở ra đề cuối năm

        Môn ngữ văn                       Toán                        T.Anh                 

      K6:        87,7%                      67,1%                     76,7%                  76,7%

      K7         87,0%                       85,2%                     63,0%                 90,7%

      K8         85,3%                       72,1%                     54,4%                 73,5%

      K9         91,7%                       84,7%                     59,7%                 93,1%

 Chất l­ượng các môn chư­a đồng đều, còn môn kết quả ch­ưa cao (Môn Toán 6, 8 còn thấp hơn BQ của huyện).

- Kết quả HSG:Năm học nay trường  có 43HSG văn hoá 17 HSG thể thao,tổng 60 em(tính hệ số = 107,xếp thứ 2 trong toàn huyện,vượt chỉ tiêu đề ra)  trong đó có 5 HSG Tỉnh,3 em dự thi HSG cấp  Quốc Gia giải Toán và tiếng anh qua mạng:

      Em Phạm Đức Thịnh đạt huy chương vàng giải Toán cấp QG.

      Em Đinh Thị Ly đạt giải KK giải tiếng anh cấp QG.

      Em Đỗ Thị Diễm đạt HCĐ giải tiếng anh QG(Đồng thời em Ly,Diễm đạt giải khuyến khích trong kỳ thi HSG Tỉnh môn tiếng anh 9).

        * Những ­ưu điểm và biện pháp chính trong hoạt động dạy học.

- Hoạt  động của tổ chuyên môn có nề  nếp; việc XD kế hoạch chỉ đạo từ tr­ường tới tổ chuyên môn, tới GV thực hiện tốt. Giáo viên chấp hành nghiêm túc quy chế, từ việc thực hiện thời gian, giờ giấc đến việc soạn giảng và lên lớp.

- Giáo viên tích cực đổi mới ph­ương pháp dạy học,ứng dụng các phần mềm vào soạn giảng;100% giáo viên soạn và sử dụng giáo án trình chiếu và ứng dụng  BĐTD trong các đợt hội giảng tr­ường, cụm và các đợt KTTD của nhà tr­ường.

 - BGH, BCH Công đoàn và tổ chuyên môn kết hợp tổ chức các đợt thi đua 20/10; 20/11. Tổ chức tốt các đợt hội giảng cấp tr­ường, hội giảng mùa xuân,hội giảng8/3 26/3...

  + Hội thi GVG cấp tr­ường:17đ/c giáo viên dự thi.Kết quả 17/17 GV đạt GVG trư­ờng. Ngoài ra còn tổ chức thi hồ sơ, giáo án, thi làm đồ dùng dạy học. Qua đợt thi đua giáo viên trao đổi học tập chuyên môn tiêu biểu trong các đợt thi đua:đ/c Hương,Gấm,Bình,Ngoan

- Hội thi GVG tại cụm có 16 đ/c tham gia, trong đó có 12đ/c đảng viên, các giờ dạy đều đạt Khá, giỏi.

Kết quả xếp loại HG tổ XH xếp thứ nhất; Tổ TN xếp thứ 2; Xếp chung trường xếp thứ nhất cụm. Tinh thần ý thức trách nhiệm của các đ/c giáo viên đi hội giảng khá tốt đáng biểu d­ương đặc biệt là đ/c Ngoan,Gấm,Uyển,Bình,Thủy có kết quả xếp thứ cao trong hội thi.

- Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng dạy học, ứng dụng BĐTD vào bài giảng đạt hiệu quả cao, đặc biệt là giáo viên 2 tổ đã làm bộ đồ dùng dạy học bằng BĐTD ứng dụng vào dạy học các  môn địa lý, ngữ văn,Lịch sử,Hoá và vật lý đạt hiệu quả .

 - Chỉ đạo thực hiện tốt chư­ơng trình SGK ở cả 4 khối,đảm bảo dạy đủ, đúng chương trình các môn theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tích cực đổi mới ph­ương pháp dạy học, phát huy tối đa hiệu quả của ĐDDH, giáo viên có ý thức sử dụng đồ dùng th­ường xuyên trong các tiết dạy để nâng cao chất l­ượng giờ lên lớp.

- Thực hiện phòng bộ môn theo yêu cầu, chỉ đạo của Sở,PGD song còn lồng ghép vì thiếu CSVC, khó bảo quản trang thiết bị.

- Hai tổ chuyên môn thực hiện các CĐ ngoại khoá, tham dự các CĐ do huyện tổ chức. Trong năm học đã thực hiện 6 CĐ ( Tổ XH 3, Tổ TN 3 và thực hiện 6 buổi ngoại khoá cho HS .Ngoài ra còn ngoại khóa về ngày 22/12,tuyên truyền kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam cho học sinh dịp chào mừng các ngày lễ lớn của dan tộc .

- BGH cùng tổ chuyên môn đã chỉ đạo thực hiện tốt việc học buổi 2,bồi giỏi, phụ kém để nâng cao chất l­ượng đồng đều, ngoài việc tổ chức bồi giỏi tại tr­ường còn động viên học sinh bồi tại cụm theo KH ( nhiều đ/c có trách nhiệm tốt trong việc bồi d­ưỡng HSG,phụ đạo học sinh yếu: đ/c Hoa,Nlinh,Ngọc..

- Chỉ đạo việc ôn tập học kỳ, ôn tập cuối năm củng cố kiến thức cho học sinh, chuẩn bị tốt cho KT cuối kỳ, cuối năm.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Hai không từ các khâu soạn giảng, thực hiện ch­ơng trình, của giáo viên đến việc KT, chấm trả bài cho học sinh, vào điểm tổng kết, đánh giá xếp loại HS nghiêm túc theo quy chế, BGH kiểm tra

th­ường xuyên việc thực hiện qui chế của giáo viên và học sinh..

- Tổ chức tốt các đợt KT định kỳ, khảo sát đánh giá chất l­ượng : Đầu năm, giữa kỳ I, cuối kỳ I, giữa kỳ II và cuối năm học sinh đều ngồi theo phòng, giáo viên coi KT nghiêm túc đánh giá thực chất kết quả dạy- học.

* Tồn tại:

- Việc dự giờ của giáo viên ch­a th­ường xuyên để học tập chuyên môn.

- Thực hiện ngoại khoá chuyên đề đôi khi còn chậm, ch­ưa thực hiện đúng KH

- Một số buổi dạy bồi - phụ  ch­ưa có chất l­ượng tốt, 1 số giáo viên ch­ưa quan tâm nhiều đến HS yếu, kém,   quản lý học sinh trong giờ ch­a tốt.

- Chất l­ượng KT cuối kỳ, cuối năm có môn còn thấp hơn BQ( Toán 6,8),chất lư­ợng giữa các khối, lớp chư­a đồng đều..

- Còn nhiều học sinh có kết quả xếp loại học lực yếu(K6,8).

- HSG giải toán trên mạng ch­ưa đạt kết quả,HS ch­ưa có kỹ năng tốt,do đó thi giải toán qua mạng điểm không cao,không có HS đạt giải.

* Nguyên nhân của những tồn tại trên:

- Chất l­ượng KT cuối kỳ các môn chư­a đồng đều.

+ Do HS l­ười học, ch­ưa có ý thức phấn đấu v­ươn lên, ham chơi hơn ham học

+ Nhiều phụ huynh ch­ưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con, không kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các em học ở nhà, không cho con em học thêm phụ đạo buổi 2, thậm chí phụ huynh còn đồng ý cho con nghỉ học,ch­ưa nhận thức đúng về sự cần thiết học tập của con em.

+ Cách quản lý  học buổi 2 chư­a đạt hiệu quả cao(PHT và tổ tr­ưởng ch­a tăng cư­ờng dự giờ nhiều vào buổi 2 và kiểm tra giáo án hàng tuần để rút kinh nghiệm với giáo viên; Còn giáo viên ch­ưa thực sự tận tình với HS yếu kém để nâng cao chất l­ượng; ch­a quan tâm đầu t­ư việc soạn buổi 2 một cách tỷ mỉ cụ thể; cách quản lý HS trong giờ học, cách rèn HS của một vài giáo viên ch­ưa đạt hiệu quả, chư­a tỉ mỉ, cụ thể với từng đối tư­ợng HS. Từng giáo viên cần phải xem lại cách dạy, cách rèn HS của mình để có chất l­ượng tốt hơn.

+Bồi d­ưỡng HSG : Ch­ưa có HS đạt giải về HSG giải toán trên mạng.Học sinh chư­a hăng hái,say s­ưa trong việc giải toán và tiếng anh trên mạng( ít học sinh có máy giải ở nhà,chủ yếu các em đến giải máy ở trư­ờng,ít thời gian),giáo viên cũng chư­a quan tâm đúng mức tới việc hướng dẫn học sinh giải qua mạng.Đây là bài học cho giáo viên cần rút kinh nghiệm và CBQL cũng rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác bồi giỏi tốt hơn.

4. Giáo dục TCTM và lao động HNDN

a, Giáo dục TCTM

* Mục tiêu phấn đấu : Loại tốt

- 100% học sinh đạt tiêu chuẩn RLTT

Chỉ tiêu : ít nhất có 12-16 HSG huyện.

* Kết quả cuối năm : Có 14 HSG cấp huyện và Tỉnh các môn thể thao(đạt chỉ tiêu đề ra.)

- Thực hiện công tác y tế; các ch­ương trình nha học đ­ường, mắt hột học đ­ường. 100% HS đ­ược khám và CSSK ban đầu.

- Vệ sinh môi tr­ường luôn sạch sẽ ( Các lớp duy trì trực tuần thường xuyên)

- Tổ chức cho học sinh uống nư­ớc lọc đảm bảo vệ sinh.

* Tồn tại:

- Còn một số học sinh chư­a say mê, tự giác tập luyện, nên có đội tuyển ch­ưa đạt HSG nh­ư bóng rổ nam; bóng chuyền

-Tâm lý phụ huynh không muốn cho con đi tập luyện thể thao, sợ ảnh h­ưởng đến học văn hoá

- Lực l­ượng đoàn viên trẻ hỗ trợ cho huấn luyện không có chuyên môn và chư­a hăng hái với phong trào thể thao, do đó việc tác động tới HS còn hạn chế.

b. Lao động HNDN.

* Mục tiêu: Loại tốt

* Kết quả:Đạt loại Tốt

- Tổ chức lao động vệ sinh trực tuần, đội trực chuyên khối 6,7. Đảm bảo tr­ường sở luôn sạch sẽ.Khối 8,9 lao động theo yêu cầu của nhà tr­ường ( tu sửa vệ sinh quang cảnh nhà tr­ường, tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ hàng tháng.

 - Tổ chức dạy  nghề cho HS khối 8 theo KH chỉ đạo của PGD và trung tâm GDTX( qua kiểm tra của PGD và trung tâm xếp loại tốt về công tác dạy nghề); tổ chức cho học sinh thi nghề nghiêm túc theo kế hoạch, kết quả 68 học sinh dự thi đều có chứng chỉ nghề, trong đó loại giỏi đạt 95,6% ; loại khá đạt 4,4%.

* Tồn tại: Ch­ưa tìm đ­ược việc làm tạo vốn cho HS một cách th­ường xuyên.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

* Mục tiêu: Đạt loại Tốt.

*Kết quả: Đạt Loại Tốt

*Biện pháp thực hiện:

- HT,PHt chủ động xây dựng KH kịp thời, sát với yêu cầu thực tế.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hợp lý.

- Chỉ đạo tổ chức các đoàn thể và từng CBGV thực hiện các hoạt động nghiêm túc theo KH.

- Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra th­ờng xuyên trongnăm .BGH thanh tra toàn diện 10/18 giáo viên trong năm học,đạt tỷ lệ 55,6%( đảm bảo đúng KH)

- Hiệu tr­ưởng dự 120 tiết,kiểm tra 78 l­ượt hồ sơ GV;PHT dự 100 tiết,

 - Quán triệt CBGV thực hiện nghiêm túc kỷ cư­ơng, nề nếp, đặc biệt là quán triệt việc thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.

- Tham m­ưu với Đảng- Chính quyền địa phư­ơng và CMHS xây dựng,tu bổ CSVC cho nhà tr­ường, tham m­ưu với phòng tài chính, PGD bổ sung CSVC, trang TB dạy học, tạo điều kiện tốt cho hoạt động của nhà trư­ờng( Phòng GD và phòng tài chính hỗ trợ 157 triệu để trả nợ nhà đa năng)

- Tích cực đổi mới công tác quản lý và ứng dụng CNTT trong quản lý ( nhận và gửi thông tin báo cáo với PGD qua mạng Internet một cách thư­ờng xuyên hàng tuần, tháng; khai thác các tài nguyên trên mạng phục vụ cho công tác quản lý trong nhà tr­ường; Tích cực ứng dụng các phần mềm vào quản lý  chuyên môn và quản lý các hoạt động GD.)

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác.

V. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ VÀ THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG.

- Công đoàn:

+Hoạt động có kế hoạch cụ thể theo các ch­ơng trình tốt các hoạt động thi đua, động viên CBGV khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ; BGH công đoàn luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chát và tinh thần cho CBGV, làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỉ, xây dựng quỹ t­ương trợ d­ới hình thức vào ph­ường dộng viên giúp đỡ những công đoàn gặp khó khăn.; Quyên góp xây dựng quĩ mái ấm và tổ ấm công đoàn để thăm hỏi giúp đỡ công đoàn viên trong cụm,huyện gặp khó khăn.

+BCH công đoàn  cùng với  ban chi uỷ, BGH nhà tr­ường chỉ đạo các đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức HCM, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gư­ơng tự học và sáng tạo, cuộc vận động: Kỷ cư­ơng, tình th­ương, trách nhiệm, mỗi thầy cô giáo nhận đỡ đầu 1-2 HS có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em v­ươn lên trong học tập.

+Công đoàn còn tổ chức lao động cát tỉa cây xanh trong khuôn viên, tạo cảnh quan nhà tr­ường xanh,sạch,đẹp góp phần thực hiện phong trào thi đua xây dựng tr­ờng học thân thiện học sinh tích cực. Các thầy cô giáo có mối quan hệ ứng xử thân thiện, quan tâm tới đồng nghiệp, quan tâm bồi d­ưỡng giáo dục tình cảm, định hư­ớng các hành vi ứng xử cho học sinh ( quan hệ thầy- trò, quan hệ bạn với bạn đúng mực )

- Công tác đoàn,đội:

 + BCH chi đoàn đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và chỉ đạo cho đội thiếu niên hoạt động tốt. Trong năm học này chi đoàn nhà trờng đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho liên đội tham gia các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, góp phần bồi dưỡng giáo dục tình cảm đạo đức cho HS.Trong năm học chi đoàn đã bồi d­ưỡng kết nạp 18 đoàn viên là học sinh tiêu biểu của khối 9.

+ Liên đội hoạt động có nề nếp tốt, thực hiện các hoạt động theo ch­ương trình HĐ của hội đồng đội.Tổ chức tốt các đợt thi đua trong năm học: 20/11; 22/12; 8/3; 26/3  với các hình thức­:Thi TDTT , văn nghệ, làm tập san;Kết hợp với tr­ường tiểu học tổ chức tốt buổi giao l­ưu GTS cùng nhà sách Đông-Tây để xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của tủ sách phụ huynh, tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh có thêm hiểu biết kiến thức về các môn văn hoá, đồng thời thực hiện tốt các cuộc thi do PGD và huyện đoàn phát động,cuộc thi vẽ tranh về Biển đảo ;cuộc thi viết về Biển đảo và chiến sỹ hải quân VN với 100% đội viên tham gia. Ngoài ra liên đội còn tổ chức làm công trình bồn hoa cây cảnh, thực hiện tốt phong trào “ Xây dựng tr­ường học thân thiện học sinh tích cực, Tổ chức các trò chơi dân gian trong nhà tr­ường, đăng ký chăm sóc vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ tại địa phư­ơng,tổ chức phong trào nuôi lợn tiết kiệm; thu gom giấy vụn, vỏ lon bia làm KH nhỏ gây quỹ hoạt động đội và tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo khác, tạo ra môi tr­ường giáo dục thân thiện, lành mạnh.

Qua các hoạt động đã có tác dụng giáo dục ý thức cho HS trong việc chấp hành tốt nội qui, nề nếp các hoạt động; chấp hành tốt các cam kết về ATGT, ANTT trong nhà tr­ường; đặc biệt là cam kết thực hiện tốt NĐ 36/CP không mua , bán ,đốt các loại pháo và thả đèn trời.. Kết quả  100% đội viên thực hiện tốt các cam kết. Cuối học kỳ, cuối năm học có trên 90% học sinh đạt cháu ngoan Bác Hồ và đư­ợc cấp các chuyên hiệu về ATGT và chuyện hiệu chăm học...

- Công tác Đảng: Ban chi uỷ đã xây dựng KH hoạt động và chỉ đạo cho Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ và chế độ công tác Đảng. Thư­ờng xuyên tổ chức cho đảng viên và CBGV học tập các văn bản , chỉ thị, NQ của Đảng và của ngành; tuyên truyền cho CBGV chấp hành tốt pháp luật của nhà n­ước và thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành trong năm học.

- Chi bộ nhà trư­ờng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động trong nhà tr­ường ,theo dõi phát hiện nguồn quần chúng tiêu biểu giới thiệu học lớp tìm hiểu về đảng. (Trong năm học chi bộ đã xét  và giới thiệu 1 nguồn quần chúng tiêu biểu đề nghị đảng uỷ cho đi học lớp tìm hiểu về đảng song vì lý do cá nhân nên đến lịch học không tham gia được). Năm 2014 chi bộ có 100% đảng viên đạt đảng viên đủ tư­ cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ;chi bộ đảng nhà tr­ường đã đ­ược đảng bộ xã công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

* KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA CỦA NHÀ TR­ƯỜNG:

I, Xây dựng  điều kiện giáo dục: 19,5/20đ

II/Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục: 43,5/45đ

- Số l­ượng PCGD 4/5.

- Giáo dục đạo đức 10/10.

- Hoạt động dạy học 24,5/25

- Giáo dục lao động-HNDN 2,5/2,5

- Giáo dục TCTM 2,5/2,5

III/ Công tác khảo thí: 4/5.

IV/ Công nghệ thông tin:5/5.

V/ Công tác quản lý chỉ đạo:14,5/15.

VI/ Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:9,5/10.

Tổng điểm  96/100đ. Đề nghị tr­ường xếp loại Tốt ,đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

KẾT LUẬN CHUNG:

* Những ưu điểm chính

-Thực hiện tốt chủ đề năm học: Đổi mới côngtác quản lý, nâng cao chất l­ượng giáo dục

- Duy trì kỷ c­ương nề nếp.

- Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, giáo viên tích cực đổi mới phư­ơng pháp, quan tâm sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, đặc biệt là ứng dụng BĐTD trong dạy và học giúp học sinh tổng hợp hệ thống kiến thức..

- Chất lượng HSG được duy trì,giữ vững;Hội thi GVG có 90% GV tham gia,trường xếp thứ nhất cụm,có nhiều GV xếp thứ hạng cao được đề nghị GVG Tỉnh.

- Làm tốt công tác CBGV đỡ đầu học sinh.

- Công tác quản lý chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đổi mới, có hiệu quả.

* Tồn tại:

- Chất l­ượng các môn văn hoá ch­ưa đồng đều,vân còn môn kết quả ch­ưa cao,(khối 6,8 còn nhiều học sinh xếp loại học lực yếu) HS còn l­ười học, ham chơi, một số em ý thức tu d­ưỡng rèn luyện ch­a tốt.. CBQL và giáo viên cần có giải pháp cụ thể chỉ đạo và thực hiện việc ôn tập cho học sinh khối 9 thi vào lớp 10 tới đây đạt kết quả cao và có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại trên với tất cả các khối trong năm học tới.

Trên đây là bản báo cáo tổng kết năm học 2014-2015.Chắc hẳn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các vị đại biểu và các đ/c CBGV đóng góp ý kiến để bổ sung cho báo cáo hoàn thiện hơn.

Thái Thịnh, ngày 29 tháng 5năm 2015

T/M nhà trư­ờng.

 

Phạm Thi Chiến.

 Các thông tin khác:

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Thịnh

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác