Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Quy định soạn giáo án vi tính

Hướng dẫn sử dụng phần mềm để soạn bài giảng E - learning

Phần mềm quản lý trường học

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Phân công chuyên môn tổ KHXH

Để chuẩn bị tốt cho chất lượng Dạy – Học năm học 2017 – 2018, tổ KHXH cùng phối hợp chặt chẽ với BGH nhà trường tổ chức tốt nhất phân công chuyên môn đầu năm đảm bảo dúng chuyên môn, hạn chế dạy chéo ban.


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

Trường THCS Thái Nguyên

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017 - 2018

TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NĂM VÀO NGÀNH
TRÌNH ĐỘ
CM
CHUYÊN MÔN ĐƯỢC PHÂN CÔNG
( Ghi rõ môn - Lớp - Số tiết )
 
Tổng số tiết
 
1.     
Nguyễn Thị Ninh
1973
1994
CĐSP Văn
8 Văn 8 + 4 Chủ nhiệm 8A + 1 Nữ công
13T
2.     
Trương Thị Quỳnh
1978
2001
CĐSP Văn
8 Văn 6 + 3 Bồi N.Văn 6
11T
3.     
Nguyễn Thị Thanh Huế
1980
2002
CĐSP Văn - KT
5 Văn 9A +  4 Văn 6C + 2 GDCD 6A,B
11 T
4.     
Nguyễn .T. Thu  Huyền
1982
2006
ĐHSP Sử
2 Sử 9 + 4 Sử 7+ 3 Sử 6
9T
5.     
Tạ Thị Tuyến
1982
2015
CĐSP Địa
4 Địa 9 + 2Địa 8 + 3 Địa 6 + 1 GDCD 6C
 + 4 Chủ nhiệm 6C + 1 Phó TT
15 T
6.     
Bùi Thị Thu Huyền
1977
2000
ĐHSP NN
6 Anh7 + 3Anh 8 + 3 Bồi Anh 7
+ 6 giải T.Anh 7,8 qua mạng + 2 TK
20T
7.     
Phạm Thị Dinh
1976
2000
ĐHSPNN
3 Anh 6C + 4 Anh 9 + 3 Bồi Anh 6 
+ 3 giải T.Anh 9 qua mạng + 4 Chủ nhiệm 9B
17T
8.     
Nguyễn Thị Nga
1976
LT
CĐAN
Âm nhạc 6,7,8,9
9T
9.     
Dương Quỳnh Liên
1987
CĐSP NN
6 T.Anh 6A,B + 3 T.Anh 8A + 6 T.Anh mạng 6,8
15T

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Nguyên

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác