Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2017-2018 ( Các môn Phòng - Sở ra đề)

Đề kiểm tra toán 9 học kì 1 năm học 2017-2018

Đề kiểm tra học kì năm học 2013-2014

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

 

Trường THCS Thái Hòa tổ chức lễ sơ kết học kì 1 năm học 2017-2018  

I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Năm học 2017 -2018 là năm học bản lề chuẩn bị toàn diện cho việc dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới; Kỉ niệm 35 ngày Nhà giáo Việt nam. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 34 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Bình về việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về " Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ". Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; thực hiện Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của Sở GD-ĐT Thái Bình. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy, Căn cứ vào Kế họach thực hiện nhiệm vụ năm học2017-2018, trong học kì I nhà trường đã làm tốt một số việc đó là:

NGOẠI KHÓA: HÓA HỌC VÔ CƠ  

THƯƠNG NHỚ THÁNG 10 !  

Tháng 10 đã sắp trôi qua…!


Các trang: 1  2  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Hòa

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác