Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
CHUYÊN ĐỀ VĂN 9

CÔNG -ĐOÀN

CÔNG -ĐOÀN
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Liên kết website Liên kết website
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Phân công chuyên môn Học kì 2

Chuyên môn họcckì 2


 

TRƯỜNG THCS THÁI THƯỢNG
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018
Thực hiện từ Tuần 21(ngày 08/01/2018)
 
STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NĂM VÀO NGÀNH
TRÌNH ĐỘ
CM
CHUYÊN MÔN ĐƯỢC PHÂN CÔNG
(GHI RÕ MÔN – LỚP – SỐ TIẾT – TỔNG SỐ TIẾT DẠY CẢ KIÊM NHIỆM)
Tổng
số tiết
 
 
1
Lê Thị Lệ
1977
2000
ĐH NN
Phụ trách chung + 2T.Anh 9B
2 tiết
 
 
2
Trần  Thị Thanh Hồng
1978
1999
ĐH Toán
PTH phụ trách CM+ LĐ HNDN +CT Chữ thập đỏ+ 4Toán 9A   
4 tiết
 
 
3
Phan Thanh Khuyến
1980
2001
ĐH Toán
PTH phụ trách CNTT + CSVC + Phổ cập+ 4Toán 8B + 2 nghề Tin 8B
6 tiết
 
 
4
Đàm Thị Sáu
1984
2009
CĐ KT
Thư viện
 
 
 
5
Nguyễn Thị Noãn
1964
1981
KT – VP
Kế toán, văn phòng
 
 
 
6
Lê Thị Thắm
1977
2005
ĐH Văn
3 TT KHXH + 4 C.Nhiệm 9A  + 5 N.văn 9A + 4 N.văn 6B
16 tiết
 
 
7
Tạ Thị Út
1983
2006
ĐH Văn
5N.văn 9B + 4 N.văn 6A + 2 Địa 9AB + 6Bồi giỏi N.văn 6 + 2 con nhỏ
19 tiết
 
 
8
Trần Thị Lựu
1982
2002
ĐH Văn
4 C.Nhiệm 8B  + 8N.văn 8AB + 4 Địa 8AB
16 tiết
 
 
9
Đào Thị Lựu
1980
2006
ĐH Văn
4 C.Nhiệm 7A  + 8N.văn 7AB + 6 BG N.văn 7 + 2Địa 6AB
20 tiết
 
 
10
Nguyễn Thị Liễn
1988
CĐ Văn
Nghỉ sản
 
 
 
11
Trần Thu Hiền
1977
2004
ĐH Sử
4Sử 9AB + 2Sử 8AB + 4 Sử 7AB + 2 Sử 6AB + 3 CTCĐ
15 tiết
 
 
12
Trịnh Thị Mến
1977
1998
ĐH T.Anh
4C.Nhiệm 6B + 6 T.Anh 6AB + 6 BG  Anh 6 + 2 AM 6 + 1AM 7
19 tiết
 
 
13
Phạm Thị Hoa
1978
2007
ĐH T.Anh
4C.Nhiệm 7B + 6 T.Anh 7AB + 6 BG Anh 7   + 1 AM 7+ 2 GDCD7
19 tiết
 
 
14
Trịnh Thị Nhiên
1985
CĐ T.Anh
6 T.Anh 8AB + 2 T.Anh 9A + 2 AM 8 + 4 AM 9 + 2 GDCD 8
16 tiết
 
 
15
Tô Thị Hà
1973
2005
ĐH Nhạc
6 Nhạc 6,7,8 + 5 NhạcT’.Hòa + 2PT + 2 Liên trường
15 tiết
 
 
16
Ngô Thị Thu Hằng
1982
2005
CĐ Hoạ
8 Họa 6,7,8,9 + 2 Thư kí HĐ + 3 Thủ quỹ  +  4 Địa 7AB
17 tiết
 
 
17
Lương Tiến Dũng
1985
CĐ GDCD
10 TPT + 4 Tin 8AB +2GDCD9AB +2Tin9AB
18 tiết
 
 
18
Hoàng Thị Hiền
1979
2002
ĐH Toán
3TT KHTN + 4C.Nhiệm9B + 4Toán9B +2Toán mạng 9 +2Lí 7AB
17 tiết
 
 
19
Giang Văn Vinh
1958
1979
CĐ Toán
4 Sinh7AB + 4 Toán6B + 4 Sinh 6AB + 2PBM
14 tiết
 
 
20
Đỗ Văn Tý
1960
1983
CĐ Toán
10 T.bị  + 4 Toán 8A  + 2Nghề điện 8A + 2  Toán mạng 8
18 tiêt
 
 
21
Tạ Bích Thảo
1984
2006
ĐH Toán
4 C.Nhiệm  6A + 4Toán 6A + 6 BGToán 6 + 2 Toán mạng  6+ 4 Hóa 8AB
20 tiết
 
 
22
Tạ Ngọc Huy
1982
2005
ĐH Toán
4 Toán 7A + 6 BG Toán7 + 2TM 7 + 4Tin 7AB +  4 Tin 6AB
20 tiết
 
 
23
Vũ Thị Trang
1991
2015
ĐH Lí
4 C.Nhiệm 8A+4Lí9AB+2Lí8AB+2Lí 6AB+2Lí M 9+2C.Nghệ 8AB+ 1PBM
17 tiết
 
 
24
Phạm Thị Nguyên
1990
Hóa Sinh
4 Sinh 9AB + 4 Hóa 9AB+ 4 Sinh 8AB + 2 PBM + 2 GDCD 6AB
16 tiết
 
 
25
Nguyễn Hoàng  Nam
1989
CĐ TD
4 TD 7AB + 4 TD 9AB + 4 TD 8AB + 4 TD 6AB
16 tiết
 
 
26
Nguyễn Thị Minh
1992
CĐ Toán
4Toán7B + 4CNghệ7AB+ 2CNghệ9AB + 4 CNghệ 6AB+ 2 PBM
16 tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Thái Thượng, ngày 06  tháng 01  năm 2018
                                                                                                                                                                  Hiệu trưởng
 
 
                                                                                                                                                                                                Lê Thị Lệ
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác