Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
PHẦN MỀM CHỤP MÀN HÌNH

TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ SOẠN GAĐT

Chỉ mục chương trình A. Tổng quan hệ thống 1. Giới thiệu tổng quan chức năng 2. Giới thiệu cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong hệ...
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC BUỔI HAI NĂM HỌC 2017- 2018 

- Căn cứ công văn Số: 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; - Căn cứ Công văn số 2814/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình, quy định về các khoản thu các khoản thu, mức thu và quả lí sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình; công văn số 02/HD-UBND ngày 23/08/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 08 năm 2017 của Sở GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; công văn số 381 ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS của Phòng GD&ĐT Thái Thụy; - Được sự nhất trí của UBND xã Thái Đô; - Căn cứ nhu cầu, sự thoả thuận giữa gữa Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường thông qua cuộc họp ngày 31/8/2017, về việc tổ chức học buổi hai tại trường; - Căn cứ vào điều kiện thực tế về CSVC và đội ngũ CBGV nhà trường. Trường THCS Thái Đô xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học buổi hai năm học 2017-2018.

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế làm việc của Trường THCS Thái Đô  

Căn cứ Luật giáo dục 2005, được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 13/5/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giáo dục của Quốc Hội ngày 25 tháng 5 năm 2009; - Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ GD&ĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên Phổ thông; - Căn cứ Kế hoạch số /KH-PGDĐT, ngày /8/2017 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018; Kế hoạch số 381/PGDĐT-K.H THCS, ngày 28/8/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS của Phòng GD&ĐT Thái Thụy; - Căn cứ Quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT Thái Thụy ban hành kèm theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy; căn cứ tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2017-2018

Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2017 - 2018  

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT về công tác kiểm tra nội bộ trường học và kế hoạch kiểm tra nội bộ trường năm học.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ VĂN PHÒNG  

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ tình hình thực tế biên chế cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2017 – 2018; Xét trình độ, năng lực, nhu cầu công tác cán bộ, giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  

- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; - Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được nêu ở điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT; - Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của đơn vị; - Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và sự tín nhiệm của giáo viên trong tổ KHXH; - Xét phẩm chất, năng lực của giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUÊN MÔN  

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ tình hình thực tế biên chế cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2017 – 2018; Xét trình độ, năng lực, nhu cầu công tác cán bộ, giáo viên và đề nghị của Phó Hiệu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP AN AN TOÀN GIAO THÔNG  

- Căn cứ vào Luật An toàn giao thông; - Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện tháng an toàn giao thông; - Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường. Xét năng lực, nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm của CBGV, học sinh

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018  

Sáng 5/9, học sinh trường THCS Thái Đô và học sinh cả nước bước vào năm học mới. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn trong khoảng một tiếng với nghi thức hát Quốc ca trong lễ chào cờ, học sinh nghe đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017  

Hôm nay ngày 31/5/2017 trường THCS Thái Đô tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017. Về dự vời hội nghị có: đồng chí Tạ Ngọc Khôi - Bí thư đảng ủy, đồng chí Đinh Văn Trường - Phó đồn biên phòng Trà Lý, các bác đại diện cho hội cha mẹ học sinh. Báo cáo đã nêu bật được những thành tích mà thầy trò đã làm được, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục cho năm học sau. Hội nghị kết thúc với sự thống nhất cao của đại biểu và cán bộ giáo viên trong nhà trường.


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác