Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

BIỂU ĐIỂM CHẤM THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 7 NĂM HỌC 2014 - 2015


 

PHÒNG GD VÀ ĐT

 THÁI THỤY

-------------------

KHẢO SÁT CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

NĂM HỌC 2014 - 2015

---------------------

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 7

(Hướng dẫn gồm 04 trang )

 

Bài

Nội dung

Điểm

 

Bài 1

(4 điểm)

 

 

a, Tìm x biết :            

                                                                                                              

                 (1)

 = - A khi A  0, nên từ (1) suy ra

 x  2015              

 

b,Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức  có giá trị là số tự nhiên.

Q có giá trị là số tự nhiên suy ra Q là số nguyên, suy ra 3Q cũng là số nguyên.

Ta có:

3Q có giá trị là số nguyên thì có giá trị là số nguyên

Ư(13) =

xnên

Với x = 0  (loại)

Với x = 4  (chọn)

                                         Vậy x = 4                                                                                     

 

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

 

 

 

0.5

0.75

 

 

 

0.5

 

 

0.25

 

 

0.5

Bài 2

(4 điểm )

 

a,  Tìm các số nguyên tố x; y sao cho :           

    Ta có 2000 2; y là số nguyên tố nên 10y 2 mà

    ( vì ƯCLN(15; 2) = 1)

    Ta lại có x là số nguyên tố nên x = 2.

    Thay x = 2 ta có 15.2 + 10y = 2000 y =197 ( thỏa mãn y là số nguyên tố).

    Vậy x = 2 và y = 197

b, Cho 3 số a, b, c 0 thỏa mãn .             

 Tính .

Từ  (vì a, b, c khác 0)

                                        

                                       

Tính  (vì a = b = c)

. Kết luận.

 

 

 

1.0

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

0.5

 

Bài 3

(5 điểm

 

  1, Cho hàm số y = f(x) thỏa mãn tính chất:

                                           với  

    a, Chứng minh điểm M(0; 1) thuộc đồ thị của hàm số đã cho.

Thay x = 0 ta có :  

             Vậy điểm M(0; 1) thuộc đồ thị của hàm số đã cho.

    b, Tính f(1).

Thay x = 1 ta có: 

Thay x = -1 ta có:

Do đó

 

y

 

 2, Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4; 5),  B(5; -4). Chứng minh .

5

 

A

 

Xác định điểm A, điểm B trên mặt phẳng tọa độ.

Tính OA2 =16+25=41(bình phương đơn vị độ dài)

Tính OB2 =16+25=41 (bình phương đơn vị độ dài).

x

 

O

 

5

 

4

 

.

 

Tính AB2 =81+1=82 (bình phương đơn vị độ dài).

B

 

- 4

 

Vậy OAB vuông tại O

 

 

 

0.75

0.75

 

 

0.5

0.5

 

0.5

 

 

 

0.5

 

 

 

0.75

 

 

 

0.5

 

0.25

 

Bài 4

( 7 điểm)

 

Cho tam giác ABC có AB < AC, kẻ tia phân giác Ax của góc BAC. Đường trung trực của đoạn BC cắt Ax tại O, cắt BC tại P. Từ O kẻ OM vuông góc với tia AB, ONAC (M thuộc tia AB, NAC).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 a, Tam giác AMN là tam giác gì? Vì sao? 

    Chứng minh  (cạnh huyền-góc nhọn) 

          ( hai cạnh tương ứng)

           cân tại A

Vậy  cân tại A

   b, Chứng minh BM = CN.

* Chứng minh (c.g.c)( hai cạnh tương ứng)

* Chứng minh OM = ON

* Chứng minh (cạnh huyền-cạnh góc vuông) 

        ( hai cạnh tương ứng)

 c. Gọi giao điểm của MN với AO là I.

                   Chứng minh.

* Chứng minh AO tại I

* Áp dụng định lí Pitago vào các tam giác vuông AMI; OIN; AMO ta có

  

  

* Chứng minh ON = OM từ câu a

* Ta có

                  Vậy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

1.0

0.5

0.5

 

0.5

 

 

 

0.25

 

 

 

0.75

 

0.5

0.5

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHUNG

             - Bài hình phải có hình vẽ đúng và phù hợp với lời chứng minh mới cho điểm.

             - Các cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

             - Điểm toàn bài thi là tổng các điểm thành phần, không làm tròn.

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Hồng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác