Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Bài thi Vận dụng kiến thức liên môn

Vận dụng kiến thức liên môn để thấy được những tác hại của việc nghiện Internet ở học sinh trung học cơ sở
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu


 

 

 

 

 

 

 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÁI GIANG

 Địa chỉ: Thôn Phất Lộc - Xã Thái Giang - Huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363.770.735

Email: thaigiang2@thaithuy.edu.vn

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ XÃ THÁI GIANG

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

III. THÀNH TÍCH, TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ.

IV. QUY MÔ TRƯỜNG LỚP HIỆN TẠI.

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT - TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC.

VI. KẾT QUẢ DẠY HỌC.


Ban Giám hiệu Trường THCS

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Bùi Thị Mai.

Chức vụ: Hiệu trưởng.

Ngày tháng năm sinh: 22-02-1965; Ngày vào Đảng : 15-01-2001

Trình độ chính trị: Trung cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung, trưởng ban thi đua, chủ tịch Hội chữ thập đỏ.

Điện thoại: 0363.770.735.

E_Mail: thaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Đoàn Hữu Lễ

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng.

Ngày tháng năm sinh: 14-6-1982
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn, Lao động – Thể dục vệ sinh, Phổ cập Giáo dục.

Điện thoại: 0912831682

E_Mail: lethaigiang2@thaithuy.edu.vn

 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

I. Tổ hành chính

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung.

Chức vụ: Cán bộ.

Ngày tháng năm sinh: 1978, Ngày vào Đảng : 2008

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán.

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán – Văn phòng.

Điện thoại: 01.692.039.982

E_Mail:thaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Nguyễn Thị Trang

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 17 - 05 - 1993

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy Toán 8B, Phụ trách Thiết bị - Thư viện.

Điện thoại: 0973724922

E_Mail:saobang6793@gmail.com

 

II. Tổ tự nhiên.

1

Họ và tên: Nguyễn Hữu Sáu.

Chức vụ: Giáo viên – Tổ trưởng tổ KHTN.

Ngày tháng năm sinh: 1972, Ngày vào Đảng: 1997.

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục.

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy Thể dục Khối 8+9; Phụ trách TDVS; Chủ tịch Công đoàn.

Điện thoại: 0976.384.471.

E_Mail: sauthaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Bùi Thị Hạnh

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 29 - 12 - 1987

 Trình độ chuyên môn:  Đại học Toán.

Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy Toán 6, Chủ nhiệm 6B.

Điện thoại: 0918623784

E_Mail: hanhthaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

 

  

4

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga.

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 1981, Ngày vào Đảng : 2010.

 Trình độ chuyên môn: Đại học Toán.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán 7, Chủ nhiệm 7A

Điện thoại: 0987915346

E_Mail: ngathaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tên: Hoàng Anh Dũng.

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 1980,

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán 8A

Điện thoại: 0987.915.346.

E_Mail: dungthaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

6

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 03 - 8 - 1989

Trình độ chuyên môn: Đại học Tin.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tin 6+7+8+9.

Điện thoại: 0964892196

E_Mail: nguyennga189@gmail.com

 

7

Họ và tên: Bùi Thị Hương.

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 1987, Ngày vào Đảng :

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Hóa.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Hóa 8+9.

Điện thoại: .

E_Mail: huonggvhthaigiang@thaithuy.edu.vn

 

8

Họ và tên: Trần Thị Lý

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 21 - 10 - 1992

 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Lý.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Lý 6+7+8+9.

Điện thoại: 01666292652

E_Mail: lythaigaing2@thaithuy.edu.vn

 

9

Họ và tên: Đỗ Thị Ngát

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 22 - 11 - 1990

Trình độ chuyên môn: Đại học Sinh

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Sinh7+8+9

Điện thoại: 0973923050

E_Mail: ngatthaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

III. Tổ xã hội.

1

Họ và tên: Phạm Thị Thủy.

Chức vụ: Giáo viên – Tổ phó tổ KHXH.

Ngày tháng năm sinh: 1970, Ngày vào Đảng : 1999

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Đại học Văn.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 9

Điện thoại: 0967408965

E_Mail: c2thuytgiang@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Phạm Quang Thắng.

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 1974, Ngày vào Đảng : 2002.

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tiếng Anh Khối 6+8.

Điện thoại: 0934.307.948.

E_Mail: thanggvthaigiang@thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tên: Phạm Thị Châm.

Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ KHXH

Ngày tháng năm sinh: 1978, Ngày vào Đảng : 2008

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Đại học Văn.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 7, Chủ nhiệm 7B

Điện thoại: 0986.613.854.

E_Mail: c2chamtgiang@thaithuy.edu.vn

 

4

Họ và tên: Phạm Thị Lĩnh.

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 1977, Ngày vào Đảng :

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Địa.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Địa khối 8+9, Mỹ thuật 6+7+8+9.

Điện thoại: 01.689.274.606.

E_Mail: linhgvthaigiang@thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tên: Trịnh Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 11 - 02 - 1981, Ngày vào Đảng :10- 05 - 2007

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Đại học Văn

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 8A, Chủ nhiệm 8A

Điện thoại: 0974751029

E_Mail: thuythaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

6

Họ và tên: Bùi Thị Loan

Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách đội

Ngày tháng năm sinh: 20 - 12 - 1991, Ngày vào Đảng : 05 - 6 - 2014

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 6B

Điện thoại: 0988330509

E_Mail: loanthaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

7

Họ và tên: Bùi Thị Nhẫn.

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 1981, Ngày vào Đảng : 2006

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Đại học Văn.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy văn 9, Sử 8, chủ nhiệm 9A.

Điện thoại: 0974.752.770.

E_Mail: nhangvthaigiang@thaithuy.edu.vn

 

8

Họ và tên: Nguyễn Như Doanh

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 14 - 10 - 1978, Ngày vào Đảng :

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tiếng Anh 7+9

Điện thoại: 0966869656

E_Mail: doanhthaigiang2@thaithuy.edu.vn

 

9

Họ và tên: Cao Thị Nhung.

Chức vụ: Giáo viên.

Ngày tháng năm sinh: 1980, Ngày vào Đảng :

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Đại học Văn.

Nhiệm vụ được phân công: Dạy văn 6, chủ nhiệm 6B.

Điện thoại: 0984.988.644.

E_Mail:nhunggv thaigiang@thaithuy.edu.vn

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Giang

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác