Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
CHUYÊN ĐỀ VĂN 9

CÔNG -ĐOÀN

CÔNG -ĐOÀN
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Liên kết website Liên kết website
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

KẾ HOẠCH PCCC & CHCN năm học 2017-2018 

Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm học 2017-2018

 

Đề cương tuyên truyền ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2017  

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: họ là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

Ngọại khóa kỉ niệm ngày Pháp luật Việt Nam với HS THCS trường THCS Thái Dương  

Cách đây 71 năm ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một "tài sản" đặc biệt của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người, sau 71 năm ngày 09 tháng 11 lại được khẳng định giá trị, khi chính thức được ghi nhận trong luật bởi sáng kiến và sự tham mưu của Ngành Tư pháp về "Ngày Pháp luật Việt Nam" - ngày 09 tháng 11.

KẾ HOẠCH TỔ KHTN TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG NĂM HỌC 2017 - 2018  

Căn cứ vào công văn 395/KH - PGDĐT ngày 05 tháng 09 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD - ĐT Thái Thuỵ; Căn cứ vào công văn số 410/PGDĐT- HD THCS ngày 13 tháng 9 năm 2017 V/v hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018 Căn cứ vào kết quả chất lượng dạy - học của Trường THCS Thái Dương năm học 2016-2017. Căn cứ vào đặc điểm điều kiện cơ sở vất chất, tình hình về đội ngũ giáo viên và học sinh của nhà trường, Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chuyên môn trường thcs Thái Dương tổ KHTN xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ như sau:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG NĂM HỌC 2017 - 2018  

* Nhiệm vụ trọng tâm 1. Đổi mới căn bản công tác quản lí, thực hiện tốt nề nếp kỉ cương học đường; thực hiện tốt tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục; chú trọng công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra nội bộ; huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. 2. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục giỏi về chuyên môn; vững vàng về tư tưởng; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức đoàn thể. 4. Duy trì và giữ vững tỉ lệ học sinh đến trường, huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6, giữ vững tiêu chí phổ cập đạt mức độ 3. 5. Đổi mới nội dung, hình thức đánh giá học sinh phù hợp với PPDH tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức kĩ năng vào giải quyết vấn đề thực tiễn. 6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng HĐ của thư viện trường học và Tủ sách phụ huynh; sử dụng và phát huy tác dụng của thiết bị dạy học sử dụng trong giảng dạy mang lại hiệu quả thiết thực.


Các trang: 1  2  3  4  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác