Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
CHUYÊN ĐỀ VĂN 9

CÔNG -ĐOÀN

CÔNG -ĐOÀN
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Liên kết website Liên kết website
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu

TRƯỜNG 

Tên trường: Trường THCS Thái Dương

Địa chỉ: xã Thái Dương - Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 

Email: thaiduong2@thaithuy.edu.vn

 

 


Ban Giám hiệu Trường THCS

THÔNG TIN CÁ NHÂN TỔ HÀNH CHÍNH

 

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Đào Hồng Cẩm

Chức vụ: Hiệu trưởng

Năm sinh: 14 - 03 - 1982

Địa chỉ: Thái Dương - Thái Thuỵ - Thái Bình

Ngày vào đảng: 26 - 09 - 2006

Ngày chính thức:   26 - 09 - 2007

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

 

2

Họ và tên: Phạm Thị Hiền

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Năm sinh: 28/08/1976

Địa chỉ: Thái Phúc - Thái Thuỵ- Thái Bình

Ngày vào đảng: 19 - 1 - 2006     

Ngày chính thức:   19-1-2007

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn

 

3

Họ và tên: Đinh Thị Hương

Chức vụ: Kế Toán

Năm sinh: 1988

Điện thoại: 

Địa chỉ:  Thái Dương - Thái Thuỵ- Thái Bình

Trình độ chuyên môn CĐ Kế toán

Nhiệm vụ được phân công:

- Kế toán - Văn phòng

 

4

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hải

Chức vụ: Cán bộ thư viện

Năm sinh: 17/04/1975

Địa chỉ: Thái Dương - Thái Thuỵ- Thái Bình

Trình độ chuyên môn : Trung cấp thư viện

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách thư viện - Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

THÔNG TIN CÁ NHÂN TỔ KHXH

 

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Phạm Thị Dinh

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH

 

 

Ngày vào đảng: 2013

 

Năm sinh: 25/01/1975

Trình độ chuyên môn : ĐH Ngữ văn

 

2

Họ và tên: Đinh Thị Thuý Hạnh

Năm sinh: 18/08/1980

Ngày vào đảng: 2010

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn - Tổ Phó Tổ KHXH

Địa chỉ:  Thái Dương - Thái Thuỵ- Thái Bình

Trình độ chuyên môn: ĐHSP NN

Nhiệm vụ được phân công:

- Dạy Tiếng Anh 6,7,8; Bồi giỏi Tiếng Anh 6, 7

 

3

Họ và tên: Phạm Ánh Tuyết

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1980

 

Ngày vào đảng: 2016

 

Địa chỉ: Thái Hồng - Thái Thuỵ- Thái Bình

Trình độ chuyên môn : Đại học Ngữ văn

Nhiệm vụ được phân công:

- Dạy Ngữ văn 6A + GDCD 6 + GDCD 7 Địa 9 + Địa 6

-  Bồi giỏi Ngữ văn 6

 

4

Họ và tên: Trần Hoàng Điệp

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1978

Địa chỉ:  Thái Dương - Thái Thuỵ- Thái Bình

Trình độ chuyên môn: ĐH Âm nhạc

Nhiệm vụ được phân công:

- Dạy Âm nhạc 6,7,8 + Phụ trách tập huấn TDTT

 

 5

 

 Đoàn Thu Hằng

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư đoàn trường

Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn: Đại học Địa Lí

Nhiệm vụ phân công: Dạy Địa 6,7,8,9

Tổng phụ trách trường

 

 

 

  

 

 

 THÔNG TIN CÁ NHÂN TỔ KHTN

 

 

 

STT

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Trương Thị Thu Hiền

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN; Tổ trươngt tổ Nữ công

Năm sinh: 19/05/1982

Điện thoại: 0904503846

Địa chỉ:  Thái Dương - Thái Thuỵ- Thái Bình

Ngày vào đảng: 11/11/2012                            

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

Nhiệm vụ được phân công:

- Dạy Toán 8 ; 9 + Lí 8

- Hướng dẫn HS giải Toán trên mạng K8,9

Mail: hienthaiduong 2@Thaithuy.edu.vn

 

 2

 

 Họ và tên: Tăng Ngọc Minh

Chức vụ: Tổ phó tổ KHTN

Năm sinh: 1983

Địa chỉ: Thái Phúc - Thái Thụy - Thái Bình

Nhiệm vụ được giao: Dạy Hóa 7;8;9; Công Nghệ 6,8,9

Trưởng ban thanh tra

Mail: minhthaiduong2@thaithuy.edu.vn

 

3

 

Họ và tên: Hà Thị Minh Tâm

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 06/07/1974

Địa chỉ: Thái Dương - Thái Thuỵ- Thái Bình

Trình độ chuyên môn: ĐH Toán

 

 

Ngày vào đảng: 19/05/2004

 

Nhiệm vụ được phân công:

- Dạy Toán 6A; 7A + Lí 9 

Mail: tâmthaiduong2@thaithuy.edu.vn

 

 4

 

Họ và tên: Vũ Thị Phương

Năm sinh: 1991

Chức vụ: Giáo viên

Nơi ở: Thái Phúc - Thái Thụy - Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sinh

Nhiệm vụ: Dạy Sinh 6,7,8,9, chủ nhiệm lớp 8A

 

 

  

5

Đinh Văn Chức

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 15/03/1958

Địa chỉ:  Thái Dương - Thái Thuỵ- Thái Bình

Trình độ chuyên môn : CĐ Thể dục

Nhiệm vụ được phân công:

- Dạy Thể dục 6,7,8,9

- Phó ban lao động

- Phó chủ tịch Hội chữ tập đỏ

- Bồi giỏi môn TDTT

 

   

 


 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác