Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2006-2007

Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2007-2008

Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 

 

 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÁI TÂN

Địa chỉ: Thôn Hồng Thái – xã Thái Tân – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình

Email: thaitan2@thaithuy.edu.vn

 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Năm 1957 trường THCS Thái Tân được thành lập với tên gọi Trường cấp 2 Thái Tân. Địa điểm đầu tiên của trường ở gần cống Bà Miều thuộc thôn Minh Thành ngày nay.

Năm 1959 trường chuyển về khu chợ Gạch.

Năm 1975 trường chuyển về vị trí hiện nay, thuộc thôn Hồng Thái.

Năm 1977 trường sáp nhập trường cấp 1 Thái Tân thành trường PTCS Thái Tân.

Tháng 8/1995 trường tách ra từ trường PTCS Thái Tân, từ đó trường có tên gọi THCS Thái Tân.

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Năm học đầu tiên trường có 5 lớp với học sinh của các xã Thái Tân, Thái Thịnh, Thái Học, Mĩ Lộc, Thái Thọ, Thái Xuyên…Tập thể sư phạm nhà trường có hơn chục thầy cô ở nhiều tỉnh, huyện khác nhau

 Từ năm đầu tiên đến nay trường đã có nhiều thầy cô tham gia giảng dạy, công tác, gần 5000 học sinh tốt nghiệp, nhiều học sinh đã trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, nhiều học sinh đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc…

III. CÁC THẦY CÔ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ.

 

TT

Họ và tên các thầy (cô) Hiệu trưởng qua các thời kỳ

Thời gian làm Hiệu trưởng

Quê quán

Từ

Đến

1

Thầy Vũ Đăng Tín

1957

1958

Thái Tân – Thái Thuỵ

2

Thầy Nguyễn Quốc Toản

1958

1960

Thanh Hoá

3

Thầy Nguyễn Quốc Thanh

1960

7/1961

Hải Phòng

4

Thầy Nguyễn Cao Đính

8/1961

7/1962

Nghệ An

5

Thầy Phạm Đình Nguyên

8/1962

12/1964

Hồng Thái - Kiến Xương

6

Thầy Nguyễn Hữu Hiểu

01/1965

7/1971

Vân Trường - Tiền Hải

7

Thầy Nguyễn Đình Cửu

8/1971

7/1980

Thái Tân – Thái Thuỵ

8

Thầy Ngô Thành Tô

8/1980

7/1982

Thái Thịnh – Thái Thuỵ

9

Thầy Nguyễn Văn Hoá

8/1982

7/1984

Thái Hưng – Thái Thuỵ

10

Thầy Nguyễn Mạnh Nguyên

8/1984

7/1987

Thái Tân – Thái Thuỵ

11

Thầy Nguyễn Hữu Bảo

8/1987

7/1989

Thái Hưng – Thái Thuỵ

12

Thầy Đỗ Đình Trọng

8/1989

7/1990

Thái Học – Thái Thuỵ

13

 Ninh Thị Lãm

8/1990

7/2005

Thái Hưng – Thái Thuỵ

14

Thầy Giang Ngọc Ảnh

8/2005

11/3/2012

Thái Hưng – Thái Thuỵ

15

 Nguyễn Thị Luyên

12/3/2005

 

Thái Thủy – Thái Thuỵ

 

IV.   THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

- Năm học 2006-2007 trường được công nhận danh hiệu: Trường Tiên tiến

- Năm học 2007-2008 trường được công nhận: Tập thể lao động tiên tiến, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

 - Năm học 2010-2011 trường được công nhận: Tập thể lao động tiên tiến


THCS Thái Tân

 

TT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Luyên

Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ.

Năm sinh: Ngày 26 tháng 9 năm 1973

Địa chỉ: Thái An – Thái Thụy – Thái Bình.

Ngày vào Đảng: 06-7-2004; Chính thức: 06- 7-2005.

Trình độ LL C.Trị: Trung cấp; Trình độ CM: ĐHSP Toán

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung

Điện thoại: 0983.190.250

email: thaitan2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Nguyễn Quang Diễn

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: Ngày 02  tháng 6 năm 1980.

Địa chỉ: Thái Hưng– Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 25-10-2010; Chính thức: 25-10-2011

Trình độ LL C.Trị: Sơ cấp; Trình độ CM: ĐH Toán

Nhiệm vụ được phân công: Chuyên môn, Phổ cập, Lao động –TDVS - Dạy nghề

Điện thoại: 0919.928.449

email: dienthaitan2@thaithuy.edu.vn

 

 

 

 CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

a, Tổ Văn phòng. 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Nguyễn Hữu Cường

Năm sinh: 05-6-1957

Địa chỉ: Thái Hưng – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:                         Chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán

Điện thoại: 0977.791.349

email: nhcuongkt2@thaithuy.edu.vn

 

 

 

 

 

b, Tổ Khoa học tự nhiên.

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Lí Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1989

Địa chỉ: Thái Hưng – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: ĐH Lí, Hóa

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Hóa 8, 9

Điện thoại: 01695879897

email: Hanhthaitan2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Giang Văn Việt

Chức vụ: Tổ trưởng

Năm sinh: 22-02-1977

Địa chỉ: Thái Hưng– Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 05-7-2004

Ngày chính thức: 05-7-2005

Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công: Dạy  Toán 9, 8,...

Điện thoại: 0985.395.567

email: giangvanviet@thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tên: Trần Thị Nê

Chức vụ:  Tổ phó

Năm sinh: 13-10-1967

Địa chỉ: Thái Tân– Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 25-7-1997

Ngày chính thức: 25-7-1998

Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công: Chủ tịch Công đoàn, dạy Toán 9, phụ trách thiết bị

Điện thoại: 0973.975.088

email: trathine@thaithuy.edu.vn

 

4

Họ và tên: Đặng Kim Hòe

Năm sinh: 25-02-1971

Địa chỉ: Thái Tân – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 25-3-2005

Ngày chính thức: 25-3-2006

Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: ĐH sư phạm Thể - Sinh

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Thể dục các khối lớp

Điện thoại: 01676.815.498

email: Hoethaitan2@thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tên: Đàm Thị Thúy Hoa

Năm sinh: 12-02-1982

Địa chỉ: Thái Tân – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 12/4/2013

Ngày chính thức:12/4/2014

Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm 7a, dạy toán 7a..

Điện thoại: 01673.013.742

email: Hoathaitan2@thaithuy.edu.vn

 

6

Họ và tên: Vũ Thị Hồng Thơm

Năm sinh: 1982

Địa chỉ: Thái Hưng-Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 

Ngày chính thức:

Trình độ Lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm 8a,dạy sinh 6,7,8,9

Điện thoại: 01669255216

email: thomthaitan2@thaithuy.edu.vn

 

7

Họ và tên: Trịnh Thị Duyên

Năm sinh: 16-4-1985

Địa chỉ: Thái Hưng – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: Chưa

Ngày chính thức:

Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: ĐH sư phạm Tin học

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tin học các khối lớp

Điện thoại: 0984899985

email: duyenthaitan2@thaithuy.edu.vn

 

 c, Tổ Khoa học xã hội.

 

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Phạm Thị Liên

Chức vụ: Tổ phó

Năm sinh: 18-01-1987

Địa chỉ: Thái Học-Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: Chưa

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sử-Địa

Nhiệm vụ được phân công: Tổ phó, dạy Sử, Địa các khối

Điện thoại

email: tranthily@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Phạm Văn Hiện

Chức vụ: Tổ trưởng

Năm sinh: 29-02-1979

Địa chỉ: Thái Học – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 07-6-2008

Ngày chính thức: 07-6-2009

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Văn

Nhiệm vụ được phân công: Tổ trưởng, dạy Văn 7, Văn 9…

Điện thoại: 01242.404.606

email: phamvanhien@thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tên: Ngô Thị Trâm Anh

Chức vụ: Tổng phụ trách, CTCĐ

Năm sinh: 21-5-1977

Địa chỉ: Thái Hưng– Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 18-10-2004

Ngày chính thức: 18-10-2005

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Âm nhạc

Nhiệm vụ được phân công: Tổng phụ trách, dạy Âm nhạc các khối lớp

Điện thoại:

email: ntanh@thaithuy.edu.vn

 

4

Họ và tên: Trần Ái Phương

Năm sinh: 13-3-1977

Địa chỉ: Thái Tân – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: Chưa

Ngày chính thức: Chưa

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Tiếng Anh

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tiếng Anh các khối lớp

Điện thoại: 0973.959.666

email: taphuong@thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tên: Đỗ Thị Anh

Năm sinh: 03-8-1980

Địa chỉ: Thái Hưng– Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: Chưa

Ngày chính thức: Chưa

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Văn-Sử

Nhiệm vụ được phân công: dạy Văn 6, 8…

Điện thoại: 01676.878.723

email: anhthaitan2@thaithuy.edu.vn

 

6

Họ và tên: Hà Minh Trâm

Năm sinh: 30-12-1977

Địa chỉ: Thái Xuyên– Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: Chưa

Ngày chính thức: Chưa

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Văn-KTPV

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách thư viện, dạy GDCD

Điện thoại: 0972.852.535

email: tramthaitan2@thaithuy.edu.vn

 

 

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Tân

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác