Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Đề khảo sát HSG môn Toán 6 huyện Thái Thụy năm học 2017-2018

Đề khảo sát HSG môn Toán 7 huyện Thái Thụy năm học 2017-2018

Đề khảo sát HSG môn văn 8 huyện Thái Thụy năm học 2017-2018

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch lao động TDVS năm học 2016-2017

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1) Những thuận lợi cơ bản:
* Địa phương:
Dân cư sống tập chung, nghề sống chính là nông nghiệp. Bên cạnh đó nghề thủ công cũng khá phát triển như: nghề mây tre đan có từ rất lâu và đã phát triển thành nghề truyền thống của địa phương. Hiện nay nghề này đang phát triển mạnh cùng với nghề móc sợi của địa phương năm qua dã được công nhận là làng nghề thu hút và tạo điều kiện công ăn việc làm cho đông đảo nhân dân địa phương.


 taitaiday
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Hòa

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác