Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

 

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019  

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực tìm các giải pháp mang tính đột phá mạnh mẽ để thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo..."; Tiếp tục thực hiện sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động "Hai không", đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường và thực hiện nghiêm 3 dứt điểm :

QUYẾT ĐỊNH V/v thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường THCS Thái Đô  

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành quyết định thực hiện Quy chế dân chủ của trường THCS Thái Đô Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - Phòng GDĐT ; - Như Điều 3(thực hiện); - Lưu: VP. Đàm Văn Viết

QUY ĐỊNH VỀ UỐNG RƯỢU BIA  

Tổ chức ký cam kết với cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và trước khi lái xe; gửi bản cam kết về Phòng GD&ĐT theo chuyên môn cấp học (cùng báo cáo khai giảng), coi đây là một tiêu chí để đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua.


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Thành

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác