Giới thiệu trường Giới thiệu trường

quy chế tính điểm, xếp loại 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường THCS Thái Đô 
Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường THCS Thái Đô 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
PHẦN MỀM CHỤP MÀN HÌNH

TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ SOẠN GAĐT

Chỉ mục chương trình A. Tổng quan hệ thống 1. Giới thiệu tổng quan chức năng 2. Giới thiệu cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong hệ...
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

KH NGOẠI KHÓA "TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ" TẠI ĐỀN TRẦN HƯNG HÀ VÀ KDTLS TRẠNG TRINH NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học trường THCS Thái Đô trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018, trong đó hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh là một trong những hoạt động quan trọng. Tổ KHTN và tổ KHXH tổ chức chương trình thực hiện ngoại khóa trải nghiệm thực tế cho học sinh.

 

THAM KHẢO: ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN VÀO THPT NĂM 2017 - 2018  

Phòng GD&ĐT gửi các trường Bộ đề tham khảo thi vào THPT môn Ngữ văn (Do các trường gửi). Các trường tham khảo, góp ý tại Hội nghị chuyên đề ôn thi vào THPT ngày 20/4/2018.

THAM KHẢO: ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀO THPT NĂM 2017 - 2018  

Phòng GD&ĐT gửi các trường Bộ đề tham khảo thi vào THPT môn Toán (Do các trường gửi). Các trường tham khảo, góp ý tại Hội nghị chuyên đề ôn thi vào THPT ngày 20/4/2018.

(PGD) MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CUỐI THÁNG 4, ĐẦU THÁNG 5 NĂM 2018 Thái Thụy, ngày 17 tháng 4 năm 2018  

Để tổ chức chuyên đề ôn thi vào THPT năm học 2017-2018; Đón thanh tra cuối năm học, Kiểm tra trường THCS đạt chuẩn Quốc gia của Sở GD&ĐT; Kiểm tra thi đua của Phòng GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Thái Thụy yêu cầu các trường THCS triển khai thực hiện một số nội dung sau:

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC. QÚY I - 2018  

STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện Quý I/2018 So sánh Dự toán Cùng kỳ năm trước I Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí 1,134,000,000 554,459,200 113% 103% 1 Thu phí, lệ phí 49,140,000 45,940,000 104% 100% 1.1 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ Ngày 14 tháng 4 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị Giang Văn Nghiêm


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác