Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Đề khảo sát HSG môn Toán 6 huyện Thái Thụy năm học 2017-2018

Đề khảo sát HSG môn Toán 7 huyện Thái Thụy năm học 2017-2018

Đề khảo sát HSG môn văn 8 huyện Thái Thụy năm học 2017-2018

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 

Thông tin liên hệ:

   Trường THCS Thái Hòa

  Địa chỉ : Thôn Tiền Phong - Thái Hòa- Thái Thụy - Thái Bình.

  Số điện thoại : 0363.720.471

  Email : thaihoa2@thaithuy.edu.vn

  Website:  http://thcsthaihoa.tk 

  hoặc hoahttp://thaithuy.edu.vn/bac-trung-hoc-co-so/thcs-thai-

 

 

Giới thiệu về trường

 


Ban Giám hiệu Trường THCS

 BAN GIÁM HIỆU

STT
NỘI DUNG
ẢNH
 
 
 
 
1
Họ và tên: PhPhạm Văn Sinh.
Chức vụ: Hiệu trưởng
Ngày tháng năm sinh: 1962
Nơi sinh: Thái Hòa - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hòa - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Toán
Nhiệm vụ được phân công:
Điện thoại: 0975117868
 
 
 
 
 
2
Họ và tên: Đặng Minh Tuấn
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hoà - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán
Nhiệm vụ được phân công:
Điện thoại: 0986833188
 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

1. TỔ HÀNH CHÍNH

 

STT

NỘI DUNG

ẢNH

 

 

 

 

1

Họ và tên: Phạm Đình Diên

Chức vụ: Kế toán

Năm sinh: 1957

Nơi sinh: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: TC tài chính

Nhiệm vụ được giao:Kế toán

Điện thoại:

Email:

 

 

 

 

 

2

Họ và tên: Vũ Thị Minh  Phương

Chức vụ: văn phòng

Năm sinh: 1970

Nơi sinh:

Địa chỉ: Diêm Điền – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Sơ cấp thư viện

Nhiệm vụ được giao: thư viện + Thủ quỹ

Điện thoại:

Email:

 

 

2. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT

NỘI DUNG

ẢNH

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Ly

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN

Năm sinh: 1983

Nơi sinh: Thái Tân – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Cao đẳng Hoá

Nhiệm vụ được giao:

Điện thoại:

Email: lythaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Mai Thị Thuận

Chức vụ: Tổ phó tổ KHTN

Năm sinh: 1961

Nơi sinh: Thụy An – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Cao đẳng Toán

Nhiệm vụ được giao: 4 Toán 9B +4Toán 9C+ 2 Lí 8+ 4Sinh 6  + 3 CTCĐ

Điện thoại:

Email: MaiThuanthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tên: Tạ Thị Vịnh

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1959

Nơi sinh:

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Cao đẳng Toán

Nhiệm vụ được giao: Toán7B+CNghệ 9+CN 7+ PBM+CNhiệm 7B

Điện thoại:

Email: vinhthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

4

Họ và tên: Vũ Thị Trà

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1960

Nơi sinh: Thái Tân – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Cao đẳng Hoá

Nhiệm vụ được giao: 8 Toán 6A,B + 2Lí7 + 1 PBM+ 5 CNhiệm 6B

Điện thoại:

Email: trathaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tên: Phạm Thị Hoa

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1983

Nơi sinh: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Cao đẳng Toán

Nhiệm vụ được giao: 4 Toán 7A + 6Lí 9 + 3 BG Toán 7 +2Lí 6

Điện thoại:

Email: thoamyloc2@thaithuy.edu.vn

 

6

Họ và tên: Ngô Thị Vân

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1983

Nơi sinh: Diên Điền – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Cao đẳng Toán

Nhiệm vụ được giao: 4 Toán 9 A+ 4Toán 8B +3BG Toán 6+ 5CNhiệm8B

Điện thoại:

Email: vanthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

7

Họ và tên: Hứa Thị Huế

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1975

Nơi sinh: Thái Hưng – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Cao đẳng TD

Nhiệm vụ được giao: 6TD 9A,B,C + 6 Sinh9 + 4 Sinh 8  + 1 PBM + 3BG

Điện thoại:

Email: huethaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

8

Họ và tên: Nông Thị Lành

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1964

Nơi sinh:

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: ĐHTD

Nhiệm vụ được giao: 4 TD 6+4TD7+4TD8 +  4Sinh7+ 2phong trào + 3BG

Điện thoại:

Email: lanhthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

9

Họ và tên: Phạm Thị Diên

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1983

Nơi sinh: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: ĐH Tin

Nhiệm vụ được giao: 4 Tin 6+4Tin7+ 4Nghề8 +1PBM + 6tin 9

Điện thoại:

Email: tdienthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

 

3. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

STT

NỘI DUNG

ẢNH

1

Họ và tên: Hoàng Thị Ngân

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH

Năm sinh: 1972

Nơi sinh:

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: ĐH văn

Nhiệm vụ được giao: 5 Văn 9B + 4Văn 8A+ 3 T2 (XH)+ 2 Sử6+ 5 Cnhiệm 9B

Điện thoại:

Email: nganthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Nguyễn Quang Thái

Chức vụ: Tổ phó tổ KHXH

Năm sinh: 1979

Nơi sinh: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: ĐH văn

Nhiệm vụ được giao :5 Văn 9A + 5Văn 9C + 4 Sử8A,B + 3BG+ 5 Cnhiệm9C

Điện thoại:

Email: thaithaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tên: Nguyễn Thị Mây

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1983

Nơi sinh: Thái Nguyên– Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Hưng – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Cao đẳng văn

Nhiệm vụ được giao:

Điện thoại:

Email: maythaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

4

Họ và tên: Hoàng Thị Thắng

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1959

Nơi sinh:

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: Cao đẳng văn

Nhiệm vụ được giao : 8 Văn6A,B + 3 Sử9 + 3 BG Văn6+ 5 Cnhiệm6A

Điện thoại:

Email: thangthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1981

Nơi sinh:

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: ĐH văn

Nhiệm vụ được giao:

Điện thoại:

Email: huyenthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

6

Họ và tên: Phạm Thị Lan

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1975

Nơi sinh: Thái An – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Hoà – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: ĐHNN

Nhiệm vụ được giao: 6 Anh9A,B,C + 3Anh 6A + 3 BG Anh6 + 5 Cnhiệm 9A

Điện thoại:

Email: lanthaian2@thaithuy.edu.vn

 

7

Họ và tên: Tạ Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1974

Nơi sinh:

Địa chỉ: Thái Xuyên – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: ĐHNN

Nhiệm vụ được giao: 6 Anh 7 + 3 BG Anh7 + 3Anh 8A+ 4 Cnghệ 6

Điện thoại:

Email: huongthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

8

Họ và tên: Giang Văn Hướng

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1980

Nơi sinh: Thái Thượng – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Thượng – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: MT

Nhiệm vụ được giao: 6 MT 6,7,8  + 6 Thiết bị+ 1PT+ 3BG+ 2 BTĐ+3CN 8

Điện thoại:

Email: huongthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

9

Họ và tên: Hoàng Thị Thu

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1976

Nơi sinh:

Địa chỉ: Thái An – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: CĐ văn

Nhiệm vụ được giao: 8Văn 7A,B + 3BG Văn 7 + 2 con nhỏ+ 4Sử7

Điện thoại:

Email: thuthaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

10

Họ và tên: Phạm Thị Nội

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1983

Nơi sinh: Thái Xuyên – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: ĐHNN

Nhiệm vụ được giao: 3Anh 8B+3Anh 6B + 2GD6

Điện thoại:

Email: noithaihoa2@thaithuy.edu.vn

 

11

Họ và tên: Phạm Thị Nga

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1986

Nơi sinh: Diêm Điền – Thái Thụy – Thái Bình

Địa chỉ: Diêm Điền – Thái Thụy – Thái Bình

Trình độ CM: CĐ GDCD

Nhiệm vụ được giao: 3GD9+2GD8+2GD7+ 8TPT

Điện thoại:

Email:

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Hòa

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác